620.13 Energia

Energiaa ja energiapolitiikka koskevat yleisteokset
Energianlähteet. Energiavarat ja niiden riittävyys. Energiatalous yleensä
Energianlähteet, niiden ominaisuudet, vertailu, valinta ja käyttö energiataloudessa
Energiantuotanto sekä energian tuonti ja vienti energiapolitiikan ja energiatalouden kannalta
Energian säännöstely ja säästö energiapolitiikan kannalta
Orgaaniset ja fossiiliset polttoaineet, puu, turve, biomassa, jäte-energia, öljy, maakaasu ja kivihiili energiapolitiikassa
Bioenergia energiapolitiikassa. Vesivoima energiapolitiikassa
Ydinenergia yleensä. Ydinenergia energiapolitiikassa
Ydinenergian rauhanomainen käyttö yleensä
Ydinturvallisuus. Ydinjätteiden käsittely
Ydintekniikka, reaktoritekniikka ja isotooppitekniikka yleensä
Vaihtoehtoiset energianlähteet, kuten tuulivoima, aurinkoenergia, vuorovesivoima ja geoterminen energia energiapolitiikassa
YKL : 60.8,  60.82,  60.85

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aaltoenergia, energiapolitiikka 620.13
Aaltovoima, energiapolitiikka 620.13
Atomienergia yl. 620.13
Atomienergia, energiapolitiikka 620.13
Atomienergia, rauhanomainen käyttö yl. 620.13
Atomienergia, turvallisuus 620.13
Atomienergia, ydinjätteet, käsittely 620.13
Atomireaktorit, ydintekniikka yl. 620.13
Atomitekniikka yl. 620.13
Atomitekniikka, ydinenergia yl. 620.13
Atomivastuu yl. 620.13
Atomivastuu, ydinenergian käyttö yl. 620.13
Atomivoima yl. 620.13
Atomivoima, energiapolitiikka 620.13
Atomivoima, rauhanomainen käyttö yl. 620.13
Atomivoima, turvallisuus 620.13
Atomivoima, ydinjätteet, käsittely 620.13
Aurinkoenergia, energiapolitiikka 620.13
Aurinkovoima, energiapolitiikka 620.13
Bioenergia, energiapolitiikka 620.13
Biomassa, energiapolitiikka 620.13
Bioöljyt, energiapolitiikka yl. 620.13
CHP, energiapolitiikka yl. 620.13
Ekoenergia, energiapolitiikka 620.13
Energia, energiapolitiikka 620.13
Energia-ala yl. 620.13
Energiahuolto 620.13
Energiajärjestelmät yl. 620.13
Energiakasvit, energiapolitiikka 620.13
Energiakustannukset yl. 620.13
Energiakustannukset, energiapolitiikka 620.13
Energialähteet yl. 620.13
Energialähteet, energiapolitiikka 620.13
Energiamarkkinat yl. 620.13
Energiamerkintä, energiapolitiikka 620.13
Energian hinta yl. 620.13
Energian hinta, energiapolitiikka 620.13
Energianhallinta yl. 620.13
Energiankulutus yl. 620.13
Energiankulutus, energiapolitiikka 620.13
Energiansäästö yl. 620.13
Energiansäästö, energiapolitiikka 620.13
Energiantuotanto, energiapolitiikka 620.13
Energiapolitiikka 620.13
Energiapula 620.13
Energiapuu, energiapolitiikka 620.13
Energiatalous yl. 620.13
Energiatalous, energiapolitiikka 620.13
Energiatase yl. 620.13
Energiatehokkuus yl. 620.13
Energiatehokkuus, energiapolitiikka 620.13
Energiateknologia yl. 620.13
Energiateknologia, energiapolitiikka yl. 620.13
Energiateknologia, ydinteknologia yl. 620.13
Energiateollisuus yl. 620.13
Energiaturvallisuus, energiahuolto 620.13
Energiavaihtoehdot yl. 620.13
Energiavaihtoehdot, energiapolitiikka 620.13
Energiavarat 620.13
Energiayhtiöt 620.13
Fossiiliset polttoaineet, energiapolitiikka 620.13
Geoterminen energia, energiapolitiikka 620.13
Geoterminen lämpö, energiapolitiikka 620.13
Haitalliset aineet, ydinjätteiden käsittely 620.13
Haitta-aineet, ydinjätteiden käsittely 620.13
Hake, energiapolitiikka 620.13
Harvennuspuu, energiapuu, energiapolitiikka 620.13
Hiili, energiapolitiikka 620.13
Hukkalämpö, energiansäästö yl. 620.13
Häiriöpäästöt, energiapolitiikka 620.13
Höyryvoima, energiapolitiikka 620.13
Isotoopit, isotooppitekniikka yl. 620.13
Jätelämpö, energiatalous yl. 620.13
Jätepolttoaineet, energiapolitiikka 620.13
Jätteet, ydinjätteet 620.13
Kaasuvoimalat, energiapolitiikka 620.13
Kalliolämpö, energiapolitiikka yl. 620.13
Ketjureaktio, ydintekniikka yl. 620.13
Kivihiili, energiapolitiikka 620.13
Kosket, energianlähteet 620.13
Kosket, energiapolitiikka 620.13
Koskivoima, energiapolitiikka 620.13
Kotimaiset polttoaineet, energiapolitiikka 620.13
Laki rakennuksen energiatodistuksesta, energiapolitiikka 620.13
Liuskekaasu, energiapolitiikka 620.13
Liuskeöljy, energiapolitiikka 620.13
Loppusijoitus, ydinjätteet yl. 620.13
Luonnonkaasu, energiapolitiikka 620.13
Lämmönkulutus, energiansäästö yl. 620.13
Lämmönkulutus, energiapolitiikka 620.13
Lämmöntuotanto, energiapolitiikka 620.13
Lämpöenergia, energiapolitiikka 620.13
Lämpöhuolto, energiapolitiikka 620.13
Lämpötalous, energiapolitiikka yl. 620.13
Maakaasu, energiapolitiikka 620.13
Maakaasuputket, energiapolitiikka 620.13
Maakaasuverkot, energiapolitiikka 620.13
Maalämpö, energiapolitiikka yl. 620.13
Maaöljy, energiapolitiikka 620.13
Metsäenergia, energiapolitiikka 620.13

Viittaukset: 1 - 100 / 164

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]