627.5 Sähköenergian tuottaminen. Voimalatekniikka

Sähköenergian tuottamisen tekniikka. Sähköistäminen
Voimalaitokset. Voimalatekniikka. Sähkö- ja lämmitysvoimaloiden tekniikka
Eri energianlähteillä toimivat voimalat, niiden tekniikka
Ydinvoimalat. Vesi- ja vuorovesivoimalat. Höyryvoimalat. Kaasuvoimalat. Öljyvoimalat. Hiilivoimalat. Turvevoimalat. Puukäyttöiset voimalat. Aurinkovoimalat. Aurinkopaneelit. Tuulivoimalat. Geotermisellä energialla toimivat voimalat
YKL : 60.8,  60.82,  60.85,  62.61

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aaltoenergia, voimalat 627.5
Aaltovoima, voimalat 627.5
Aluelämpökeskukset 627.5
Atomienergia, voimalatekniikka 627.5
Atomireaktorit, ydinvoimalat 627.5
Atomitekniikka, ydinvoimalat 627.5
Atomivoima, voimalatekniikka 627.5
Atomivoimalat, tekniikka 627.5
Aurinkoenergia, voimalat 627.5
Aurinkovoima, voimalat 627.5
Aurinkovoimalat 627.5
Biopolttolaitokset 627.5
Biovoimalat 627.5
CHP, lämmöntuotanto 627.5
CHP, sähköntuotanto 627.5
Dieselvoimalat 627.5
Ekoenergia, voimalatekniikka 627.5
Energialaitokset 627.5
Energiantuotantolaitokset 627.5
Energiateknologia, voimalatekniikka 627.5
Energiateknologia, ydinvoimaloiden tekniikka 627.5
Fissio, ydinvoimalat 627.5
Fissioreaktorit, ydinvoimalat 627.5
Fossiiliset polttoaineet, voimalatekniikka 627.5
Fuusio, ydinvoimalat 627.5
Fuusioreaktorit, ydinvoimalat 627.5
Geoterminen energia, voimalatekniikka 627.5
Geoterminen lämpö, voimalatekniikka 627.5
Hake, hakevoimalat 627.5
Hakevoimalat 627.5
Hiili, hiilivoimalat 627.5
Hiilivoimalat 627.5
Hukkalämpö, voimalatekniikka 627.5
Höyryvoimalat 627.5
Joenuomat, vesivoimalat 627.5
Joet, vesivoimalat 627.5
Jokisuistot, vesivoimalat 627.5
Jäähdytysvesi, ydinvoimalat 627.5
Kaasuturbiinivoimalat 627.5
Kaasuvoimalat, voimalatekniikka 627.5
Kalliolämpö, voimalat 627.5
Kattilalaitteistot 627.5
Kaukolämpökeskukset 627.5
Ketjureaktio, ydinvoimalat 627.5
Kivihiili, voimalat 627.5
Kivihiilivoimalat 627.5
Kombivoimalaitokset, voimalatekniikka 627.5
Kombivoimalat, sähkötekniikka 627.5
Kombivoimalat, voimalatekniikka 627.5
Konemestarit, voimalat 627.5
Kosket, voimalatekniikka 627.5
Koskivoima, vesivoimalat 627.5
Lauhdutustekniikka, voimalat 627.5
Lauhdutusvoimalat 627.5
Liuskekaasu, kaasuvoimalat 627.5
Liuskeöljy, voimalat 627.5
Luonnonkaasu, kaasuvoimalat 627.5
Lämmityslaitokset 627.5
Lämmitysvoimalat 627.5
Lämmönjakelu, lämpöhuolto yl. 627.5
Lämmönsiirto, lämpöhuolto yl. 627.5
Lämmöntuotanto, lämpövoimalat 627.5
Lämpöhuolto, lämpövoimalat 627.5
Lämpöhäviö, lämpövoimalat 627.5
Lämpökeskukset 627.5
Lämpövoimalat 627.5
Maakaasu, kaasuvoimalat 627.5
Maakaasuvoimalat 627.5
Maalämpö, voimalat 627.5
Maaöljy, voimalat 627.5
Plutonium, ydinvoimalat 627.5
Polttotekniikka, voimalatekniikka 627.5
Puuenergia, voimalat 627.5
Reaktorit, ydinvoimalat 627.5
Ruskohiili, voimalat 627.5
Strontium, ydinvoimalat 627.5
Sähköala, sähköntuotannon tekniikka 627.5
Sähköenergia, sähkövoimalat 627.5
Sähköenergian tuottaminen 627.5
Sähköistys 627.5
Sähkölaitokset 627.5
Sähkölaitostekniikka 627.5
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto, lämmöntuotanto 627.5
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto, sähköntuotanto 627.5
Sähköntuotanto, sähköntuotannon tekniikka 627.5
Sähkötariffit 627.5
Sähkövoimalat 627.5
Sähköyhtiöt 627.5
Säteilyenergia, aurinko- ja ydinvoimalat 627.5
Teollisuushake, hakevoimalat 627.5
Turve, turvevoimalat 627.5
Turvevoimalat 627.5
Tuulienergia, tuulivoimalat 627.5
Tuuligeneraattorit 627.5
Tuuliturbiinit 627.5
Tuulivoima, voimalat 627.5
Tuulivoima-alueet 627.5
Tuulivoimalat 627.5
Uomat, vesivoimalat 627.5
Uraani, ydinvoimalat 627.5

Viittaukset: 1 - 100 / 180

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]