Luokkahaku 610 - 618+

610 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
610.1 Lääketieteen filosofia ja etiikka
610.2 Lääkärikirjat. Ensiapuoppaat
610.7 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
610.71 Hoitolaitokset. Sairaalatekniikka
610.72 Lääketieteen opinnot
610.73 Lääkärin työ
610.74 Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ
611 Anatomia
612 Fysiologia
613 Terveydenhoito
613.1 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
613.2 Henkilökohtainen terveydenhoito
613.22 Jooga
613.3 Sosiaalilääketiede. Ympäristöterveys
613.31 Työlääketiede
613.4 Lastenhoito
613.5 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten sairaudet
613.6 Seksologia
614 Lääketieteen erikoisaloja
614.1 Oikeuslääketiede
614.2 Urheilulääketiede
615 Hoitomenetelmät
615.1 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
615.11 Apteekit
615.2 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
615.3 Vesihoito. Nestehoito
615.5 Seerumihoito. Rokotukset. Verensiirto
615.8 Akupunktio. Akupainanta. Shiatsu. Vyöhyketerapia
615.9 Vaihtoehtolääkintä. Luonnonparannus
616 Lääketieteellinen perustutkimus
616.1 Lääketieteellinen kemia ja fysiikka
616.2 Tautioppi. Patologia
616.3 Lääketieteellinen mikrobiologia ja parasitologia
616.4 Immunologia. Serologia. Verioppi
617 Kliininen lääketiede
617.1 Diagnostiikka
617.2 Hermosto. Neurologia
617.3 Sisäelimet. Sisätaudit
617.31 Syöpätaudit
617.32 Diabetes
617.33 Reumataudit
617.34 Sydän- ja verenkiertoelimet. Sydän- ja verenkiertoelinten taudit. Veri. Veritaudit
617.4 Lastentaudit
617.5 Tartuntataudit
617.6 Iho. Ihotaudit. Sukupuolielimet. Sukupuolitaudit
617.7 Kirurgia. Nukutus- ja puudutusoppi
617.8 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys. Gynekologia
617.9 Kliinisen lääketieteen muut alat
617.91 Korva. Nenäontelo. Kurkku. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
617.92 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
617.93 Hampaat. Hammaslääketiede
617.94 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
617.95 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
617.96 Silmä. Silmätaudit
617.97 Allergiat
617.99 Psykosomaattiset taudit. Kipu
618 Psykiatria
618.1 Lapsi- ja nuorisopsykiatria
618.2 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
618.24 Mielenterveys ja kuolema
618.241 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
618.3 Päihteiden käyttö
618.4 Oikeuspsykiatria
618.6 Psyykkiset sairaudet. Mielenterveyden häiriöt
618.61 Skitsofrenia. Jakomielitauti
618.62 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
618.67 Neuroosit
618.8 Psykoterapia. Mielenterveystyö
618.84 Analyyttinen psykoterapia
618.85 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
618.86 Luovuus- ja toimintaterapiat
618.9 Mielisairaanhoito

618.241 Itsemurhat ja niiden ehkäisy

Itsemurhat. Itsemurhien syyt. Itsemurhien ehkäisy
Itsemurhiin liittyvät psykologiset, sosiaaliset, eettiset, uskonnolliset, mielenterveydelliset ja psykiatriset kysymykset
Itsemurhan tehneen omaisten ongelmat
YKL : 59.565

