Luokkahaku 800+

800 KIRJALLISUUSTIEDE
800.03 Sanakirjat. Hakuteokset
800.05 Kausijulkaisut
800.09 Historia
800.86 Kirjailijan työ. Kääntäjän työ
801 Kirjallisuuden filosofia, teoria ja estetiikka. Runousoppi
802 Kirjallisuuden psykologia ja sosiologia
804 Esseet. Kirjallisuusarvostelut
805 Kirjallisuuden aihepiirejä ja kirjallisuustyyppejä koskeva historia ja tutkimus
805.1 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia ja tutkimus
807 Kansanrunouden historia ja tutkimus
809 Yleinen kirjallisuudenhistoria
809.1 Vanha aika
809.2 Keskiaika
809.3 Uusi aika
809.4 Nykyaika
810 SUOMALAIS-UGRILAISTEN KIELTEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA TUTKIMUS
811 Suomenkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
812 Suomenkielisen kansanrunouden historia ja tutkimus
816 Suomenkielisen kirjallisuuden aihepiirejä ja kirjallisuustyyppejä koskeva historia ja tutkimus
816.1 Suomenkielisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia ja tutkimus
817 Saamenkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
818 Vironkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
819 Unkarinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
820 GERMAANISTEN KIELTEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA TUTKIMUS
820.1 Pohjoismaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
821 Ruotsinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
821.1 Suomenruotsalaisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
822 Tanskankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
823 Norjankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
824 Islanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
825 Saksankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
826 Hollanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
828 Englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
829 Amerikan englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
830 ROMAANISTEN, SLAAVILAISTEN JA BALTTILAISTEN KIELTEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA TUTKIMUS
831 Ranskankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
832 Italiankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
833 Espanjankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
834 Portugalinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
835 Slaavilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
836 Venäjänkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
839 Balttilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
840 MUIDEN KIELTEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA TUTKIMUS
841 Kelttiläisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
842 Kreikankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
842.1 Nykykreikankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
843 Latinankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
844 Turkkilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
845 Seemiläisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
845.1 Hepreankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
845.2 Arabiankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
846 Indoiraanisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
846.1 Iranilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
846.2 Intialaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
847 Kiinankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
848 Japaninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
849 Muiden kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
850 KIELITIEDE
850.7 Kielenkääntäminen. Tulkkaus
851 Kielifilosofia
852 Kielipsykologia. Kielisosiologia. Kielipolitiikka
853 Monikieliset sanakirjat. Sivistyssanakirjat
855 Kielioppi. Muoto-oppi. Sanaoppi. Semantiikka
856 Äänneoppi
857 Etymologia. Onomastiikka
858 Keinotekoiset kielet
859 Kielihistoria
860 INDOIRAANISET KIELET. ROMAANISET KIELET. KREIKKA. ALBANIA. ARMENIA
861 Indoiraaniset kielet
861.1 Muinaisintialaiset kielet
861.3 Nykyintialaiset kielet
861.5 Iranilaiset kielet
862 Kreikan kieli
862.1 Nykykreikan kieli
863 Latinan kieli
864 Galegon, katalaanin, ladinon, oksitaanin, retoromaanin ja sardin kieli
865 Italian kieli
866 Ranskan kieli
867 Espanjan kieli
868 Portugalin kieli
869 Romanian kieli
870 GERMAANISET, KELTTILÄISET, BALTTILAISET JA SLAAVILAISET KIELET
871 Pohjoismaiset kielet
871.1 Tanskan kieli
871.2 Norjan kieli
871.3 Islannin kieli
872 Ruotsin kieli
872.1 Ruotsin kielen äänneoppi
872.2 Ruotsin kielen etymologia ja onomastiikka
872.3 Ruotsin kielen yksikieliset sanakirjat
872.5 Ruotsin kielen kielioppi ja semantiikka
872.6 Ruotsin kielen murteet
872.7 Suomenruotsi
872.8 Ruotsin kielen ainekirjoitusoppaat
872.9 Ruotsin kielen historia
874 Saksan kieli
874.3 Saksan kielen yksikieliset sanakirjat
874.5 Saksan kielen kielioppi ja semantiikka
874.7 Jiddin kieli
875 Englannin kieli
875.3 Englannin kielen yksikieliset sanakirjat
875.5 Englannin kielen kielioppi ja semantiikka
875.7 Amerikan englannin kieli
876 Hollannin kieli
877 Kelttiläiset kielet
878 Balttilaiset kielet
879 Slaavilaiset kielet
879.1 Venäjän kieli
879.2 Puolan kieli
879.3 Tsekin ja slovakin kieli
879.4 Bulgarian kieli
879.5 Bosnian, kroatian, makedonian, montenegron, serbian ja sloveenin kieli
879.6 Ukrainan ja valkovenäjän kieli
880 URALILAISET KIELET. ALTAILAISET KIELET
881 Suomalais-ugrilaiset kielet
882 Volgansuomalaiset kielet. Permiläiset kielet
883 Itämerensuomalaiset kielet
884 Suomen kieli
884.1 Suomen kielen äänneoppi
884.2 Suomen kielen etymologia ja onomastiikka
884.3 Suomen kielen yksikieliset sanakirjat
884.5 Suomen kielen kielioppi ja semantiikka
884.6 Suomen kielen murteet
884.8 Suomen kielen ainekirjoitusoppaat
884.9 Suomen kielen historia
885 Viron kieli
886 Saamen kieli
887 Ugrilaiset kielet
887.3 Unkarin kieli
888 Mongolikielet. Tunguusikielet. Korean kieli
889 Turkkilaiset kielet. Turkin kieli
890 MUUT KIELET
891 Seemiläiset kielet. Haamilaiset kielet
891.1 Seemiläiset kielet
891.11 Heprean kieli
891.12 Arabian kieli
891.2 Haamilaiset kielet
892 Japanin kieli
896 Tiibetiläis-burmalaiset kielet
898 Afrikan kielet
899 Muut ei-indoeurooppalaiset kielet
899.9 Viittomakieli

