Luokkahaku 610 - 618+

610 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
610.1 Lääketieteen filosofia ja etiikka
610.2 Lääkärikirjat. Ensiapuoppaat
610.7 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
610.71 Hoitolaitokset. Sairaalatekniikka
610.72 Lääketieteen opinnot
610.73 Lääkärin työ
610.74 Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ
611 Anatomia
612 Fysiologia
613 Terveydenhoito
613.1 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
613.2 Henkilökohtainen terveydenhoito
613.22 Jooga
613.3 Sosiaalilääketiede. Ympäristöterveys
613.31 Työlääketiede
613.4 Lastenhoito
613.5 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten sairaudet
613.6 Seksologia
614 Lääketieteen erikoisaloja
614.1 Oikeuslääketiede
614.2 Urheilulääketiede
615 Hoitomenetelmät
615.1 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
615.11 Apteekit
615.2 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
615.3 Vesihoito. Nestehoito
615.5 Seerumihoito. Rokotukset. Verensiirto
615.8 Akupunktio. Akupainanta. Shiatsu. Vyöhyketerapia
615.9 Vaihtoehtolääkintä. Luonnonparannus
616 Lääketieteellinen perustutkimus
616.1 Lääketieteellinen kemia ja fysiikka
616.2 Tautioppi. Patologia
616.3 Lääketieteellinen mikrobiologia ja parasitologia
616.4 Immunologia. Serologia. Verioppi
617 Kliininen lääketiede
617.1 Diagnostiikka
617.2 Hermosto. Neurologia
617.3 Sisäelimet. Sisätaudit
617.31 Syöpätaudit
617.32 Diabetes
617.33 Reumataudit
617.34 Sydän- ja verenkiertoelimet. Sydän- ja verenkiertoelinten taudit. Veri. Veritaudit
617.4 Lastentaudit
617.5 Tartuntataudit
617.6 Iho. Ihotaudit. Sukupuolielimet. Sukupuolitaudit
617.7 Kirurgia. Nukutus- ja puudutusoppi
617.8 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys. Gynekologia
617.9 Kliinisen lääketieteen muut alat
617.91 Korva. Nenäontelo. Kurkku. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
617.92 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
617.93 Hampaat. Hammaslääketiede
617.94 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
617.95 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
617.96 Silmä. Silmätaudit
617.97 Allergiat
617.99 Psykosomaattiset taudit. Kipu
618 Psykiatria
618.1 Lapsi- ja nuorisopsykiatria
618.2 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
618.24 Mielenterveys ja kuolema
618.241 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
618.3 Päihteiden käyttö
618.4 Oikeuspsykiatria
618.6 Psyykkiset sairaudet. Mielenterveyden häiriöt
618.61 Skitsofrenia. Jakomielitauti
618.62 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
618.67 Neuroosit
618.8 Psykoterapia. Mielenterveystyö
618.84 Analyyttinen psykoterapia
618.85 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
618.86 Luovuus- ja toimintaterapiat
618.9 Mielisairaanhoito

613.4 Lastenhoito

Lastenhoidon yleisteokset. Lastenhoitajan työ yleensä
Imetys. Vauvahieronta
Terveen lapsen tai vauvan hoito yleensä
Lapsen tai vauvan terveydenhoito yleensä
Lapsen tai vauvan yksilönkehitys yleensä
Teokset, jotka koskevat sekä lapsen tai vauvan fyysistä että psyykkistä kehitystä
Jos teos koskee sekä lastenhoitoa että lastentauteja, on etusija luokalla 613.4
Jos teos koskee sekä raskautta, synnytystä että lastenhoitoa, on etusija luokalla 617.8
YKL : 59.6

