Luokkahaku 800 - 849

800 KIRJALLISUUSTIEDE
800.03 Sanakirjat. Hakuteokset
800.05 Kausijulkaisut
800.09 Historia
800.86 Kirjailijan työ. Kääntäjän työ
801 Kirjallisuuden filosofia, teoria ja estetiikka. Runousoppi
802 Kirjallisuuden psykologia ja sosiologia
804 Esseet. Kirjallisuusarvostelut
805 Kirjallisuuden aihepiirejä ja kirjallisuustyyppejä koskeva historia ja tutkimus
805.1 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia ja tutkimus
807 Kansanrunouden historia ja tutkimus
809 Yleinen kirjallisuudenhistoria
809.1 Vanha aika
809.2 Keskiaika
809.3 Uusi aika
809.4 Nykyaika
810 SUOMALAIS-UGRILAISTEN KIELTEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA TUTKIMUS
811 Suomenkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
812 Suomenkielisen kansanrunouden historia ja tutkimus
816 Suomenkielisen kirjallisuuden aihepiirejä ja kirjallisuustyyppejä koskeva historia ja tutkimus
816.1 Suomenkielisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia ja tutkimus
817 Saamenkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
818 Vironkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
819 Unkarinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
820 GERMAANISTEN KIELTEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA TUTKIMUS
820.1 Pohjoismaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
821 Ruotsinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
821.1 Suomenruotsalaisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
822 Tanskankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
823 Norjankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
824 Islanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
825 Saksankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
826 Hollanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
828 Englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
829 Amerikan englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
830 ROMAANISTEN, SLAAVILAISTEN JA BALTTILAISTEN KIELTEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA TUTKIMUS
831 Ranskankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
832 Italiankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
833 Espanjankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
834 Portugalinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
835 Slaavilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
836 Venäjänkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
839 Balttilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
840 MUIDEN KIELTEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA TUTKIMUS
841 Kelttiläisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
842 Kreikankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
842.1 Nykykreikankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
843 Latinankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
844 Turkkilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
845 Seemiläisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
845.1 Hepreankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
845.2 Arabiankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
846 Indoiraanisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
846.1 Iranilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
846.2 Intialaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
847 Kiinankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
848 Japaninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
849 Muiden kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus

801 Kirjallisuuden filosofia, teoria ja estetiikka. Runousoppi

Kirjallisuuden filosofia, teoria ja estetiikka yleensä
Kirjallisuustieteen ja kirjallisuusarvostelun filosofia ja teoria yleensä
Kirjallisuustieteen tutkimusmenetelmät yleensä
Tyylioppi kirjallisuustieteen kannalta yleensä
Jos teos koskee tiettyä kirjallisuustyyppiä tai aihepiiriä, tietyn kielen tai tietyn aikakauden kirjallisuutta, on etusija järjestyksessä: kirjallisuustyyppi tai aihepiiri, kieli, aikakausi
YKL : 86.01

