Luokkahaku 800+

800 KIRJALLISUUSTIEDE
800.03 Sanakirjat. Hakuteokset
800.05 Kausijulkaisut
800.09 Historia
800.86 Kirjailijan työ. Kääntäjän työ
801 Kirjallisuuden filosofia, teoria ja estetiikka. Runousoppi
802 Kirjallisuuden psykologia ja sosiologia
804 Esseet. Kirjallisuusarvostelut
805 Kirjallisuuden aihepiirejä ja kirjallisuustyyppejä koskeva historia ja tutkimus
805.1 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia ja tutkimus
807 Kansanrunouden historia ja tutkimus
809 Yleinen kirjallisuudenhistoria
809.1 Vanha aika
809.2 Keskiaika
809.3 Uusi aika
809.4 Nykyaika
810 SUOMALAIS-UGRILAISTEN KIELTEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA TUTKIMUS
811 Suomenkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
812 Suomenkielisen kansanrunouden historia ja tutkimus
816 Suomenkielisen kirjallisuuden aihepiirejä ja kirjallisuustyyppejä koskeva historia ja tutkimus
816.1 Suomenkielisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia ja tutkimus
817 Saamenkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
818 Vironkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
819 Unkarinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
820 GERMAANISTEN KIELTEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA TUTKIMUS
820.1 Pohjoismaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
821 Ruotsinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
821.1 Suomenruotsalaisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
822 Tanskankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
823 Norjankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
824 Islanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
825 Saksankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
826 Hollanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
828 Englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
829 Amerikan englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
830 ROMAANISTEN, SLAAVILAISTEN JA BALTTILAISTEN KIELTEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA TUTKIMUS
831 Ranskankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
832 Italiankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
833 Espanjankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
834 Portugalinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
835 Slaavilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
836 Venäjänkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
839 Balttilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
840 MUIDEN KIELTEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA TUTKIMUS
841 Kelttiläisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
842 Kreikankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
842.1 Nykykreikankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
843 Latinankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
844 Turkkilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
845 Seemiläisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
845.1 Hepreankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
