625.1 Satamat. Satamatekniikka

Satamat, satama-altaat, satamalaitteet, aallonmurtajat, laiturit ja telakat, niiden rakentaminen ja kunnossapito
Rakennusstatiikka, tekninen rakennussuunnittelu sekä geotekniikka ja maatyöt satamanrakennuksessa yleensä
Jos teos koskee satamia sekä satamanrakennuksen tai satamatekniikan että vesiliikenteen kannalta, on etusija luokalla 386.1
YKL : 66.7

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa