Luokkahaku 800+

800 KIRJALLISUUSTIEDE
800.03 Sanakirjat. Hakuteokset
800.05 Kausijulkaisut
800.09 Historia
800.86 Kirjailijan työ. Kääntäjän työ
801 Kirjallisuuden filosofia, teoria ja estetiikka. Runousoppi
802 Kirjallisuuden psykologia ja sosiologia
804 Esseet. Kirjallisuusarvostelut
805 Kirjallisuuden aihepiirejä ja kirjallisuustyyppejä koskeva historia ja tutkimus
805.1 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia ja tutkimus
807 Kansanrunouden historia ja tutkimus
809 Yleinen kirjallisuudenhistoria
809.1 Vanha aika
809.2 Keskiaika
809.3 Uusi aika
809.4 Nykyaika
810 SUOMALAIS-UGRILAISTEN KIELTEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA TUTKIMUS
811 Suomenkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
812 Suomenkielisen kansanrunouden historia ja tutkimus
816 Suomenkielisen kirjallisuuden aihepiirejä ja kirjallisuustyyppejä koskeva historia ja tutkimus
816.1 Suomenkielisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia ja tutkimus
817 Saamenkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
818 Vironkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
819 Unkarinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
820 GERMAANISTEN KIELTEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA TUTKIMUS
820.1 Pohjoismaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
821 Ruotsinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
821.1 Suomenruotsalaisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
822 Tanskankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
823 Norjankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
824 Islanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
825 Saksankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
826 Hollanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
828 Englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
829 Amerikan englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
830 ROMAANISTEN, SLAAVILAISTEN JA BALTTILAISTEN KIELTEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA TUTKIMUS
831 Ranskankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
832 Italiankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
833 Espanjankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
834 Portugalinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
835 Slaavilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
836 Venäjänkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
839 Balttilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
840 MUIDEN KIELTEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA TUTKIMUS
841 Kelttiläisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
842 Kreikankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
842.1 Nykykreikankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
843 Latinankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
844 Turkkilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
845 Seemiläisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
845.1 Hepreankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
845.2 Arabiankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
846 Indoiraanisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
846.1 Iranilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
846.2 Intialaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
847 Kiinankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
848 Japaninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
849 Muiden kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
850 KIELITIEDE
850.7 Kielenkääntäminen. Tulkkaus
851 Kielifilosofia
852 Kielipsykologia. Kielisosiologia. Kielipolitiikka
853 Monikieliset sanakirjat. Sivistyssanakirjat
855 Kielioppi. Muoto-oppi. Sanaoppi. Semantiikka
856 Äänneoppi
857 Etymologia. Onomastiikka
858 Keinotekoiset kielet
859 Kielihistoria
860 INDOIRAANISET KIELET. ROMAANISET KIELET. KREIKKA. ALBANIA. ARMENIA
861 Indoiraaniset kielet
861.1 Muinaisintialaiset kielet
861.3 Nykyintialaiset kielet
861.5 Iranilaiset kielet
862 Kreikan kieli
862.1 Nykykreikan kieli
863 Latinan kieli
864 Galegon, katalaanin, ladinon, oksitaanin, retoromaanin ja sardin kieli
865 Italian kieli
866 Ranskan kieli
867 Espanjan kieli
868 Portugalin kieli
869 Romanian kieli
870 GERMAANISET, KELTTILÄISET, BALTTILAISET JA SLAAVILAISET KIELET
871 Pohjoismaiset kielet
871.1 Tanskan kieli
871.2 Norjan kieli
871.3 Islannin kieli
872 Ruotsin kieli
872.1 Ruotsin kielen äänneoppi
872.2 Ruotsin kielen etymologia ja onomastiikka
872.3 Ruotsin kielen yksikieliset sanakirjat
872.5 Ruotsin kielen kielioppi ja semantiikka
872.6 Ruotsin kielen murteet
872.7 Suomenruotsi
872.8 Ruotsin kielen ainekirjoitusoppaat
872.9 Ruotsin kielen historia
874 Saksan kieli
874.3 Saksan kielen yksikieliset sanakirjat
874.5 Saksan kielen kielioppi ja semantiikka
874.7 Jiddin kieli
875 Englannin kieli
875.3 Englannin kielen yksikieliset sanakirjat
875.5 Englannin kielen kielioppi ja semantiikka
875.7 Amerikan englannin kieli
876 Hollannin kieli
877 Kelttiläiset kielet
878 Balttilaiset kielet
879 Slaavilaiset kielet
879.1 Venäjän kieli
879.2 Puolan kieli
879.3 Tsekin ja slovakin kieli
879.4 Bulgarian kieli
879.5 Bosnian, kroatian, makedonian, montenegron, serbian ja sloveenin kieli
879.6 Ukrainan ja valkovenäjän kieli
880 URALILAISET KIELET. ALTAILAISET KIELET
881 Suomalais-ugrilaiset kielet
882 Volgansuomalaiset kielet. Permiläiset kielet
883 Itämerensuomalaiset kielet
884 Suomen kieli
884.1 Suomen kielen äänneoppi
884.2 Suomen kielen etymologia ja onomastiikka
884.3 Suomen kielen yksikieliset sanakirjat
884.5 Suomen kielen kielioppi ja semantiikka
884.6 Suomen kielen murteet
884.8 Suomen kielen ainekirjoitusoppaat
884.9 Suomen kielen historia
885 Viron kieli
886 Saamen kieli
887 Ugrilaiset kielet
887.3 Unkarin kieli
888 Mongolikielet. Tunguusikielet. Korean kieli
889 Turkkilaiset kielet. Turkin kieli
890 MUUT KIELET
891 Seemiläiset kielet. Haamilaiset kielet
891.1 Seemiläiset kielet
891.11 Heprean kieli
891.12 Arabian kieli
891.2 Haamilaiset kielet
892 Japanin kieli
896 Tiibetiläis-burmalaiset kielet
898 Afrikan kielet
899 Muut ei-indoeurooppalaiset kielet
899.9 Viittomakieli