845.2 Arabiankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
846 Indoiraanisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
846.1 Iranilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
846.2 Intialaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
847 Kiinankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
848 Japaninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
849 Muiden kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
850 KIELITIEDE
850.7 Kielenkääntäminen. Tulkkaus
851 Kielifilosofia
852 Kielipsykologia. Kielisosiologia. Kielipolitiikka
853 Monikieliset sanakirjat. Sivistyssanakirjat
855 Kielioppi. Muoto-oppi. Sanaoppi. Semantiikka
856 Äänneoppi
857 Etymologia. Onomastiikka
858 Keinotekoiset kielet
859 Kielihistoria
860 INDOIRAANISET KIELET. ROMAANISET KIELET. KREIKKA. ALBANIA. ARMENIA
861 Indoiraaniset kielet
861.1 Muinaisintialaiset kielet
861.3 Nykyintialaiset kielet
861.5 Iranilaiset kielet
862 Kreikan kieli
862.1 Nykykreikan kieli
863 Latinan kieli
864 Galegon, katalaanin, ladinon, oksitaanin, retoromaanin ja sardin kieli
865 Italian kieli
866 Ranskan kieli
867 Espanjan kieli
868 Portugalin kieli
869 Romanian kieli
870 GERMAANISET, KELTTILÄISET, BALTTILAISET JA SLAAVILAISET KIELET
871 Pohjoismaiset kielet
871.1 Tanskan kieli
871.2 Norjan kieli
871.3 Islannin kieli
872 Ruotsin kieli
872.1 Ruotsin kielen äänneoppi
872.2 Ruotsin kielen etymologia ja onomastiikka
872.3 Ruotsin kielen yksikieliset sanakirjat
872.5 Ruotsin kielen kielioppi ja semantiikka
872.6 Ruotsin kielen murteet
872.7 Suomenruotsi
872.8 Ruotsin kielen ainekirjoitusoppaat
872.9 Ruotsin kielen historia
874 Saksan kieli
874.3 Saksan kielen yksikieliset sanakirjat
874.5 Saksan kielen kielioppi ja semantiikka
874.7 Jiddin kieli
875 Englannin kieli
875.3 Englannin kielen yksikieliset sanakirjat
875.5 Englannin kielen kielioppi ja semantiikka
875.7 Amerikan englannin kieli
876 Hollannin kieli
877 Kelttiläiset kielet
878 Balttilaiset kielet
879 Slaavilaiset kielet
879.1 Venäjän kieli
879.2 Puolan kieli
879.3 Tsekin ja slovakin kieli
879.4 Bulgarian kieli
879.5 Bosnian, kroatian, makedonian, montenegron, serbian ja sloveenin kieli
879.6 Ukrainan ja valkovenäjän kieli
880 URALILAISET KIELET. ALTAILAISET KIELET
881 Suomalais-ugrilaiset kielet
882 Volgansuomalaiset kielet. Permiläiset kielet
883 Itämerensuomalaiset kielet
884 Suomen kieli
884.1 Suomen kielen äänneoppi
884.2 Suomen kielen etymologia ja onomastiikka
884.3 Suomen kielen yksikieliset sanakirjat
884.5 Suomen kielen kielioppi ja semantiikka
884.6 Suomen kielen murteet
884.8 Suomen kielen ainekirjoitusoppaat
884.9 Suomen kielen historia
885 Viron kieli
886 Saamen kieli
887 Ugrilaiset kielet
887.3 Unkarin kieli
888 Mongolikielet. Tunguusikielet. Korean kieli
889 Turkkilaiset kielet. Turkin kieli
890 MUUT KIELET
891 Seemiläiset kielet. Haamilaiset kielet
891.1 Seemiläiset kielet
891.11 Heprean kieli
891.12 Arabian kieli
891.2 Haamilaiset kielet
892 Japanin kieli
896 Tiibetiläis-burmalaiset kielet
898 Afrikan kielet
899 Muut ei-indoeurooppalaiset kielet
899.9 Viittomakieli