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Absurdi, kirjallisuudenfilosofia yl. 801
Absurdismi, kirjallisuudenfilosofia yl. 801
Aikarakenne, narratologia, kirjallisuudentutkimus (ks. myös kielittäin) 801
Alkusointu, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Allegoriat, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Allitteraatio, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Anapesti, runousoppi yl. (ks. myös kielittäin) 801
Autenttisuus, kirjallisuuden filosofia yl. (ks. myös kielittäin) 801
Cut up -tekniikka, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Daktyyli, runousoppi yl. (ks. myös kielittäin) 801
Dekonstruktio, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Dialogi, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Dokumentaarisuus, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Dokumentit, kirjallisuudentutkimus yl. (ks. myös kielittäin) 801
Draama, kirjallisuuden teoria ja estetiikka yl. 801
Dramatiikka, näytelmäkirjallisuuden 801
Ekfrasis, narratologia (ks. myös kielittäin) 801
Elegiat, runousoppi yl. 801
Epäluotettava kertoja, narratologia, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Epäsuora esitys, narratologia, kirjallisuudentutkimus (ks. myös kielittäin) 801
Estetiikka, kirjallisuus yl. (ks. myös kielittäin) 801
Filosofia, kirjallisuusfilosofia yl. 801
Fokalisaatio, narratologia yl. 801
Formalismi, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Genreteoria, kirjallisuuden teoria yl. 801
Heksametri, runousoppi yl. (ks. myös kielittäin) 801
Henkilökuvaus, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Hermeneutiikka, kirjallisuuden teoria yl. 801
Huumori, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Huvinäytelmät, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Ilmaukset, kirjallisuuden estetikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Inspiraatio, kirjallisuusfilosofia yl. 801
Intertekstuaalisuus, kirjallisuudentutkimus yl. (ks. myös kielittäin) 801
Intuitio, kirjallisuusfilosofia yl. 801
Ironia, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Jambi, runousoppi yl. (ks. myös kielittäin) 801
Juoni, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Jälkimoderni, kirjallisuuden filosofia yl. 801
Jälkimodernismi, kirjallisuuden filosofia yl. 801
Kaikkitietävä kertoja, kirjallisuuden estetiikka 801
Katarsis, kirjallisuustiede yl. 801
Katharsis, kirjallisuustiede yl. 801
Kauneus, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Kauneusihanteet, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Kaunistelu, kerronta, kirjallisuuden estetiikka 801
Kerronnallisuus, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kerronta, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Kertoja, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Kertominen, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Keskeislyriikka, runousoppi 801
Kielikuvat, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kirja-arvostelu, teoria yl. 801
Kirjallinen viestintä, kirjallisuuden teoria 801
Kirjalliset lähteet, kirjallisuudentutkimus yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kirjallisuuden filosofia yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kirjallisuuden kieli yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kirjallisuuden lajit, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kirjallisuuden tyylit, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kirjallisuudenteoria yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kirjallisuudentutkimus, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kirjallisuusarvostelu, teoria yl. 801
Kirjallisuuskritiikki, teoria yl. 801
Kirjallisuusmaku yl. 801
Kirjallisuustiede, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kirjoitetut lähteet, kirjallisuudentutkimus yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kokeellinen kirjallisuus , kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös aikakausittain ja kielittäin) 801
Kokemukset, kirjallisuus yl. 801
Komiikka, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Konteksti, kirjallisuudentutkimus yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kriitikot, kriitikon työ, kirjallisuus yl. 801
Kriittiset editiot, tekstikritiikki, kirjallisuudentutkimus yl. (ks. myös kielittäin) 801
Kritiikki, kirjallisuusarvostelu yl. 801
Kuvailu, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Kyberteksti, kirjallisuuden filosofia yl. (ks. myös kielittäin) 801
Liioittelu, ilmaukset, kirjallisuuden estetikka yl. 801
Loppusointu, runousoppi yl. (ks. myös kielittäin) 801
Lyriikka, runousoppi 801
Lyyrinen minä, kirjallisuuden estetiikka 801
Lähiluku, kirjallisuusarvostelu yl. 801
Marxilainen kirjallisuudentutkimus, kirjallisuudenteoria 801
Metafiktio yl. (ks. myös kielittäin) 801
Metafora yl. (ks. myös kielittäin) 801
Metriikka, runousoppi yl. (ks. myös kielittäin) 801
Mielihyvä, estetiikka, kirjallisuus yl. 801
Mieskirjallisuus, kirjallisuuden teoria 801
Miljöökuvaus, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Minäkertoja, narratologia, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Mise en abyme, intertekstuaalisuus, kirjallisuudentutkimus 801
Moderni, kirjallisuuden filosofia yl. 801
Motiivit, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Muistelukerronta, kirjallisuudentutkimus yl. (ks. myös kielittäin) 801
Muodot, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Muoto, kirjallisuuden estetiikka yl. 801
Myyttikritiikki, kirjallisuudentutkimus 801
Naiskirjallisuus, kirjallisuuden teoria yl. 801
Narratiivisuus, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös kielittäin) 801
Narratologia, kirjallisuudentutkimus yl. (ks. myös kielittäin) 801
Novellin teoria yl. 801
Näytelmän teoria yl. 801
Omaelämäkerrallisuus, kirjallisuuden estetiikka yl. (ks. myös aikakausittain ja kielittäin) 801

Viittaukset: 1 - 100 / 163

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]