855 Kielioppi. Muoto-oppi. Sanaoppi. Semantiikka

Kieliopin, kielen muoto-opin, sanaopin ja semantiikan yleisteokset
Vertaileva kieli-, muoto- ja sanaoppi
Sanaluokat, sananmuodostus ja taivutus yleisen kielitieteen kannalta
Lauseoppi eli syntaksi yleisen kielitieteen kannalta
Tiettyä kieltä tai kieliryhmää koskeva kieli-, muoto- ja sanaoppi sekä semantiikka ko. kielen tai kieliryhmän luokassa
YKL : 87.01,  87.3

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Ablatiivi, sijamuodot, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Adessiivi, sijamuodot, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Adjektiivit, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Adverbiaali, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Adverbit, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Affiksit, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Aikamuodot, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Aktiivi, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Anagrammit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Antonymia, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Antonyymit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Artikkelit, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Asemosanat, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Aspekti, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Attribuutti, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Definiittisyys yl. (ks. myös kielittäin) 855
Deklinaatio, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Deskriptiivisanat, sanaoppi yl. 855
Ekspressiivisanat, sanaoppi yl. 855
Eponyymit, sanaoppi (ks. myös kielittäin) 855
Etuliitteet, kielitiede, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Fraasit, lauseoppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Fraseologia, lauseoppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Funktiokielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Funktionaalinen kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Funktionaalinen lauseoppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Futuurit, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Grammatikaalistuminen yl. (ks. myös kielittäin) 855
Homonymia, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Homonyymit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Infiniittirakenteet, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Interjektiot, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Johdokset, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Jälkiliitteet, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Kaksimielisyydet, sanaoppi (ks. myös kielittäin) 855
Kausatiivisuus yl. (ks. myös kielittäin) 855
Kieliopillistuminen yl. (ks. myös kielittäin) 855
Kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Kieltoilmaukset yl. (ks. myös kielittäin) 855
Komparaatio, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Komposiitit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Konjugaatio, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Konjunktiot yl. (ks. myös kielittäin) 855
Konstruktiokielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Kysymykset, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Käsiteanalyysi, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Käsitteenmuodostus, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Käsitteet, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Lainasanat, sanaoppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Lainautuminen, sanaoppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Lauseenjäsenet, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Lauseenjäsennys, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Lauseenvastikkeet, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Lauseet, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Lauseoppi, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Lausetyypit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Leksikologia, sanaoppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Liitteet, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Loppuliitteet, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Lukusanat, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Mediopassiivi, verbit yl. (ks. myös kielittäin) 855
Merkitykset, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Merkitys, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Metonymia, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Modaalisuus, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Modukset, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Monikko, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Morfologia, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Muoto-oppi, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Murresanat yl. (ks. myös kielittäin) 855
Neologismit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Nimitykset, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Nominit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Numeraalit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Objekti, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Objektiivit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Onomatopoeettiset sanat, sanaoppi yl. 855
Ontologiat, semantiikka yl. (ks. myös kielittäin) 855
Palindromit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Partikkelit, kielitiede, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Partisiipit, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Passiivi, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Polyseemit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Polysemia, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Positiivit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Postpositiot, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Potentiaali, kielitiede (ks. myös kielittäin) 855
Predikaatti, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Predikatiivi, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Prefiksit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Prepositiot, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Pronominit, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Puhuttelumuodot, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Refleksiivipronominit (ks. myös kielittäin) 855
Refleksiivisyys, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Rektio, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Relatiivilauseet (ks. myös kielittäin) 855
Sanajärjestys, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Sanaleikit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Sanaluokat, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855

Viittaukset: 1 - 100 / 157

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]