707 Taideopinnot

Taideopinnot ja taideoppilaitokset yleensä
Taidekoulut ja -opistot yleensä. Lasten taidekoulut yleensä
Taideakatemiat yleensä
Kuvataidekoulut ja -opistot yleensä
Eri taiteenaloja koskevat opinnot ja oppilaitokset alan mukaisessa luokassa
YKL : 70