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Babymassage 613.4
Esikouluikäiset, terveydenhoito yl. 613.4
Fyysinen kehitys, lapsen fyysinen kehitys 613.4
Hieronta, vauvahieronta 613.4
Identtiset kaksoset, lastenhoito yl. 613.4
Imetys 613.4
Imeväisikäiset, lastenhoito 613.4
Itku, lastenhoito yl. 613.4
Kaksoset, lastenhoito yl. 613.4
Kantoliinat 613.4
Kapalot 613.4
Kasvaminen, lapsen yksilönkehitys yl. 613.4
Kasvu, lapsen yksilönkehitys yl. 613.4
Kasvuhäiriöt, lapsen yksilönkehitys yl. 613.4
Kehitys, lapsen kehitys yl. 613.4
Kehityshäiriöt, lapsen yksilönkehitys yl. 613.4
Lapsen kehitys yl. 613.4
Lapsen kehitys, fyysinen kehitys yl. 613.4
Lapset, fyysinen kehitys yl. 613.4
Lapset, kehitys yl. 613.4
Lapset, lastenhoito yl. 613.4
Lapset, terveydenhoito yl. 613.4
Lasten kehitys yl. 613.4
Lasten kehitys, fyysinen kehitys yl. 613.4
Lasten terveydenhoito yl. 613.4
Lastenhoito yl. 613.4
Lastenhoito, terveydenhoito yl. 613.4
Leikki-ikäiset, lastenhoito yl. 613.4
Leikki-ikäiset, terveydenhoito yl. 613.4
Liikkumaan oppiminen, lapsen kehitys yl. 613.4
Maito, imetys 613.4
Motorinen kehitys, lapsen kehitys yl. 613.4
Pituuskasvu, lapsen yksilönkehitys yl. 613.4
Rinnat, imetys 613.4
Rintaruokinta 613.4
Sensomotorinen kehitys yl. 613.4
Taaperoikäiset, fyysinen kehitys yl. 613.4
Taaperot, fyysinen kehitys yl. 613.4
Terveydenhoito, lapset yl. 613.4
Tutit, lastenhoito 613.4
Vaipat 613.4
Varhainen vuorovaikutus, lastenhoito yl. 613.4
Varhaislapsuus, lastenhoito yl. 613.4
Varhaislapsuus, terveydenhoito yl. 613.4
Vastasyntyneet, lastenhoito yl. 613.4
Vauvahieronta 613.4
Vauvat, lastenhoito yl. 613.4
Vierihoito 613.4
Viivästynyt kehitys, fyysinen kehitys yl. 613.4
Viivästynyt kehitys, lapsen kehitys yl. 613.4
Vuoteenkastelu, lastenhoito yl. 613.4
Yökastelu, lastenhoito yl. 613.4
Äidinmaito, imetys 613.4
Äitiys, imetys 613.4
Äitiys, lapsenhoito yl. 613.4
Asumisterveys yl. 613+
Ehkäisevä lääketiede, terveydenhoito yl. 613+
Ehkäisy, terveydenhoito yl. 613+
Elinikä, terveydenhoito yl. 613+
Etäterveydenhuolto yl. 613+
Kunnallinen terveydenhuolto, terveydenhoito yl. 613+
Liikkumisreseptit, terveysneuvonta yl. 613+
Liikuntareseptit, terveysneuvonta yl. 613+
Liikuntatottumukset, terveyskäyttäytyminen, terveydenhoito yl. 613+
Perusterveydenhuolto, terveydenhoito yl. 613+
Riskiryhmät, terveydenhoito yl. 613+
Sairastuminen, terveydenhoito yl. 613+
Teleterveydenhuolto yl. 613+
Terveyden edistäminen, terveydenhoito yl. 613+
Terveydenedistäminen, terveydenhoito yl. 613+
Terveydenhoito yl. 613+
Terveydenhuolto yl. 613+
Terveydenhuoltoala, terveydenhuolto yl. 613+
Terveys, terveydenhoito yl. 613+
Terveysala, terveydehuolto yl. 613+
Terveyskasvatus yl. 613+
Terveyskäyttäytyminen, terveydenhoito yl. 613+
Terveysneuvonta yl. 613+
Terveysoppi yl. 613+
Terveyspalvelut, terveydenhoito yl. 613+
Terveystarkastukset yl. 613+
Terveystieto yl. 613+
Terveystoimi, terveydenhoito yl. 613+
Terveystottumukset, terveydenhoito yl. 613+
Terveystutkimus yl. 613+
Terveysvalistus, terveydenhoito yl. 613+
Biologiset tieteet, lääketiede 610 - 618+
Biotieteet, lääketiede 610 - 618+
Kohorttitutkimus, lääketiede 610 - 618+
Lääketiede 610 - 618+
Nanolääketiede 610 - 618+
Rasituskokeet, lääketiede 610 - 618+
Toimintahäiriöt, lääketiede 610 - 618+
Yliliikkuvuus, lääketiede 610 - 618+