884.5 Suomen kielen kielioppi ja semantiikka

Suomen kielen kielioppi, muoto-oppi, sanaoppi ja semantiikka
Suomen kielen kieliopin oppi- ja harjoituskirjat
Sanaluokat. Sananmuodostus. Taivutus. Lauseoppi eli syntaksi
YKL : 88.2,  88.23

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Ablatiivi, sijamuodot, suomen kieli (ks. myös kielittäin) 884.5
Adessiivi, sijamuodot, suomen kieli (ks. myös kielittäin) 884.5
Adjektiivit, suomen kieli 884.5
Adverbiaalit, suomen kieli 884.5
Adverbit, suomen kieli 884.5
Affiksit, suomen kieli 884.5
Aikamuodot, suomen kieli 884.5
Aktiivi, suomen kieli 884.5
Anagrammit, suomen kieli 884.5
Antonymia, suomen kieli 884.5
Antonyymit, suomen kieli 884.5
Asemosanat, suomen kieli 884.5
Aspekti, suomen kieli 884.5
Attribuutti, suomen kieli 884.5
Deklinaatio, suomen kieli 884.5
Deskriptiivisanat, sanaoppi, suomi 884.5
Ekspressiivisanat, sanaoppi, suomi 884.5
Etuliitteet, kielitiede, suomen kieli 884.5
Futuurit, suomen kieli 884.5
Homonyymit, suomen kieli 884.5
Infiniittirakenteet, suomen kieli 884.5
Interjektiot, suomen kieli 884.5
Johdokset, suomen kieli 884.5
Jälkiliitteet, suomen kieli 884.5
Kieltoilmaukset, suomen kieli 884.5
Komparaatio, suomen kieli 884.5
Konjugaatio, kielitiede, suomen kieli 884.5
Konjunktiot, suomen kieli 884.5
Kääntösanat, suomen kieli 884.5
Lainasanat, sanaoppi, suomi 884.5
Lauseenjäsenet, suomen kieli 884.5
Lauseenjäsennys, suomen kieli 884.5
Lauseenvastikkeet, suomen kieli 884.5
Lauseet, suomen kieli 884.5
Lauseoppi, suomen kieli 884.5
Lausetyypit, suomen kieli 884.5
Leksikologia, sanaoppi, suomi 884.5
Liitteet, suomen kieli 884.5
Loppuliitteet, suomen kieli 884.5
Lukusanat, suomen kieli 884.5
Metonymia, suomen kieli 884.5
Modaalisuus, suomen kieli 884.5
Monikko, suomen kieli 884.5
Neologismit, suomen kieli 884.5
Nimitykset, suomen kieli 884.5
Nominit, suomen kieli 884.5
Numeraalit, suomen kieli 884.5
Objekti, suomen kieli 884.5
Objektiivit, suomen kieli 884.5
Onomatopoeettiset sanat, sanaoppi, suomi 884.5
Palindromit, suomen kieli 884.5
Partikkelit, kielitiede, suomen kieli 884.5
Partisiipit, suomen kieli 884.5
Passiivi, suomen kieli 884.5
Positiivit, suomen kieli 884.5
Postpositiot, suomen kieli 884.5
Potentiaali, suomen kieli 884.5
Predikaatti, suomen kieli 884.5
Prefiksit, suomen kieli 884.5
Pronominit, suomi 884.5
Refleksiivisyys, suomen kieli 884.5
Rektio, suomen kieli 884.5
Sanajärjestys, suomen kieli 884.5
Sanaluokat, suomen kieli 884.5
Sananmuodostus, suomen kieli 884.5
Sananmuunnokset, suomen kieli 884.5
Sanaoppi, suomen kieli 884.5
Sanastontutkimus, sanaoppi, suomi 884.5
Sanastotyö, suomen kieli 884.5
Sanat, sanaoppi, suomi 884.5
Semantiikka, suomen kieli 884.5
Semiotiikka, suomen kieli 884.5
Sijamuodot, suomen kieli 884.5
Subjekti, suomen kieli 884.5
Substantiivit, suomen kieli 884.5
Suffiksit, suomen kieli 884.5
Suomen kieli, kielioppi 884.5
Synonyymit, suomen kieli 884.5
Syntaksi, suomen kieli 884.5
Taivutus, kielitiede, suomen kieli 884.5
Taivutusmuodot, suomen kieli 884.5
Tapaluokat, suomen kieli 884.5
Tavutus, suomen kieli 884.5
Tempukset, suomen kieli 884.5
Terminologia, suomen kieli 884.5
Transitiivisuus, kielioppi, suomen kieli 884.5
Uudissanat, suomen kieli 884.5
Valenssi, suomen kieli 884.5
Verbin pääluokat, suomen kieli 884.5
Verbit, suomen kieli 884.5
Vertaileva kielioppi, suomen kieli 884.5
Vertailuasteet, suomen kieli 884.5
Välimerkit, suomen kieli 884.5
Yhdyssanat, suomen kieli 884.5
Yksikkö, suomen kieli 884.5
Aluelingvistiikka, suomen kieli 884+
Ammattikieli, suomen kieli 884+
Anglismit, suomen kieli (ks. myös kielittäin) 884+
Areaalilingvistiikka, suomen kieli 884+
Arkaismit, suomen kieli 884+

Viittaukset: 1 - 100 / 174

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]