649.1 Kivihiili. Turve

Kivihiilen, ruskohiilen ja turpeen teknologia, jalostus, tuotanto ja kauppa
Turpeennosto
Biomassan energiateknologia. Jätteenpolton energiateknologia
Kivihiilen, turpeen ja puun käyttö polttoaineena
Koksi. Polttoainebriketit. Puuhiili
YKL : 60.82

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aapasuot, turpeennosto 649.1
Bioenergia, polttoaineet 649.1
Biohiili, bioenergia, polttoaineet 649.1
Biomassa, polttoainetekniikka 649.1
Biopolttoaineet 649.1
Briketit, polttoaineteollisuus 649.1
Eloperäiset lannoitteet, turpeentuotanto 649.1
Energiakasvit, teknologia 649.1
Energiapuu, teknologia 649.1
Energiateknologia, biomassan teknologia 649.1
Energiateknologia, kivihiilen teknologia 649.1
Energiateknologia, puun teknologia 649.1
Energiateknologia, turpeen teknologia 649.1
Hake, polttoaineet 649.1
Halonhakkaus, polttopuu 649.1
Halonhakkuu, polttopuu 649.1
Harvennuspuu, energiapuu, teknologia 649.1
Hiili, kivihiilen teknologia 649.1
Häkäpöntöt, puukaasu 649.1
Jyrsinturve 649.1
Jätelämpö, jätteenpolton energiatekniikka 649.1
Jätepolttamot, jätteenpolton energiatekniikka 649.1
Jätepolttoaineet, teknologia 649.1
Jätepuu, puu polttoaineena 649.1
Jätteenpoltto, jätteenpolton energiatekniikka 649.1
Jätteenpolttolaitokset, jätteenpolton energiatekniikka 649.1
Kasvuturve, turpeen tuotanto ja kauppa 649.1
Kiinteät polttoaineet, polttoaineteknologia 649.1
Kivihiili, jalostus, tuotanto, kauppa 649.1
Koksaus 649.1
Koksi, teollisuus ja kauppa 649.1
Kotimaiset polttoaineet, polttoaineteknologia 649.1
Kuivatislaus 649.1
Letot, turpeennosto 649.1
Metsäenergia, teknologia 649.1
Miilunpoltto 649.1
Nevat, turpeennosto 649.1
Orgaaniset lannoitteet, turpeentuotanto 649.1
Orgaaniset polttoaineet, biomassa 649.1
Orgaaniset polttoaineet, kivihiili 649.1
Orgaaniset polttoaineet, polttopuu 649.1
Orgaaniset polttoaineet, turve 649.1
Paju, energiantuotanto 649.1
Palaturve 649.1
Pelletit 649.1
Polttoainebriketit 649.1
Polttoaineet, biomassa 649.1
Polttoaineet, kivihiili 649.1
Polttoaineet, puu 649.1
Polttoaineet, turve 649.1
Polttohake 649.1
Polttopuu 649.1
Polttoturve 649.1
Puuenergia, polttoaineet 649.1
Puuhiili 649.1
Puukaasu 649.1
Puumassa, polttopuu 649.1
Puupelletit 649.1
Pyrolyysi 649.1
Ruskohiili, jalostus, tuotanto, kauppa 649.1
Rämeet, turpeennosto 649.1
Suot, turpeennosto 649.1
Teollisuushake, polttoaineet 649.1
Torrefiointi, kuivatislaus, bioenergia 649.1
Turpeennosto 649.1
Turve, monikäyttö yl. 649.1
Turve, turpeen teknologia 649.1
Turve, turpeennosto yl. 649.1
Turvemaat, turvetuotanto 649.1
Turvepellitit 649.1
Turvetalous 649.1
Turveteollisuus 649.1
Turvetuotanto 649.1
Turvevarat 649.1
Biopolymeerit, orgaanisen kemian teollisuus 649+
Diasetyyli, orgaaniset yhdisteet, orgaanisen kemian teollisuus 649+
Energiateknologia, fossiiliset polttoaineet 649+
Energiateknologia, polttoaineteknologia 649+
Epäpuhtaudet, polttoaineteknologia 649+
Eteeni, kemianteollisuus 649+
Fossiiliset polttoaineet yl. 649+
Fossiiliset polttoaineet, polttoaineteknologia 649+
Karboksyylihapot, orgaaniset yhdisteet, orgaanisen kemian teollisuus 649+
Kemian tekniikka, orgaanisen kemian tekniikka 649+
Kemianteollisuus, orgaaninen kemia 649+
Klooratut hiilivedyt, kemianteollisuus 649+
Luonnonaineet, orgaanisen kemian teoll. 649+
Luonnonmateriaalit, orgaanisen kemian teollisuus 649+
Luonnonpolymeerit, orgaanisen kemian teollisuus 649+
Orgaanisen kemian teollisuus 649+
Orgaaniset polttoaineet 649+
Orgaaniset yhdisteet, orgaanisen kemian teollisuus 649+
PAH-yhdisteet, orgaanisen kemian teoll. 649+
Polttoaineteknologia 649+
Polttoaineteollisuus 649+
Polttotekniikka, polttoainetekniikka 649+
Polymeerikemia, kemianteollisuus 649+
Sykliset yhdisteet, orgaanisen kemian teollisuus 649+
Vahat, orgaanisen kemian teollisuus 649+
Jauhatus, kemianteollisuus 640 - 649+