Luokkahaku 610 - 618+

610 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
610.1 Lääketieteen filosofia ja etiikka
610.2 Lääkärikirjat. Ensiapuoppaat
610.7 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
610.71 Hoitolaitokset. Sairaalatekniikka
610.72 Lääketieteen opinnot
610.73 Lääkärin työ
610.74 Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ
611 Anatomia
612 Fysiologia
613 Terveydenhoito
613.1 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
613.2 Henkilökohtainen terveydenhoito
613.22 Jooga
613.3 Sosiaalilääketiede. Ympäristöterveys
613.31 Työlääketiede
613.4 Lastenhoito
613.5 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten sairaudet
613.6 Seksologia
614 Lääketieteen erikoisaloja
614.1 Oikeuslääketiede
614.2 Urheilulääketiede
615 Hoitomenetelmät
615.1 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
615.11 Apteekit
615.2 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
615.3 Vesihoito. Nestehoito
615.5 Seerumihoito. Rokotukset. Verensiirto
615.8 Akupunktio. Akupainanta. Shiatsu. Vyöhyketerapia
615.9 Vaihtoehtolääkintä. Luonnonparannus
616 Lääketieteellinen perustutkimus
616.1 Lääketieteellinen kemia ja fysiikka
616.2 Tautioppi. Patologia
616.3 Lääketieteellinen mikrobiologia ja parasitologia
616.4 Immunologia. Serologia. Verioppi
617 Kliininen lääketiede
617.1 Diagnostiikka
617.2 Hermosto. Neurologia
617.3 Sisäelimet. Sisätaudit
617.31 Syöpätaudit
617.32 Diabetes
617.33 Reumataudit
617.34 Sydän- ja verenkiertoelimet. Sydän- ja verenkiertoelinten taudit. Veri. Veritaudit
617.4 Lastentaudit
617.5 Tartuntataudit
617.6 Iho. Ihotaudit. Sukupuolielimet. Sukupuolitaudit
617.7 Kirurgia. Nukutus- ja puudutusoppi
617.8 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys. Gynekologia
617.9 Kliinisen lääketieteen muut alat
617.91 Korva. Nenäontelo. Kurkku. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
617.92 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
617.93 Hampaat. Hammaslääketiede
617.94 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
617.95 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
617.96 Silmä. Silmätaudit
617.97 Allergiat
617.99 Psykosomaattiset taudit. Kipu
618 Psykiatria
618.1 Lapsi- ja nuorisopsykiatria
618.2 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
618.24 Mielenterveys ja kuolema
618.241 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
618.3 Päihteiden käyttö
618.4 Oikeuspsykiatria
618.6 Psyykkiset sairaudet. Mielenterveyden häiriöt
618.61 Skitsofrenia. Jakomielitauti
618.62 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
618.67 Neuroosit
618.8 Psykoterapia. Mielenterveystyö
618.84 Analyyttinen psykoterapia
618.85 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
618.86 Luovuus- ja toimintaterapiat
618.9 Mielisairaanhoito

618.61 Skitsofrenia. Jakomielitauti

Skitsofrenian ennaltaehkäisy, diagnostiikka ja hoito.
Skitsofrenian syyt. Skitsofrenian psykopatologia
Skitsofrenian lääke- ja terapiahoito
Vainoharhaisuus. Paranoia
YKL : 59.561

