Luokkahaku 610 - 618+

610 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
610.1 Lääketieteen filosofia ja etiikka
610.2 Lääkärikirjat. Ensiapuoppaat
610.7 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
610.71 Hoitolaitokset. Sairaalatekniikka
610.72 Lääketieteen opinnot
610.73 Lääkärin työ
610.74 Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ
611 Anatomia
612 Fysiologia
613 Terveydenhoito
613.1 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
613.2 Henkilökohtainen terveydenhoito
613.22 Jooga
613.3 Sosiaalilääketiede. Ympäristöterveys
613.31 Työlääketiede
613.4 Lastenhoito
613.5 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten sairaudet
613.6 Seksologia
614 Lääketieteen erikoisaloja
614.1 Oikeuslääketiede
614.2 Urheilulääketiede
615 Hoitomenetelmät
615.1 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
615.11 Apteekit
615.2 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
615.3 Vesihoito. Nestehoito
615.5 Seerumihoito. Rokotukset. Verensiirto
615.8 Akupunktio. Akupainanta. Shiatsu. Vyöhyketerapia
615.9 Vaihtoehtolääkintä. Luonnonparannus
616 Lääketieteellinen perustutkimus
616.1 Lääketieteellinen kemia ja fysiikka
616.2 Tautioppi. Patologia
616.3 Lääketieteellinen mikrobiologia ja parasitologia
616.4 Immunologia. Serologia. Verioppi
617 Kliininen lääketiede
617.1 Diagnostiikka
617.2 Hermosto. Neurologia
617.3 Sisäelimet. Sisätaudit
617.31 Syöpätaudit
617.32 Diabetes
617.33 Reumataudit
617.34 Sydän- ja verenkiertoelimet. Sydän- ja verenkiertoelinten taudit. Veri. Veritaudit
617.4 Lastentaudit
617.5 Tartuntataudit
617.6 Iho. Ihotaudit. Sukupuolielimet. Sukupuolitaudit
617.7 Kirurgia. Nukutus- ja puudutusoppi
617.8 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys. Gynekologia
617.9 Kliinisen lääketieteen muut alat
617.91 Korva. Nenäontelo. Kurkku. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
617.92 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
617.93 Hampaat. Hammaslääketiede
617.94 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
617.95 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
617.96 Silmä. Silmätaudit
617.97 Allergiat
617.99 Psykosomaattiset taudit. Kipu
618 Psykiatria
618.1 Lapsi- ja nuorisopsykiatria
618.2 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
618.24 Mielenterveys ja kuolema
618.241 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
618.3 Päihteiden käyttö
618.4 Oikeuspsykiatria
618.6 Psyykkiset sairaudet. Mielenterveyden häiriöt
618.61 Skitsofrenia. Jakomielitauti
618.62 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
618.67 Neuroosit
618.8 Psykoterapia. Mielenterveystyö
618.84 Analyyttinen psykoterapia
618.85 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
618.86 Luovuus- ja toimintaterapiat
618.9 Mielisairaanhoito

615.3 Vesihoito. Nestehoito

Vesihoito eli hydroterapia, nestehoito ja kylvyt lääketieteellisinä hoitomuotoina
Kylpylät. Kylpylähoito
Tietyn taudin hoitoon tai ennaltaehkäisyyn tarkoitettu vesi- tai nestehoito ko. taudin luokassa 617-618+
YKL : 59.41

