Luokkahaku 800+

800 KIRJALLISUUSTIEDE
800.03 Sanakirjat. Hakuteokset
800.05 Kausijulkaisut
800.09 Historia
800.86 Kirjailijan työ. Kääntäjän työ
801 Kirjallisuuden filosofia, teoria ja estetiikka. Runousoppi
802 Kirjallisuuden psykologia ja sosiologia
804 Esseet. Kirjallisuusarvostelut
805 Kirjallisuuden aihepiirejä ja kirjallisuustyyppejä koskeva historia ja tutkimus
805.1 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia ja tutkimus
807 Kansanrunouden historia ja tutkimus
809 Yleinen kirjallisuudenhistoria
809.1 Vanha aika
809.2 Keskiaika
809.3 Uusi aika
809.4 Nykyaika
810 SUOMALAIS-UGRILAISTEN KIELTEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA TUTKIMUS
811 Suomenkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
812 Suomenkielisen kansanrunouden historia ja tutkimus
816 Suomenkielisen kirjallisuuden aihepiirejä ja kirjallisuustyyppejä koskeva historia ja tutkimus
816.1 Suomenkielisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia ja tutkimus
817 Saamenkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
818 Vironkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
819 Unkarinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
820 GERMAANISTEN KIELTEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA TUTKIMUS
820.1 Pohjoismaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
821 Ruotsinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
821.1 Suomenruotsalaisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
822 Tanskankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
823 Norjankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
824 Islanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
825 Saksankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
826 Hollanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
828 Englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
829 Amerikan englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
830 ROMAANISTEN, SLAAVILAISTEN JA BALTTILAISTEN KIELTEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA TUTKIMUS
831 Ranskankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
832 Italiankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
833 Espanjankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
834 Portugalinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
835 Slaavilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
836 Venäjänkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
839 Balttilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
840 MUIDEN KIELTEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA TUTKIMUS
841 Kelttiläisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
842 Kreikankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
842.1 Nykykreikankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
843 Latinankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
844 Turkkilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
845 Seemiläisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
845.1 Hepreankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
845.2 Arabiankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
846 Indoiraanisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
846.1 Iranilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
846.2 Intialaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
847 Kiinankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
848 Japaninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
849 Muiden kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
850 KIELITIEDE
850.7 Kielenkääntäminen. Tulkkaus
851 Kielifilosofia
852 Kielipsykologia. Kielisosiologia. Kielipolitiikka
853 Monikieliset sanakirjat. Sivistyssanakirjat
855 Kielioppi. Muoto-oppi. Sanaoppi. Semantiikka
856 Äänneoppi
857 Etymologia. Onomastiikka
858 Keinotekoiset kielet
859 Kielihistoria
860 INDOIRAANISET KIELET. ROMAANISET KIELET. KREIKKA. ALBANIA. ARMENIA
861 Indoiraaniset kielet
861.1 Muinaisintialaiset kielet
861.3 Nykyintialaiset kielet
861.5 Iranilaiset kielet
862 Kreikan kieli
862.1 Nykykreikan kieli
863 Latinan kieli
864 Galegon, katalaanin, ladinon, oksitaanin, retoromaanin ja sardin kieli
865 Italian kieli
866 Ranskan kieli
867 Espanjan kieli
868 Portugalin kieli
869 Romanian kieli
870 GERMAANISET, KELTTILÄISET, BALTTILAISET JA SLAAVILAISET KIELET
871 Pohjoismaiset kielet
871.1 Tanskan kieli
871.2 Norjan kieli
871.3 Islannin kieli
872 Ruotsin kieli
872.1 Ruotsin kielen äänneoppi
872.2 Ruotsin kielen etymologia ja onomastiikka
872.3 Ruotsin kielen yksikieliset sanakirjat
872.5 Ruotsin kielen kielioppi ja semantiikka
872.6 Ruotsin kielen murteet
872.7 Suomenruotsi
872.8 Ruotsin kielen ainekirjoitusoppaat
872.9 Ruotsin kielen historia
874 Saksan kieli
874.3 Saksan kielen yksikieliset sanakirjat
874.5 Saksan kielen kielioppi ja semantiikka
874.7 Jiddin kieli
875 Englannin kieli
875.3 Englannin kielen yksikieliset sanakirjat
875.5 Englannin kielen kielioppi ja semantiikka
875.7 Amerikan englannin kieli
876 Hollannin kieli
877 Kelttiläiset kielet
878 Balttilaiset kielet
879 Slaavilaiset kielet
879.1 Venäjän kieli
879.2 Puolan kieli
879.3 Tsekin ja slovakin kieli
879.4 Bulgarian kieli
879.5 Bosnian, kroatian, makedonian, montenegron, serbian ja sloveenin kieli
879.6 Ukrainan ja valkovenäjän kieli
880 URALILAISET KIELET. ALTAILAISET KIELET
881 Suomalais-ugrilaiset kielet
882 Volgansuomalaiset kielet. Permiläiset kielet
883 Itämerensuomalaiset kielet
884 Suomen kieli
884.1 Suomen kielen äänneoppi
884.2 Suomen kielen etymologia ja onomastiikka
884.3 Suomen kielen yksikieliset sanakirjat
884.5 Suomen kielen kielioppi ja semantiikka
884.6 Suomen kielen murteet
884.8 Suomen kielen ainekirjoitusoppaat
884.9 Suomen kielen historia
885 Viron kieli
886 Saamen kieli
887 Ugrilaiset kielet
887.3 Unkarin kieli
888 Mongolikielet. Tunguusikielet. Korean kieli
889 Turkkilaiset kielet. Turkin kieli
890 MUUT KIELET
891 Seemiläiset kielet. Haamilaiset kielet
891.1 Seemiläiset kielet
891.11 Heprean kieli
891.12 Arabian kieli
891.2 Haamilaiset kielet
892 Japanin kieli
896 Tiibetiläis-burmalaiset kielet
898 Afrikan kielet
899 Muut ei-indoeurooppalaiset kielet
899.9 Viittomakieli

