Luokkahaku 610 - 618+

610 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
610.1 Lääketieteen filosofia ja etiikka
610.2 Lääkärikirjat. Ensiapuoppaat
610.7 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
610.71 Hoitolaitokset. Sairaalatekniikka
610.72 Lääketieteen opinnot
610.73 Lääkärin työ
610.74 Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ
611 Anatomia
612 Fysiologia
613 Terveydenhoito
613.1 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
613.2 Henkilökohtainen terveydenhoito
613.22 Jooga
613.3 Sosiaalilääketiede. Ympäristöterveys
613.31 Työlääketiede
613.4 Lastenhoito
613.5 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten sairaudet
613.6 Seksologia
614 Lääketieteen erikoisaloja
614.1 Oikeuslääketiede
614.2 Urheilulääketiede
615 Hoitomenetelmät
615.1 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
615.11 Apteekit
615.2 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
615.3 Vesihoito. Nestehoito
615.5 Seerumihoito. Rokotukset. Verensiirto
615.8 Akupunktio. Akupainanta. Shiatsu. Vyöhyketerapia
615.9 Vaihtoehtolääkintä. Luonnonparannus
616 Lääketieteellinen perustutkimus
616.1 Lääketieteellinen kemia ja fysiikka
616.2 Tautioppi. Patologia
616.3 Lääketieteellinen mikrobiologia ja parasitologia
616.4 Immunologia. Serologia. Verioppi
617 Kliininen lääketiede
617.1 Diagnostiikka
617.2 Hermosto. Neurologia
617.3 Sisäelimet. Sisätaudit
617.31 Syöpätaudit
617.32 Diabetes
617.33 Reumataudit
617.34 Sydän- ja verenkiertoelimet. Sydän- ja verenkiertoelinten taudit. Veri. Veritaudit
617.4 Lastentaudit
617.5 Tartuntataudit
617.6 Iho. Ihotaudit. Sukupuolielimet. Sukupuolitaudit
617.7 Kirurgia. Nukutus- ja puudutusoppi
617.8 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys. Gynekologia
617.9 Kliinisen lääketieteen muut alat
617.91 Korva. Nenäontelo. Kurkku. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
617.92 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
617.93 Hampaat. Hammaslääketiede
617.94 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
617.95 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
617.96 Silmä. Silmätaudit
617.97 Allergiat
617.99 Psykosomaattiset taudit. Kipu
618 Psykiatria
618.1 Lapsi- ja nuorisopsykiatria
618.2 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
618.24 Mielenterveys ja kuolema
618.241 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
618.3 Päihteiden käyttö
618.4 Oikeuspsykiatria
618.6 Psyykkiset sairaudet. Mielenterveyden häiriöt
618.61 Skitsofrenia. Jakomielitauti
618.62 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
618.67 Neuroosit
618.8 Psykoterapia. Mielenterveystyö
618.84 Analyyttinen psykoterapia
618.85 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
618.86 Luovuus- ja toimintaterapiat
618.9 Mielisairaanhoito

618.84 Analyyttinen psykoterapia

Analyyttisen psykoterapian yleisteokset
Psykoanalyysi, freudilaisuus ja unianalyysi psykiatrisen terapian kannalta yleensä
Analyyttinen trilogia
Jos teos koskee tiedostamatonta sielunelämää, alitajuntaa tai psykoanalyysiä sekä psykiatrian että psykologian kannalta, on etusija luokilla 121.9+ ja 123.5
Tietyn psyykkisen sairauden tai häiriön hoito ko. sairauden tai häiriön luokassa 618.2-618.6+
YKL : 59.5622

