855 Kielioppi. Muoto-oppi. Sanaoppi. Semantiikka

Kieliopin, kielen muoto-opin, sanaopin ja semantiikan yleisteokset
Vertaileva kieli-, muoto- ja sanaoppi
Sanaluokat, sananmuodostus ja taivutus yleisen kielitieteen kannalta
Lauseoppi eli syntaksi yleisen kielitieteen kannalta
Tiettyä kieltä tai kieliryhmää koskeva kieli-, muoto- ja sanaoppi sekä semantiikka ko. kielen tai kieliryhmän luokassa
YKL : 87.01,  87.3

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Ablatiivi, sijamuodot, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Adessiivi, sijamuodot, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Adjektiivit, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Adverbiaali, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Adverbit, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Affiksit, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Aikamuodot, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Aktiivi, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Anagrammit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Antonymia, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Antonyymit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Artikkelit, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Asemosanat, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Aspekti, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Attribuutti, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Definiittisyys yl. (ks. myös kielittäin) 855
Deklinaatio, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Deskriptiivisanat, sanaoppi yl. 855
Ekspressiivisanat, sanaoppi yl. 855
Eponyymit, sanaoppi (ks. myös kielittäin) 855
Etuliitteet, kielitiede, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Fraasit, lauseoppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Fraseologia, lauseoppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Funktiokielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Funktionaalinen kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Funktionaalinen lauseoppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Futuurit, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Grammatikaalistuminen yl. (ks. myös kielittäin) 855
Homonymia, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Homonyymit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Infiniittirakenteet, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Interjektiot, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Johdokset, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Jälkiliitteet, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Kaksimielisyydet, sanaoppi (ks. myös kielittäin) 855
Kausatiivisuus yl. (ks. myös kielittäin) 855
Kieliopillistuminen yl. (ks. myös kielittäin) 855
Kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Kieltoilmaukset yl. (ks. myös kielittäin) 855
Komparaatio, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Komposiitit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Konjugaatio, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Konjunktiot yl. (ks. myös kielittäin) 855
Konstruktiokielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Kysymykset, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Käsiteanalyysi, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Käsitteenmuodostus, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Käsitteet, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Lainasanat, sanaoppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Lainautuminen, sanaoppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Lauseenjäsenet, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Lauseenjäsennys, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Lauseenvastikkeet, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Lauseet, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Lauseoppi, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Lausetyypit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Leksikologia, sanaoppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Liitteet, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Loppuliitteet, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Lukusanat, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Mediopassiivi, verbit yl. (ks. myös kielittäin) 855
Merkitykset, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Merkitys, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Metonymia, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Modaalisuus, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Modukset, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Monikko, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Morfologia, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Muoto-oppi, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Murresanat yl. (ks. myös kielittäin) 855
Neologismit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Nimitykset, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Nominit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Numeraalit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Objekti, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Objektiivit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Onomatopoeettiset sanat, sanaoppi yl. 855
Ontologiat, semantiikka yl. (ks. myös kielittäin) 855
Palindromit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Partikkelit, kielitiede, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Partisiipit, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Passiivi, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Polyseemit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Polysemia, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Positiivit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Postpositiot, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Potentiaali, kielitiede (ks. myös kielittäin) 855
Predikaatti, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Predikatiivi, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Prefiksit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Prepositiot, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Pronominit, kielioppi yl. (ks. myös kielittäin) 855
Puhuttelumuodot, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Refleksiivipronominit (ks. myös kielittäin) 855
Refleksiivisyys, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Rektio, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Relatiivilauseet (ks. myös kielittäin) 855
Sanajärjestys, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Sanaleikit, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855
Sanaluokat, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 855

Viittaukset: 1 - 100 / 157

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]