801 Kirjallisuuden filosofia, teoria ja estetiikka. Runousoppi

Kirjallisuuden filosofia, teoria ja estetiikka yleensä
Kirjallisuustieteen ja kirjallisuusarvostelun filosofia ja teoria yleensä
Kirjallisuustieteen tutkimusmenetelmät yleensä
Tyylioppi kirjallisuustieteen kannalta yleensä
Jos teos koskee tiettyä kirjallisuustyyppiä tai aihepiiriä, tietyn kielen tai tietyn aikakauden kirjallisuutta, on etusija järjestyksessä: kirjallisuustyyppi tai aihepiiri, kieli, aikakausi
YKL : 86.01

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Absurdi, kirjallisuudenfilosofia yl. 801
Absurdismi, kirjallisuudenfilosofia yl. 801
Aikarakenne, narratologia, kirjallisuudentutkimus (ks. myös kielittäin) 801
Alkusointu, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Allegoriat, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Allitteraatio, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Anapesti, runousoppi yl. (ks. myös kielittäin) 801
Autenttisuus, kirjallisuuden filosofia yl. (ks. myös kielittäin) 801
Cut up -tekniikka, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Daktyyli, runousoppi yl. (ks. myös kielittäin) 801
Dekonstruktio, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Dialogi, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Dokumentaarisuus, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Dokumentit, kirjallisuudentutkimus yl. (ks. myös kielittäin) 801
Draama, kirjallisuuden teoria ja estetiikka yl. 801
Dramatiikka, näytelmäkirjallisuuden 801
Ekfrasis, narratologia (ks. myös kielittäin) 801
Elegiat, runousoppi yl. 801
Epäluotettava kertoja, narratologia, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Epäsuora esitys, narratologia, kirjallisuudentutkimus (ks. myös kielittäin) 801
Estetiikka, kirjallisuus yl. (ks. myös kielittäin) 801
Filosofia, kirjallisuusfilosofia yl. 801
Fokalisaatio, narratologia yl. 801
Formalismi, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Genreteoria, kirjallisuuden teoria yl. 801
Heksametri, runousoppi yl. (ks. myös kielittäin) 801
Henkilökuvaus, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Hermeneutiikka, kirjallisuuden teoria yl. 801
Huumori, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Huvinäytelmät, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Ilmaukset, kirjallisuuden estetikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Inspiraatio, kirjallisuusfilosofia yl. 801
Intertekstuaalisuus, kirjallisuudentutkimus yl. (ks. myös kielittäin) 801
Intuitio, kirjallisuusfilosofia yl. 801
Ironia, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Jambi, runousoppi yl. (ks. myös kielittäin) 801
Juoni, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Jälkimoderni, kirjallisuuden filosofia yl. 801
Jälkimodernismi, kirjallisuuden filosofia yl. 801
Kaikkitietävä kertoja, kirjallisuuden estetiikka 801
Katarsis, kirjallisuustiede yl. 801
Katharsis, kirjallisuustiede yl. 801
Kauneus, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Kauneusihanteet, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Kaunistelu, kerronta, kirjallisuuden estetiikka 801
Kerronnallisuus, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kerronta, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Kertoja, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Kertominen, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Keskeislyriikka, runousoppi 801
Kielikuvat, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kirja-arvostelu, teoria yl. 801
Kirjallinen viestintä, kirjallisuuden teoria 801
Kirjalliset lähteet, kirjallisuudentutkimus yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kirjallisuuden filosofia yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kirjallisuuden kieli yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kirjallisuuden lajit, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kirjallisuuden tyylit, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kirjallisuudenteoria yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kirjallisuudentutkimus, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kirjallisuusarvostelu, teoria yl. 801
Kirjallisuuskritiikki, teoria yl. 801
Kirjallisuusmaku yl. 801
Kirjallisuustiede, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kirjoitetut lähteet, kirjallisuudentutkimus yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kokeellinen kirjallisuus , kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös aikakausittain ja kielittäin) 801
Kokemukset, kirjallisuus yl. 801
Komiikka, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Konteksti, kirjallisuudentutkimus yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kriitikot, kriitikon työ, kirjallisuus yl. 801
Kriittiset editiot, tekstikritiikki, kirjallisuudentutkimus yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kritiikki, kirjallisuusarvostelu yl. 801
Kuvailu, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Kyberteksti, kirjallisuuden filosofia yl. (ks. myös kielittäin) 801
Liioittelu, ilmaukset, kirjallisuuden estetikka yl. 801
Loppusointu, runousoppi yl. (ks. myös kielittäin) 801
Lyriikka, runousoppi 801
Lyyrinen minä, kirjallisuuden estetiikka 801
Lähiluku, kirjallisuusarvostelu yl. 801
Marxilainen kirjallisuudentutkimus, kirjallisuudenteoria 801
Metafiktio yl. (ks. myös kielittäin) 801
Metafora yl. (ks. myös kielittäin) 801
Metriikka, runousoppi yl. (ks. myös kielittäin) 801
Mielihyvä, estetiikka, kirjallisuus yl. 801
Mieskirjallisuus, kirjallisuuden teoria 801
Miljöökuvaus, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Minäkertoja, narratologia, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Mise en abyme, intertekstuaalisuus, kirjallisuudentutkimus 801
Moderni, kirjallisuuden filosofia yl. 801
Motiivit, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Muistelukerronta, kirjallisuudentutkimus yl. (ks. myös kielittäin) 801
Muodot, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Muoto, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Myyttikritiikki, kirjallisuudentutkimus 801
Naiskirjallisuus, kirjallisuuden teoria yl. 801
Narratiivisuus, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Narratologia, kirjallisuudentutkimus yl. (ks. myös kielittäin) 801
Novellin teoria yl. 801
Näytelmän teoria yl. 801
Omaelämäkerrallisuus, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös aikakausittain ja kielittäin) 801

Viittaukset: 1 - 100 / 163

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]