807 Kansanrunouden historia ja tutkimus

Kansanrunoudentutkimuksen ja folkloristiikan yleisteokset
Henkinen kansankulttuuri ja suullinen perinne yleisen kansanrunoudentutkimuksen kannalta
Kansanrunojen, kansaneeposten, arvoitusten ja sananlaskujen yleinen tutkimus
Tietyn kielen tai maan kansanrunouden historia ja tutkimus ko. kielen tai maan kirjallisuuden historian ja tutkimuksen luokassa
YKL : 86.14

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aarnikotkat, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Aikakoneet, folkloristiikka yl. 807
Aikamatkat, folkloristiikka yl. 807
Arvoitukset, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Balladit, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Diversiteetti, folkloristiikka yl. 807
Eepokset, folkloristiikka yl. 807
Eeppiset runot, folkloristiikka yl. 807
Eläinkertomukset, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Eläinrunot, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Eläinsadut, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Enteet, folkloristiikka yl. 807
Etnopoetiikka, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Faabelit, folkloristiikka yl. 807
Feeniks-lintu, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Feniks, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Fiktit, kansanperinne (ks. myös kielittäin) 807
Folklore, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Folklorismi, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Griipit, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Haltiat, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Haltijat, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Haukkumasanat, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Herjaukset, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Hirviöt, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Historialliset tarinat, folkloristiikka yl. 807
Häviäminen, folkloristiikka yl. 807
Ihmesadut, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Ihmissudet, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Itkijät, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Itkut, folkloristiikka. yl. (ks. myös kielittäin) 807
Joulupukit, folkloristiikka yl. 807
Jättiläiset, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Kansalliseepokset, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Kansaneepokset, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Kansankertojat, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Kansankertomukset, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Kansanperinne, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Kansanperinteentutkimus, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Kansanrunoilijat, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Kansanrunot, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Kansanrunoudentutkimus yl. (ks. myös kielittäin) 807
Kansanrunous, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Kansanrunoustiede yl. (ks. myös kielittäin) 807
Kansansadut, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Kansantarinat, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Kansanusko, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Kansanuskomukset, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Kaskut, folkloristiikka yl. 807
Kaupunkilegendat, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Keijukaiset, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Keijut, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Kentaurit, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Kertomarunot, folkloristiikka yl. 807
Kertomukset, folkloristiikka yl. 807
Kertomusperinne, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Keruukilpailut, kansanperinne 807
Ketjusadut, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Kiroilu, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Kirosanat, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Kiroukset, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Kompakysymykset, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Kronikaatit, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Kulttuuriperintö, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Kylähullut, folkloristiikka yl. 807
Kääpiöt, folkloristiikka yl. 807
Labyrintit, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Lastenlorut, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Lastenperinne, folkloristiikka. yl. (ks. myös kielittäin) 807
Legendasadut, folkloristiikka (ks. myös kielittäin) 807
Legendat, folkloristiikka. yl. (ks. myös kielittäin) 807
Lohikäärmeet, folkloristiikka yl. 807
Loitsut, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Lorut, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Luonnonhaltijat, folkloristiikka (ks. myös kielittäin) 807
Lyyriset kansanrunot, folkloristiikka (ks. myös kielittäin) 807
Maahiset, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Memoraatit, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Menninkäiset, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Merenneidot, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Monimuotoisuus, folkloristiikka yl. 807
Motiiviluettelot, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Muinaisrunot, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Muisteleminen, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Muistelu, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Muistelukerronta, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Muistitieto, folkloristiikka yl. 807
Musta huumori, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Myytit, folkloristiikka yl. 807
Nykyaika, folkloristiikka yl. 807
Nykyperinne, folkloristiikka yl. 807
Nykytarinat, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Opetustarinat, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Opiskelijaperinne, folkloristiikka yl. 807
Originellit, folkloristiikka yl. 807
Paholainen, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807
Paikallistarinat, folkloristiikka (ks. myös kielittäin) 807
Parallelismi. folkloristiikka yl. 807
Peikot, folkloristiikka yl. (ks. myös kielittäin) 807

Viittaukset: 1 - 100 / 174

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]