851 Kielifilosofia

Kielen ja kielitieteen filosofian, teorian ja tutkimusmenetelmien yleisteokset
Semiotiikka kielitieteen kannalta yleensä
Tiettyä kieltä tai kieliryhmää koskeva kielifilosofia ko. kielen tai kieliryhmän luokassa
YKL : 87.01