Luokkahaku 850 - 899

850 KIELITIEDE
850.7 Kielenkääntäminen. Tulkkaus
851 Kielifilosofia
852 Kielipsykologia. Kielisosiologia. Kielipolitiikka
853 Monikieliset sanakirjat. Sivistyssanakirjat
855 Kielioppi. Muoto-oppi. Sanaoppi. Semantiikka
856 Äänneoppi
857 Etymologia. Onomastiikka
858 Keinotekoiset kielet
859 Kielihistoria
860 INDOIRAANISET KIELET. ROMAANISET KIELET. KREIKKA. ALBANIA. ARMENIA
861 Indoiraaniset kielet
861.1 Muinaisintialaiset kielet
861.3 Nykyintialaiset kielet
861.5 Iranilaiset kielet
862 Kreikan kieli
862.1 Nykykreikan kieli
863 Latinan kieli
864 Galegon, katalaanin, ladinon, oksitaanin, retoromaanin ja sardin kieli
865 Italian kieli
866 Ranskan kieli
867 Espanjan kieli
868 Portugalin kieli
869 Romanian kieli
870 GERMAANISET, KELTTILÄISET, BALTTILAISET JA SLAAVILAISET KIELET
871 Pohjoismaiset kielet
871.1 Tanskan kieli
871.2 Norjan kieli
871.3 Islannin kieli
872 Ruotsin kieli
872.1 Ruotsin kielen äänneoppi
872.2 Ruotsin kielen etymologia ja onomastiikka
872.3 Ruotsin kielen yksikieliset sanakirjat
872.5 Ruotsin kielen kielioppi ja semantiikka
872.6 Ruotsin kielen murteet
872.7 Suomenruotsi
872.8 Ruotsin kielen ainekirjoitusoppaat
872.9 Ruotsin kielen historia
874 Saksan kieli
874.3 Saksan kielen yksikieliset sanakirjat
874.5 Saksan kielen kielioppi ja semantiikka
874.7 Jiddin kieli
875 Englannin kieli
875.3 Englannin kielen yksikieliset sanakirjat
875.5 Englannin kielen kielioppi ja semantiikka
875.7 Amerikan englannin kieli
876 Hollannin kieli
877 Kelttiläiset kielet
878 Balttilaiset kielet
879 Slaavilaiset kielet
879.1 Venäjän kieli
879.2 Puolan kieli
879.3 Tsekin ja slovakin kieli
879.4 Bulgarian kieli
879.5 Bosnian, kroatian, makedonian, montenegron, serbian ja sloveenin kieli
879.6 Ukrainan ja valkovenäjän kieli
880 URALILAISET KIELET. ALTAILAISET KIELET
881 Suomalais-ugrilaiset kielet
882 Volgansuomalaiset kielet. Permiläiset kielet
883 Itämerensuomalaiset kielet
884 Suomen kieli
884.1 Suomen kielen äänneoppi
884.2 Suomen kielen etymologia ja onomastiikka
884.3 Suomen kielen yksikieliset sanakirjat
884.5 Suomen kielen kielioppi ja semantiikka
884.6 Suomen kielen murteet
884.8 Suomen kielen ainekirjoitusoppaat
884.9 Suomen kielen historia
885 Viron kieli
886 Saamen kieli
887 Ugrilaiset kielet
887.3 Unkarin kieli
888 Mongolikielet. Tunguusikielet. Korean kieli
889 Turkkilaiset kielet. Turkin kieli
890 MUUT KIELET
891 Seemiläiset kielet. Haamilaiset kielet
891.1 Seemiläiset kielet
891.11 Heprean kieli
891.12 Arabian kieli
891.2 Haamilaiset kielet
892 Japanin kieli
896 Tiibetiläis-burmalaiset kielet
898 Afrikan kielet
899 Muut ei-indoeurooppalaiset kielet