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Hydroterapia 615.3
Infuusiohoito yl. 615.3
Kylpeminen yl. 615.3
Kylpyhoito yl. 615.3
Kylpylät, hoitolaitokset yl. 615.3
Kylpytynnyrit, kylpylät, hoitolaitokset yl. 615.3
Kylvyt, kylpyhoidot yl. 615.3
Luontaishoitolat, kylpylät 615.3
Mineraalilähteet, kylpylätoiminta yl. 615.3
Nestehoito yl. 615.3
Terveyskylpylät, hoitolaitokset 615.3
Vesihoito 615.3
Akuuttihoito yl. 615+
Biomateriaalit, lääketiede yl. 615+
EFT, hoitomenetelmät yl. 615+
Ennaltaehkäisy yl. 615+
Geenihoito yl. 615+
Hoito, hoitomenetelmät yl. 615+
Hoitoisuus, hoitomenetelmät yl. 615+
Hoitolaitteet, hoitomenetelmät yl. 615+
Hoitomenetelmät yl. 615+
Hoitomyönteisyys, hoitomenetelmät yl. 615+
Hoitomyöntyvyys, hoitomenetelmät yl. 615+
Hoitosuositukset yl. 615+
Hoitovaste, hoitomenetelmät yl. 615+
Hoitovälineet, hoitomenetelmät yl. 615+
Hormonaaliset tekijät, hoitomenetelmät yl. 615+
Hormonaaliset vaikutukset, hoitomenetelmät yl. 615+
Hormonivaikutukset, hoitomenetelmät yl. 615+
Instrumentit, hoitomenetelmät yl. 615+
Invalidit, vammaisten apuvälin. yl. 615+
Itsehoito, hoitomuodot yl. 615+
Jälkihoito, terveydenhoito, hoitomenetelmät yl. 615+
Kanylointi, lääketieteelliset toimenpiteet yl. 615+
Korvaushoito, hoitomuodot yl. 615+
Kroonikot, hoitomenetelmät yl. 615+
Kuntoutus, hoitomuodot yl. 615+
Kuntoutuspalvelut, hoitomuodot, kuntoutus yl. 615+
Kuntoutustutkimus, hoitomuodot, kuntotus yl. 615+
Liitännäishoito yl. 615+
Lääkkeetön hoito, hoitomenetelmät yl. 615+
Monivammaiset, vammaisten apuvälineet yl. 615+
Naltreksoni, hoitomenetelmät 615+
Näyttöön perustuva hoito, hoitomenetelmät yl. 615+
Näyttöön perustuva hoitotyö, hoitomenetelmät yl. 615+
Näyttöön perustuva kliininen lääketiede, hoitomenetelmät yl. 615+
Näyttöön perustuva lääketiede, hoitomenetelmät yl. 615+
Näyttöön perustuvat käytännöt, hoitomenetelmät 615+
Oireenmukainen hoito, hoitomenetelmät yl. 615+
Omahoito, hoitomenetelmät yl. 615+
Omaiset, omaishoito yl. 615+
Omaishoitajat, hoitomenetelmät yl. 615+
Omaishoitajat, saattohoito yl. 615+
Omaishoito, hoitomenetelmät yl. 615+
Omaishoito, saattohoito yl. 615+
Palliatiivinen hoito, hoitomenetelmät yl. 615+
Paraneminen, hoitomuodot yl. 615+
Parannus, hoitomuodot yl. 615+
Parantuminen, hoitomuodot yl. 615+
Perhehoito, lääketieteellinen hoito yl. 615+
Pitkäaikaishoito yl. 615+
Pitkäaikaissairaat, hoitomenetelmät yl. 615+
Preventiivinen lääketiede yl. 615+
Ryhmäkuntoutus, hoitomuodot yl. 615+
Sairaalahoito, hoitomenetelmät yl. 615+
Sairaat, hoitomenetelmät yl. 615+
Sairaiden apuvälineet yl. 615+
Sairaiden apuvälineet, hoitomenetelmät yl. 615+
Terapia, hoitomuodot yl. 615+
Toipuminen, hoitomuodot yl. 615+
Trager-terapia, hoitomenetelmät 615+
Täydentävät hoitomuodot yl. 615+
Vaikuttavuus, hoitomuodot yl. 615+
Vajaakuntoiset, kuntoutus yl. 615+
Vammaiset, kuntouttaminen yl. 615+
Vammautuminen, kuntouttaminen yl. 615+
Varhaiskuntoutus, kuntoutus yl. 615+
Virikkeet, kuntoutus yl. 615+
Biologiset tieteet, lääketiede 610 - 618+
Biotieteet, lääketiede 610 - 618+
Kohorttitutkimus, lääketiede 610 - 618+
Lääketiede 610 - 618+
Nanolääketiede 610 - 618+
Rasituskokeet, lääketiede 610 - 618+
Toimintahäiriöt, lääketiede 610 - 618+
Yliliikkuvuus, lääketiede 610 - 618+