852 Kielipsykologia. Kielisosiologia. Kielipolitiikka

Kielipsykologian-, sosiologian- ja -politiikan yleisteokset
Psykolingvistiikka eli kielipsykologia yleensä. Sosiolingvistiikka yleensä
Kielenhuolto ja oikeakielisyys yleensä
Kielitaito. Kaksi- ja monikielisyys. Selkokieli
Tiettyä kieltä tai kieliryhmää koskeva kielipsykologia, -sosiologia ja -politiikka ko. kielen tai kieliryhmän luokassa
YKL : 14.14,  87

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Diskurssi, kielisosiologia yl. 852
Diskurssintutkimus, kielisosiologia yl. 852
Etnolingvistiikka yl. (ks. myös kielittäin) 852
Eurooppalainen kielisalkku, kielitaito yl. (ks. myös kielittäin) 852
Hiipuvat kielet, kielisosiologia yl. (ks. myös kielittäin) 852
Häviäminen, uhanalaiset kielet yl. (ks. myös kielittäin) 852
Interaktiivisuus, kielellinen yl. 852
Interaktio, kielellinen yl. 852
Interferenssi, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kaksikielisyys 852
Kansalliskielet yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielellinen identiteetti yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielellinen kehitys yl. 852
Kielellinen lahjakkuus yl. 852
Kielellinen viestintä, kielitiede yl. 852
Kielellinen vuorovaikutus, kielisosiologia yl. 852
Kielelliset häiriöt, kielen omaksuminen yl. 852
Kielelliset oikeudet, kielipolitiikka yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielelliset väestöryhmät, kielipolitiikka (ks. myös kielittäin) 852
Kielelliset vähemmistöt, kielipolitiikka yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielen kuoleminen, kielisosiologia yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielen omaksuminen yl. 852
Kielen oppiminen yl. 852
Kielen vaihto 852
Kielenhuolto yl. 852
Kielenkäyttö yl. 852
Kielenoppaat yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielenoppiminen yl. 852
Kielentarkastus yl. 852
Kielentarkistus yl. 852
Kielenvaihto 852
Kielihäiriöt, kielen omaksuminen yl. 852
Kieli-identiteetti yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielikontaktit, kielisosiologia yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielikysymys yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielioppaat yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielipolitiikka yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielipsykologia yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielisosiologia yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielitaito yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielivirheet yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielivähemmistöt, kielipolitiikka yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kiertoilmaisut yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kirjoittaminen, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kliseet, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kontaktit, kielikontaktit yl. (ks. myös kielittäin) 852
Koodinvaihto 852
Kuolevat kielet, kielisosiologia yl. (ks. myös kielittäin) 852
Lastenkieli, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 852
Monikielisyys 852
Muoti-ilmaukset, kielenhuolto yl. (ks. myös kielittäin) 852
Oikeakielisyys yl. (ks. myös kielittäin) 852
Oikeinkirjoitus yl. (ks. myös kielittäin) 852
Pragmatiikka, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 852
Psykolingvistiikka yl. (ks. myös kielittäin) 852
Puheakti, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 852
Puolikielisyys yl. (ks. myös kielittäin) 852
Reseptiivinen monikielisyys 852
Sammuvat kielet, kielisosiologia yl. (ks. myös kielittäin) 852
Siirtolaisuus, kielisosiologia 852
Sosiolingvistiikka yl. (ks. myös kielittäin) 852
Soveltava kielitiede, sosiolingvistiikka yl. (ks. myös kielittäin) 852
Suomenkieliset, kielipolitiikka yl. 852
Suomenruotsalaiset, kielipolitiikka yl. 852
Suomenruotsalaisuus, kielipolitiikka yl. 852
Suullinen kielitaito yl. (ks. myös kielittäin) 852
Toinen kieli, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 852
Uhanalaiset kielet, kielisosiologia yl. (ks. myös kielittäin) 852
Vieraskielisyys, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 852
Viralliset kielet yl. (ks. myös kielittäin) 852
Vuorovaikutteisuus, kielellinen yl. 852
Vuorovaikutus, kielellinen yl. 852
Vähemmistökielet, kielipolitiikka yl. (ks. myös kielittäin) 852
Yhteydet, kielikontaktit yl. (ks. myös kielittäin) 852
Yksikielisyys yl. (ks. myös kielittäin) 852
Ymmärrettävyys, kielitiede yl. 852
Äidinkieli, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 852
Äänenpainot, kielipsykologia yl. (ks. myös kielittäin) 852
Eksonyymit, kielitiede yl. 850 - 859
Ilmaukset, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Itämaiset kielet yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Kielelliset vaikutukset, kielitiede 850 - 859
Kielentutkimus yl. 850 - 859
Kielet, kielitiede yl. 850 - 859
Kielitiede yl. 850 - 859
Kontrastiivinen tutkimus, vertaileva kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Korpukset yl. 850 - 859
Korpuslingvistiikka yl. 850 - 859
Lingua franca yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Lingvistiikka yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Luonnollinen kieli, kielitiede 850 - 859
Orientalistiikka, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Tekstijulkaisut, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Tyylioppi, kielitiede yl. 850 - 859
Universaalikielioppi, kielitiede yl. 850 - 859
Vertaileva kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Yleinen kielitiede (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Filologia 850 - 899+