850 KIELITIEDE

Kielitieteen, lingvistiikan ja filologian yleisteokset
Yleinen ja vertaileva kielitiede
Kielten ryhmittely ja kielimaantiede yleensä
Puhutut ja kirjoitetut kielet yleensä
Puhekielet, murteet ja kirjakielet yleensä
Maantieteelliset slangit ja ammattislangit yleensä
Tyylioppi ja tyylintutkimus kielitieteen kannalta yleensä
Tekstikritiikki, leksikologia ja terminologia yleensä
Tiettyä kieltä tai kieliryhmää koskevat teokset ko. kielen tai kieliryhmän luokassa 860-899
YKL : 87

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Alatyyli, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Alkuperäiskielet yl. (ks. myös kielittäin) 850
Aluelingvistiikka yl. (ks. myös kielittäin) 850
Ammattikieli, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Ammattislangit yl. (ks. myös kielittäin) 850
Antropologinen kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Areaalilingvistiikka yl. (ks. myös kielittäin) 850
Arkaismit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Asiateksti, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Asiatyyli, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Australialaiset kielet, kielikunnat 850
Dialektologia yl. (ks. myös kielittäin) 850
Ei-kirjalliset kielet yl. (ks. myös kielittäin) 850
Erikoiskielet yl. 850
Haukkumasanat, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Herjaukset, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Idiolektit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Idiomit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kielellinen tietoisuus yl. 850
Kielennäytteet, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kielialueet yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kielikasvatus, kielitiede 850
Kielikeskukset yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kielikokeet yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kielikunnat yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kielimaantiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kielisukulaisuus yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kieliteknologia, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kielitutkinnot yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kielitypologia yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kielten ryhmitys yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kiitokset, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kirjakieli, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kirjallinen ilmaisu, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kirjoituksettomat kielet yl. (ks. myös kielittäin) 850
Kiroilu, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Konteksti, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Lakikieli yl. (ks. myös kielittäin) 850
Lapsukset, kielivirheet yl. 850
Levinneisyys, kielimaantiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Lingvistinen antropologia yl. (ks. myös kielittäin) 850
Murrealueet, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Murremaantiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Murrenäytekokoelmat yl. (ks. myös kielittäin) 850
Murteet, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Puhekieli, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Puheteknologia, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Selkokieli, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Slangi, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Slanginäytekokoelmat, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Solvaukset, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Sosiaaliset murteet yl. (ks. myös kielittäin) 850
Soveltava kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Stilistiikka, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Strukturalismi, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Substraatti, kielitiede 850
Sukukielet, kielten sukulaisuus yl. (ks. myös kielittäin) 850
Tekstianalyysi, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Tekstikritiikki, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Tekstilingvistiikka, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Tekstinlouhinta, tekstianalyysi, tietokonelingvistiikka yl. 850
Tekstintutkimus, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Tekstit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Tietokonelingvistiikka, lingvistiikka yl. (ks. myös kielittäin) 850
Tyylintutkimus, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Virheet, kielivirheet yl. (ks. myös kielittäin) 850
Virkakieli, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Yksilömurteet, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Yleiskieli, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850
Eksonyymit, kielitiede yl. 850 - 859
Ilmaukset, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Itämaiset kielet yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Kielelliset vaikutukset, kielitiede 850 - 859
Kielentutkimus yl. 850 - 859
Kielet, kielitiede yl. 850 - 859
Kielitiede yl. 850 - 859
Kontrastiivinen tutkimus, vertaileva kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Korpukset yl. 850 - 859
Korpuslingvistiikka yl. 850 - 859
Lingua franca yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Lingvistiikka yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Luonnollinen kieli, kielitiede 850 - 859
Orientalistiikka, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Tekstijulkaisut, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Tyylioppi, kielitiede yl. 850 - 859
Universaalikielioppi, kielitiede yl. 850 - 859
Vertaileva kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Yleinen kielitiede (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Filologia 850 - 899+