Luokkahaku 900 - 989

900 HISTORIANTUTKIMUS. MAAILMANHISTORIA
909 Maailmanhistoria. Euroopan historia
909.1 Vanhan ajan historia
909.2 Keskiajan historia 400-1499
909.3 Uuden ajan historia 1500-1788
909.4 Uusimman ajan historia 1789-1913
909.5 Nykyajan historia 1914-1938
909.51 I maailmansodan historia 1914-1918
909.6 Nykyajan historia 1939-
909.61 II maailmansodan historia 1939-1945
910 HISTORIAN TUTKIMUSMENETELMÄT. ARKEOLOGIA. KULTTUURIHISTORIA
910.1 Historian tutkimusmenetelmät
911 Historian aputieteet
911.1 Yleinen kronologia ja kronografia
911.4 Diplomatiikka
911.5 Rahatiede
911.6 Vaakunatiede. Liput
911.7 Sinettitiede
911.8 Kunniamerkit. Arvonimet. Mitalitiede
914 Historialliset kartat. Historiallinen maantiede
915 Yleinen arkeologia
915.1 Kadonneet mantereet. Maapallon ulkopuolisten kulttuurien vaikutus muinaishistoriaan
916 Egyptin ja Etu-Aasian muinaishistoria ja arkeologia
917 Kreikan muinaishistoria ja arkeologia
918 Rooman valtakunnan historia ja arkeologia
919 Yleinen kulttuurihistoria
919.1 Vanhan ajan kulttuurihistoria
919.2 Keskiajan kulttuurihistoria 400-1499
919.3 Uuden ajan kulttuurihistoria 1500-1788
919.4 Uusimman ajan kulttuurihistoria 1789-1913
919.5 Nykyajan kulttuurihistoria 1914-1938
919.6 Nykyajan kulttuurihistoria 1939-
919.8 Erotiikan historia
919.9 Muodin historia
920 SUOMEN HISTORIA
921 Esi- ja varhaishistoria vuoteen 1154
922 Keskiaika 1155-1522
923 Uskonpuhdistuksen aika 1523-1617
924 Ruotsin suurvalta-aika 1618-1721
925 Vapauden aika ja kustavilainen aika 1722-1809
926 Autonomian aika 1810-1917
927 Itsenäisyyden aika 1917-1938
927.1 Vuoden 1918 sota
928 Itsenäisyyden aika 1939-
928.1 Sodat 1939-1945
929 Paikallishistoria
929.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
930 POHJOISMAIDEN HISTORIA
930.1 Esi- ja varhaishistoria
931 Ruotsin historia
932 Ruotsin historia 1060-1522
933 Ruotsin historia 1523-1718
934 Ruotsin historia 1719-1809
935 Ruotsin historia 1810-
935.1 Ruotsin historia 1810-1913
935.2 Ruotsin historia 1914-1938
935.3 Ruotsin historia 1939-
936 Ruotsin paikallishistoria
937 Tanskan historia
938 Norjan historia
939 Islannin historia
940 SAKSAN HISTORIA
941 Saksan esi- ja varhaishistoria vuoteen 843
942 Saksan keskiaika 843-1518
943 Saksan historia 1519-1647
944 Saksan historia 1648-1814
945 Saksan historia 1815-1913
946 Saksan historia 1914-1945
946.1 Saksan historia 1914-1932
946.2 Saksan historia 1933-1938
946.3 Saksan historia 1939-1945
948 Saksan historia 1946-
950 BRITTEIN SAARTEN HISTORIA
951 Iso-Britannian alueen esi- ja varhaishistoria vuoteen 1066
952 Iso-Britannian alueen keskiaika 1067-1484
953 Iso-Britannian alueen historia 1485-1687
954 Iso-Britannian alueen historia 1688-1814
955 Iso-Britannian historia 1815-1913
956 Iso-Britannian historia 1914-1938
957 Iso-Britannian historia 1939-
958 Irlannin historia
958.1 Irlannin tasavallan eli Eiren historia
958.2 Pohjois-Irlannin historia
960 RANSKAN HISTORIA
961 Ranskan esi- ja varhaishistoria vuoteen 986
962 Ranskan keskiaika 987-1493
963 Ranskan historia 1494-1588
964 Ranskan historia 1589-1788
965 Ranskan historia 1789-1814
966 Ranskan historia 1815-1913
967 Ranskan historia 1914-1938
968 Ranskan historia 1939-
970 MUIDEN EUROOPAN MAIDEN HISTORIA
971 Venäjän historia
971.2 Venäjän historia vuoteen 1917
971.21 Venäjän vanha ja keskiaika
971.22 Venäjän historia 1682-1856
971.23 Venäjän historia 1857-1917
971.7 Neuvostoliiton historia 1917-1991
971.71 Neuvostoliiton historia 1917-1938
971.72 Neuvostoliiton historia 1939-1945