Viittaukset muihin luokkiin

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Jakomielitauti 618.61
Paranoia 618.61
Skitsofrenia 618.61
Vainoharhaisuus 618.61
Aistiharhat, mielenterveyden häiriöt 618.6+
Amnesia, psykiatriset sairaudet 618.6+
Apatia, psyykkiset sairaudet 618.6+
Hallusinaatiot, mielenterveyden häiriöt 618.6+
Harha-aistimukset, mielenterveyden häiriöt 618.6+
Huomiohakuinen persoonallisuus, persoonallisuushäiriöt 618.6+
Hysteria 618.6+
Häiriökäyttäytyminen, psyykkiset sairaudet 618.6+
Katatoniset tilat 618.6+
Luonnehäiriöt, psykiatria 618.6+
Mielenterveys, mielenterveyshäiriöt 618.6+
Mielenterveyshäiriöt 618.6+
Mieli, mielenterveyden häiriöt 618.6+
Mielisairaat, psykiatria 618.6+
Mielisairaudet 618.6+
Muistihäiriöt, psykiatriset sairaudet 618.6+
Muistinmenetys, psykiatriset sairaudet 618.6+
Munchhausenin oireyhtymä, mielenterveyshäiriöt 618.6+
Münchhausenin oireyhtymä, mielenterveyshäiriöt 618.6+
Münchhausen-oireyhtymä, mielenterveyshäiriöt 618.6+
Narsismi, persoonallisuushäiriöt 618.6+
Persoonallisuushäiriöt 618.6+
Psykiatriset sairaudet 618.6+
Psykoosit 618.6+
Psykopatia 618.6+
Psykopatologia 618.6+
Psyyken sairaudet 618.6+
Psyykkisesti häiriintyneet, psyykkiset sairaudet 618.6+
Psyykkisesti sairaat, psyykkiset sairaudet 618.6+
Psyykkiset häiriöt 618.6+
Psyykkiset sairaudet 618.6+
Rajatilat, psykiatria 618.6+
Regressio, mielenterveyden häiriöt 618.6+
Sadismi, psykopatologia 618.6+
Sosiopatia 618.6+
Taantuma, mielenterveyden häiriöt 618.6+
Torjunta, psykologia, psyykkiset sairaudet 618.6+
Traumat, psyykkiset sairaudet 618.6+
Traumatisoituminen, psyykkiset sairaudet 618.6+
Tunne-elämän häiriöt, psyykkiset sairaudet 618.6+
Uhriutuminen, mielenterveyden häiriöt 618.6+
Vammautuminen, psyykkiset sairaudet 618.6+
Aggressiivisuus, psykiatria 618+
Aggressiot, psykiatria 618+
Asosiaalisuus, psykiatria 618+
Biologinen psykiatria 618+
Defenssimekanismit, psykiatria 618+
Ehdollistuminen, psykiatria 618+
Epäsosiaalisuus, psykiatri 618+
Henkinen toimintakyky, psykiatria 618+
Hermosto, psykiatria 618+
Hyvä ja paha, psykiatria 618+
Kotiympäristö, psykiatria, mielenterveys 618+
Kylähullut, psykiatria ja mielenterveys 618+
Käyttäytyminen, psykiatria 618+
Käyttäytymishäiriöt, psykiatria 618+
Käyttäytymismallit, psykiatria 618+
Käyttäytymistieteet, psykiatria 618+
Läheisriippuvuus 618+
Lääketieteellinen psykologia 618+
Mania 618+
Mielenterveyspotilaat, psykiatria 618+
Mielisairaalat 618+
Mielitautioppi 618+
Mykkyys, psykiatria 618+
Paha, psykiatria 618+
Pahuus, psykiatria 618+
Pakkohoito, psykiatria 618+
Pakkoruokinta, psykiatria 618+
Poikkeava käyttäytyminen, psykiatria 618+
Poikkeavuuden psykologia, psykiatria 618+
Poikkeavuus, psykiatria 618+
Psykiatria 618+
Psykiatriset potilaat, psykiatria 618+
Psykiatriset sairaalat 618+
Psykiatrit, psykiatrin työ 618+
Psykofarmakat, psykiatria 618+
Psykofarmakologia 618+
Psyykenlääkkeet, psykiatria 618+
Psyykkinen toimintakyky, psykiatria 618+
Puhehäiriöt, psykiatria 618+
Puhekyvyttömyys, psykiatria 618+
Sosiaaliset verkostot, psykiatria 618+
Sotilaspsykiatria, psykiatria 618+
SSRI-lääkkeet, psykiatria 618+
Tietoinen läsnäolo, psykiatria 618+
Tietoisuus, psykiatria 618+
Tunne-elämä, psykiatria 618+
Tunteet, psykiatria 618+
Väkivaltaisuus , psykiatria 618+
Ärtyvyys, hermosto, psykiatria 618+
Äänien kuuleminen, psykiatria 618+
Aihiolääkkeet , käyttö taudeittain 617 - 618+
Akuuttihoito, eri taudit 617 - 618+
Antikolinergit, lääkehoito, taudeittain 617 - 618+
Apuvälineet, vammaisten, eri taudit 617 - 618+

Viittaukset: 1 - 100 / 265

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]