800 KIRJALLISUUSTIEDE

Kirjallisuustieteen ja kirjallisuudentutkimuksen yleisteokset
Teokset, jotka koskevat sekä yleistä kirjallisuustiedettä että yleistä kirjallisuudenhistoriaa. Kirjallisuustieteen yleiset oppikirjat
Jos teos koskee tiettyä kirjallisuustyyppiä tai aihepiiriä, tietyn kielen tai tietyn aikakauden kirjallisuutta, on etusija järjestyksessä: kirjallisuustyyppi tai aihepiiri, kieli, aikakausi
Yksittäistä kirjailijaa tai hänen tuotantoaan koskevat teokset ovat kuitenkin aina ko. kirjailijan käyttämän kielen mukaisessa luokassa
YKL : 86