670 LIIKETALOUS. KAUPPA. MARKKINOINTI. LIIKENNEOPETUS

Liiketaloustieteen yleisteokset ja yleiset oppikirjat
Teokset, jotka koskevat sekä liiketaloutta että kauppaa tai markkinointia yleensä. Messut yleensä
Erikoisalojen liiketaloudelliset ja kaupalliset kysymykset alan mukaisessa luokassa
Jos teoksessa on sekä liiketaloutta että kansantaloutta tai talouspolitiikkaa, on etusija luokilla 360-369
YKL : 69