899.9 Viittomakieli

YKL : 89.999

Viittaukset muihin luokkiin

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

AAC-menetelmät, viittomakieli 899.9
Albanialainen viittomakieli 899.9
Brittiläinen viittomakieli 899.9
Kosovolainen viittomakieli 899.9
Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio, viittomakieli 899.9
Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi, viittomakieli 899.9
Suomenruotsalainen viittomakieli 899.9
Taktiiliviittominen, viittomakieli 899.9
Viitottu puhe, puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio 899.9
Viittomakieli 899.9
Viittomat 899.9
Käänteissanakirjat (ks. myös aloittain) 858.03 - 899.903
Sanakirjat, kaksikieliset kielittäin (ks. myös aloittain) 858.03 - 899.903
Sanakirjat, yksikieliset kielittäin (ks. myös aloittain) 858.03 - 899.903
Sanastot, kaksikieliset kielittäin (ks. myös aloittain) 858.03 - 899.903
Sanastot, yksikieliset kielittäin (ks. myös aloittain) 858.03 - 899.903
Fraasit, kielioppaat, eri kielet 858 - 899+
Fraseologia, kielioppaat, eri kielet 858 - 899+
Kasetit, kielikurssikasetit 858 - 899+
Keskustelu, keskusteluoppaat, eri kielet 858 - 899+
Keskusteluoppaat, eri kielet 858 - 899+
Kielentutkimus, kielittäin 858 - 899+
Kielet, eri kielet 858 - 899+
Kielikurssit 858 - 899+
Kielikurssit, kielitiede 858 - 899+
Kielitiede, kielittäin 858 - 899+
Korpukset , kielittäin 858 - 899+
Korpuslingvistiikka, kielittäin 858 - 899+
Moniviestimet, kielikurssit 858 - 899+
Sanonnat, kielioppaat, eri kielet 858 - 899+
Sanontatavat, kielioppaat 858 - 899+
Yleiset kielitutkinnot, kielittäin 858 - 899+
Äänikasetit, kielikurssiäänitteet 858 - 899+
Äänilevyt, kielikurssiäänitteet 858 - 899+
Ääninauhat, kielikurssiäänitteet 858 - 899+
Äänitallenteet, kielikurssiäänitteet 858 - 899+
Äänitteet, kielikurssiäänitteet 858 - 899+
Filologia 850 - 899+