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Itsemurha 618.241
Itsemurhayritykset 618.241
Itsetuho, itsemurha 618.241
Itsetuhoisuus, itsemurha 618.241
Katastrofilääketiede, itsemurhat 618.241
Kuolema, itsemurha 618.241
Syyllisyydentunne, itsemurha 618.241
Viiltely, itsemurhayritykset 618.241
Elämänmuutokset, surutyö yl. 618.24+
Elämäntilanne, surutyö yl. 618.24+
Hyväksyminen, surutyö yl. 618.24+
Hyväksyntä, surutyö yl. 618.24+
Itku, surutyö 618.24+
Kuolema, mielenterveys 618.24+
Kuolema, surutyö 618.24+
Kuolemanpelko, mielenterveys ja kuolema 618.24+
Kärsimys, surutyö yl. 618.24+
Leskeys, surutyö yl. 618.24+
Menetys, surutyö yl. 618.24+
Suru, surutyö, mielenterveys yl. 618.24+
Surutyö, mielenterveys 618.24+
Syyllisyydentunne, surutyö yl. 618.24+
Yksinäisyys, surutyö yl. 618.24+
Alisuoriutuminen, stressi, uupumus yl. 618.2+
Elämänhallinta, mielenterveys 618.2+
Elämänhalu, mielenterveys 618.2+
Elämänmuutokset, mielenterveys 618.2+
Elämänohjeet, mielenterveys 618.2+
Elämäntaito, mielenterveys 618.2+
Elämäntilanne, mielenterveys 618.2+
Henkinen toimintakyky, mielenterveys yl. 618.2+
Huolestuneisuus, stressi, ahdistus yl. 618.2+
Ikääntyminen, mielenterveys 618.2+
Katastrofilääketiede, mielenterveys yl. 618.2+
Katastrofipsykologia, mielenterveys yl. 618.2+
Keski-ikä, mielenterveys 618.2+
Kestokyky, mielenterveys 618.2+
Kestävyys, mielenterveys 618.2+
Kiire, stressi yl. 618.2+
Kompleksit, mielenterveys 618.2+
Kriisit, surutyö 618.2+
Kriisit, tunne-elämän häiriöt 618.2+
Käyttäytymislääketiede, mielenterveys yl. 618.2+
Lepo, mielenterveys 618.2+
Mielenrauha, mielenterveys 618.2+
Mielenterveys 618.2+
Mieli, mielenterveys 618.2+
Mieliala, mielenterveys 618.2+
Onnellisuus, mielenterveys 618.2+
Onni, mielenterveys 618.2+
Psyykkinen toimintakyky, mielenterveys yl. 618.2+
Psyykkinen ympäristö, mielenterveys yl. 618.2+
Psyykkiset vaikutukset, mielenterveys yl. 618.2+
Psyykkiset vaikutukset, stressi, uupumus yl. 618.2+
Suoriutuminen, stressi, uupumus yl. 618.2+
Surumielisyys 618.2+
Syyllisyydentunne, mielenterveys 618.2+
Terveydenhoito, mielenterveys 618.2+
Terveys, mielenterveys 618.2+
Terveyshaitat, mielenterveys, stressi 618.2+
Terveysvaikutukset, mielenterveys, stressi 618.2+
Torjunta, psykologia, mielenterveys 618.2+
Traumat, tunne-elämän häiriöt 618.2+
Tunne-elämä, mielenterveys 618.2+
Tunne-elämän häiriöt yl. 618.2+
Tunne-elämän häiriöt, mielenterveys yl. 618.2+
Tunteet, mielenterveys 618.2+
Tyytymättömyys, mielenterveys 618.2+
Tyytyväisyys, mielenterveys 618.2+
Uhrit, mielenterveys 618.2+
Vanheneminen, mielenterveys 618.2+
Vanhukset, mielenterveys 618.2+
Yksinäisyys, mielenterveys 618.2+
Aggressiivisuus, psykiatria 618+
Aggressiot, psykiatria 618+
Asosiaalisuus, psykiatria 618+
Biologinen psykiatria 618+
Defenssimekanismit, psykiatria 618+
Ehdollistuminen, psykiatria 618+
Epäsosiaalisuus, psykiatri 618+
Henkinen toimintakyky, psykiatria 618+
Hermosto, psykiatria 618+
Hyvä ja paha, psykiatria 618+
Kotiympäristö, psykiatria, mielenterveys 618+
Kylähullut, psykiatria ja mielenterveys 618+
Käyttäytyminen, psykiatria 618+
Käyttäytymishäiriöt, psykiatria 618+
Käyttäytymismallit, psykiatria 618+
Käyttäytymistieteet, psykiatria 618+
Läheisriippuvuus 618+
Lääketieteellinen psykologia 618+
Mania 618+
Mielenterveyspotilaat, psykiatria 618+
Mielisairaalat 618+
Mielitautioppi 618+
Mykkyys, psykiatria 618+
Paha, psykiatria 618+
Pahuus, psykiatria 618+
Pakkohoito, psykiatria 618+
Pakkoruokinta, psykiatria 618+

Viittaukset: 1 - 100 / 292

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]