Luokkahaku 610 - 618+

610 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
610.1 Lääketieteen filosofia ja etiikka
610.2 Lääkärikirjat. Ensiapuoppaat
610.7 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
610.71 Hoitolaitokset. Sairaalatekniikka
610.72 Lääketieteen opinnot
610.73 Lääkärin työ
610.74 Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ
611 Anatomia
612 Fysiologia
613 Terveydenhoito
613.1 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
613.2 Henkilökohtainen terveydenhoito
613.22 Jooga
613.3 Sosiaalilääketiede. Ympäristöterveys
613.31 Työlääketiede
613.4 Lastenhoito
613.5 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten sairaudet
613.6 Seksologia
614 Lääketieteen erikoisaloja
614.1 Oikeuslääketiede
614.2 Urheilulääketiede
615 Hoitomenetelmät
615.1 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
615.11 Apteekit
615.2 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
615.3 Vesihoito. Nestehoito
615.5 Seerumihoito. Rokotukset. Verensiirto
615.8 Akupunktio. Akupainanta. Shiatsu. Vyöhyketerapia
615.9 Vaihtoehtolääkintä. Luonnonparannus
616 Lääketieteellinen perustutkimus
616.1 Lääketieteellinen kemia ja fysiikka
616.2 Tautioppi. Patologia
616.3 Lääketieteellinen mikrobiologia ja parasitologia
616.4 Immunologia. Serologia. Verioppi
617 Kliininen lääketiede
617.1 Diagnostiikka
617.2 Hermosto. Neurologia
617.3 Sisäelimet. Sisätaudit
617.31 Syöpätaudit
617.32 Diabetes
617.33 Reumataudit
617.34 Sydän- ja verenkiertoelimet. Sydän- ja verenkiertoelinten taudit. Veri. Veritaudit
617.4 Lastentaudit
617.5 Tartuntataudit
617.6 Iho. Ihotaudit. Sukupuolielimet. Sukupuolitaudit
617.7 Kirurgia. Nukutus- ja puudutusoppi
617.8 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys. Gynekologia
617.9 Kliinisen lääketieteen muut alat
617.91 Korva. Nenäontelo. Kurkku. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
617.92 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
617.93 Hampaat. Hammaslääketiede
617.94 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
617.95 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
617.96 Silmä. Silmätaudit
617.97 Allergiat
617.99 Psykosomaattiset taudit. Kipu
618 Psykiatria
618.1 Lapsi- ja nuorisopsykiatria
618.2 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
618.24 Mielenterveys ja kuolema
618.241 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
618.3 Päihteiden käyttö
618.4 Oikeuspsykiatria
618.6 Psyykkiset sairaudet. Mielenterveyden häiriöt
618.61 Skitsofrenia. Jakomielitauti
618.62 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
618.67 Neuroosit
618.8 Psykoterapia. Mielenterveystyö
618.84 Analyyttinen psykoterapia
618.85 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
618.86 Luovuus- ja toimintaterapiat
618.9 Mielisairaanhoito

617.1 Diagnostiikka

Diagnostiikan eli taudinmäärityksen yleisteokset
Diagnostiset tutkimusmenetelmät yleensä
Fysikaaliset taudinmääritysmenetelmät
Elektro-, röntgen- ja radiodiagnostiikka
Laboratoriotutkimukset. Isotooppitutkimukset
Mikroskooppinen ja kemiallinen taudinmääritys
Näytepalatutkimus ja biopsia taudinmäärityksen kannalta
Tiettyyn tautiin liittyvä diagnostiikka ja diagnostiset tutkimusmenetelmät ko. taudin luokassa 617-618+
YKL : 59.5