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Analyyttinen psykologia, psykoanalyyttinen terapia 618.84
Freudilaisuus, psykoanalyyttinen terapia 618.84
Kehopsykoterapia 618.84
Piilotajunta, psykoanalyyttinen terapia 618.84
Psykoanalyysi, psykiatrinen terapia 618.84
Psykoanalyyttiset teoriat, psykiatrinen terapia 618.84
Regressio, psykoanalyysi 618.84
Symboliikka, psykoanalyyttinen terapia 618.84
Symbolit, psykoanalyyttinen terapia 618.84
Taantuma, psykonanalyysi 618.84
Tabut, psykoanalyysi 618.84
Tiedostamaton , psykoanalyyttinen terapia 618.84
Tiedostamaton sielunelämä, psykoanalyyttinen terapia 618.84
Unet, psykoanalyyttinen terapia 618.84
Unien tulkinta, psykoanalyyttinen terapia 618.84
Vertauskuvat, psykoanalyyttinen terapia 618.84
Vietit, psykoanalyyttinen terapia 618.84
Addiktio, läheisriippuvuus, terapia 618.8+
Debriefing, psykiatria, mielenterveys yl. 618.8+
Ego state -terapia, hypnoterapia 618.8+
Ehkäisevä mielenterveystyö 618.8+
Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö 618.8+
Epäinhimillisyys, kriisiterapia 618.8+
Esiintymisjännitys, psykoterapia 618.8+
Esiintymiskuume, psykoterapia 618.8+
Esiintymispelko, psykoterapia 618.8+
Henkinen jälkiselvitys, psykiatria, mielenterveys yl. 618.8+
Henkinen tuki, psykiatria, mielenterveys yl. 618.8+
Hypnoosi, psykiatria 618.8+
Hypnoosihoito 618.8+
Ihmissuhdetyö, mielenterveystyö 618.8+
Katarsis, psykoterapia 618.8+
Katharsis, psykoterapia 618.8+
Keskustelu, keskusteluterapiat 618.8+
Kliininen psykologia 618.8+
Kriisipuhelimet, mielenterveystyö 618.8+
Kriisit, mielenterveystyö 618.8+
Kriisituki, psykiatria, mielenterveys yl. 618.8+
Kuntoutuminen, psykiatrinen kuntoutuminen 618.8+
Kuntoutus, psykiatrinen kuntoutus 618.8+
Kuntoutuspalvelut, psykiatrinen kuntoutus 618.8+
Kuntoutustutkimus, psykiatrinen kuntoutus 618.8+
Kuolemanpelko, psykoterapia 618.8+
Lentopelko, psykoterapia 618.8+
Lyhytterapia 618.8+
Läheisriippuvuus, psykiatrinen terapia 618.8+
Mielenterveys, psykiatrinen terapia 618.8+
Mielenterveyskuntoutus yl. 618.8+
Mielenterveyspalvelut 618.8+
Mielenterveystyö 618.8+
Muistot, psykiatrinen terapia 618.8+
Oppimisterapia 618.8+
Pelko, psykiatrinen terapia yl. 618.8+
Pelot, psykiatrinen terapia yl. 618.8+
Psykiatrian erikoissairaanhoitajat , psykiatrian sairaanhoitajan työ 618.8+
Psykiatrian sairaanhoitajat , psykiatrian sairaanhoitajan työ 618.8+
Psykiatrinen hoito 618.8+
Psykiatrinen kuntoutus yl. 618.8+
Psykiatrinen terapia 618.8+
Psykologia, kliininen 618.8+
Psykososiaalinen kuntoutus 618.8+
Psykososiaalinen tuki, mielenterveystyö 618.8+
Psykoterapia 618.8+
Psyykkinen kriisiapu, psykiatria, mielenterveys yl. 618.8+
Psyykkinen tuki, psykiatria, mielenterveys yl. 618.8+
Psyykkisesti häiriintyneet, psykiatrinen terapia 618.8+
Psyykkisesti sairaat, psykiatrinen terapia 618.8+
Ramppikuume, psykoterapia 618.8+
Regressio, psykiatrinen terapia 618.8+
Riippuvuus, läheisriippuvuus, terapia 618.8+
Riippuvuus, psykiatrinen terapia 618.8+
Ryhmäkuntoutus, psykiatrinen kuntoutus 618.8+
Sosiaalisten tilanteiden pelko, psykoterapia 618.8+
Suggestio, psykiatrinen terapia 618.8+
Syyllisyydentunne, psykiatrinen terapia 618.8+
Taantuma, psykiatrinen terapia 618.8+
Terapia, psykiatrinen terapia 618.8+
Torjunta, psykologia, psykiatrinen terapia 618.8+
Transferenssi, psykoterapia 618.8+
Traumat, psykoterapia 618.8+
Tunne-elämän häiriöt, psykiatrinen terapia 618.8+
Tunteensiirto, psykoterapia 618.8+
Verkostotyö 618.8+
Yksilöterapiat 618.8+
Aggressiivisuus, psykiatria 618+
Aggressiot, psykiatria 618+
Asosiaalisuus, psykiatria 618+
Biologinen psykiatria 618+
Defenssimekanismit, psykiatria 618+
Ehdollistuminen, psykiatria 618+
Epäsosiaalisuus, psykiatri 618+
Henkinen toimintakyky, psykiatria 618+
Hermosto, psykiatria 618+
Hyvä ja paha, psykiatria 618+
Kotiympäristö, psykiatria, mielenterveys 618+
Kylähullut, psykiatria ja mielenterveys 618+
Käyttäytyminen, psykiatria 618+
Käyttäytymishäiriöt, psykiatria 618+
Käyttäytymismallit, psykiatria 618+
Käyttäytymistieteet, psykiatria 618+

Viittaukset: 1 - 100 / 303

[|<] [<] 1 2 3 4 [>] [>|]