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Biopankit, näytteenotto yl. 617.1
Biopsia, diagnostiikka yl. 617.1
Diagnoosi yl. 617.1
Diagnoosi, diagnostiikka yl. 617.1
Diagnosointi yl. 617.1
Diagnosointi, diagnostiikka yl. 617.1
Diagnostiikka, lääketiede yl. 617.1
Diffuusiokuvaus, diagnostiikka 617.1
Diffuusiotensorikuvaus, diagnostiikka 617.1
Elektrodiagnostiikka yl. 617.1
Elektrofysiologia, kliininen yl. 617.1
Fotoakustinen kuvantaminen, diagnostiikka 617.1
Fysikaalinen taudinmääritys yl. 617.1
Fysiologia, kliininen yl. 617.1
Gammakuvaus yl. 617.1
Imusolut, diagnostiikka yl. 617.1
Instrumentit, diagnostiikka yl. 617.1
Isotoopit, taudinmääritys yl. 617.1
Joukkotarkastus, diagnostiikka yl. 617.1
Kaikukuvaus, diagnostiikka yl. 617.1
Kaikututkimus, diagnostiikka yl. 617.1
Karsinosarkooma, diagnostiikka 617.1
Kartiokeilatomografia, diagnostiikka 617.1
Katetrit, diagnostiikka yl. 617.1
Katetrointi, diagnostiikka yl. 617.1
Kemiallinen taudinmääritys yl. 617.1
Kipu, diagnostiikka yl. 617.1
Kliininen kemia, diagnostiikka yl. 617.1
Kliiniset kokeet, diagnostiikka yl. 617.1
Krooninen kipu, diagnostiikka yl. 617.1
Kudospankit, näytteenotto yl. 617.1
Kuume, diagnostiikka yl. 617.1
Kuumemittarit, diagnostiikka yl. 617.1
Kuvantaminen, lääketiede, diagnostiikka yl. 617.1
Laboratoriokokeet, diagnostiikka yl. 617.1
Laboratoriotutkimus, diagnostiikka yl. 617.1
Lymfosyytit, diagnostiikka yl. 617.1
Lääketieteellinen diagnostiikka yl. 617.1
Lääketieteelliset kokeet, diagnostiikka yl. 617.1
Magneettikuvaus, diagnostiikka yl. 617.1
Magneettitutkimus, diagnostiikka yl. 617.1
Mikrobiviljely, diagnostiikka yl. 617.1
Mikroelektrodit, diagnostiikka yl. 617.1
Mikroskooppinen taudinmääritys yl. 617.1
Monioireisuus yl. 617.1
Näytepalatutkimukset yl. 617.1
Näytteenotto, diagnostiikka yl. 617.1
Oireet yl. 617.1
Oireet, diagnostiikka yl. 617.1
Oksentelu yl. 617.1
Oksentelu, diagnostiikka yl. 617.1
Oksentelu, oireet yl. 617.1
Pahoinvointi, diagnostiikka yl. 617.1
Pitkäaikainen kipu, diagnostiikka yl. 617.1
Punasolut, diagnostiikka yl. 617.1
Radiodiagnostiikka yl. 617.1
Radiologia, diagnostiikka yl. 617.1
Ruumiinlämpö, diagnostiikka yl. 617.1
Röntgendiagnostiikka yl. 617.1
Röntgenkristallografia, röntgentutkimus 617.1
Röntgenkuvaus yl. 617.1
Röntgenlaitteet, sädehoito 617.1
Röntgenologia, diagnostiikka yl. 617.1
Röntgentekniikka, diagnostiikka yl. 617.1
Röntgentutkimus yl. 617.1
Sairaalalaboratoriot, diagnostiikka yl. 617.1
Seulontatutkimus, diagnostiikka yl. 617.1
Spektrikuvaus, diagnostiikka yl. 617.1
Sähköfysiologia, kliininen yl. 617.1
Taudinmääritys yl. 617.1
Taudinmääritys, diagnostiikka yl. 617.1
Taudinoireet yl. 617.1
Taudinoireet, diagnostiikka yl. 617.1
Tomografia yl. 617.1
Tähystys, diagnostiikka yl. 617.1
Ulosteet, diagnostiikka yl. 617.1
Ultraäänitutkimus, diagnostiikka yl. 617.1
Valkosolut, diagnostiikka yl. 617.1
Varjoaineröntgenkuvaus yl. 617.1
Varjoainetutkimus yl. 617.1
Verenvuoto, diagnostiikka yl. 617.1
Verikokeet, diagnostiikka yl. 617.1
Veriviljely, diagnostiikka yl. 617.1
Viitearvot, laboratoriokokeet 617.1
Virtsa, diagnostiikka yl. 617.1
Virtsakokeet, diagnostiikka yl. 617.1
Yksifotoniemissiotomografia 617.1
Apoptoosi, eri taudit 617+
Asfyksia, eri taudit 617+
Autoimmuunisairaudet 617+
Autoimmuunitaudit 617+
Avanteet, lääketiede 617+
Defenssimekanismit, fyysiset sairaudet 617+
Dieettikeittokirjat, tiettyyn tautiin liittyvät 617+
Elimet, ihminen, yksittäiset elimet 617+
Elimistö, ihminen, yksittäiset elimet 617+
Epiteeli, eri elimet 617+
Epämuodostumat 617+
Epämuodostumia aiheuttavat aineet 617+
Etiologia, yksittäiset taudit 617+

Viittaukset: 1 - 100 / 292

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]