971.73 Neuvostoliiton historia 1945-1991
971.8 Venäjän historia 1992-
971.9 Ukrainan, Valko-Venäjän ja Moldovan historia
971.91 Ukrainan historia
971.92 Valko-Venäjän historia
971.93 Moldovan historia
972 Puolan historia
973 Baltian maiden historia
973.1 Viron historia
973.3 Latvian historia
973.4 Liettuan historia
974 Itävallan ja Unkarin historia
974.1 Itävallan historia
974.2 Unkarin historia
975 Sveitsin historia
976 Alankomaiden historia
977 Belgian historia
978 Muiden Keski-Euroopan maiden historia
978.1 Tsekin ja slovakian historia
978.11 Tsekin historia
978.12 Slovakian historia
978.2 Romanian historia
979 Etelä-Euroopan maiden historia
979.1 Espanjan historia
979.2 Portugalin historia
979.3 Italian historia
979.4 Kreikan nykyhistoria
979.5 Entisen Jugoslavian alueen historia
979.51 Slovenian historia
979.52 Kroatian historia
979.53 Bosnian ja Hertsegovinan historia
979.54 Serbian historia
979.55 Makedonian historia
979.56 Montenegron historia
979.57 Kosovon historia
979.6 Bulgarian historia
979.7 Albanian historia
979.8 Maltan historia
980 MUIDEN MAANOSIEN HISTORIA
981 Aasian historia
981.1 Etu-Aasian historia
981.11 Israelin ja Palestiinan historia
981.2 Etelä-Aasian historia
981.3 Kaakkois-Aasian historia
981.4 Keski- ja Itä-Aasian historia
981.5 Japanin historia
981.6 IVY:n Aasian puoleisten maiden historia
985 Afrikan historia
985.1 Pohjois-Afrikan historia
985.2 Länsi-, Itä- ja Keski-Afrikan historia
985.3 Etelä-Afrikan historia
987 Amerikan historia
987.1 Kanadan historia
987.2 Yhdysvaltojen historia
987.21 Yhdysvaltojen historia vuoteen 1775
987.22 Yhdysvaltojen historia 1775-1860
987.23 Yhdysvaltojen historia 1861-1938
987.24 Yhdysvaltojen historia 1939-
987.3 Keski-Amerikan historia
988 Etelä-Amerikan historia
989 Australian ja Oseanian sekä napamaiden historia

915 Yleinen arkeologia

Arkeologian ja arkeologisen tutkimuksen yleisteokset
Arkeologiset kaivaukset yleensä. Arkeologinen ajanmääritys ja stratigrafia
Rakennukset, asuin- ja hautapaikat sekä esinelöydöt arkeologisen tutkimuksen kannalta yleensä
Yleinen meriarkeologia
Tietyn maanosan, maan, alueen tai aikakauden arkeologia ko. maanosan, maan, alueen tai aikakauden historian luokassa
YKL : 90.4

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aarrelöydöt, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Aarteet, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Aikakaudet, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Ajoitus, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Arkeobotaniikka yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Arkeologiset löydöt yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Asuinpaikat, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Asumukset, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
C14-menetelmä, arkeologia yl. 915
Dendrokronologia, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Ennallistaminen, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Esineellinen kulttuuri, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Haudat, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Hautakammiot, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Hautakirjoitukset, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Hautakivet, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Hautalöydöt yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Hautamuistomerkit, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Hautaustavat, arkeologia (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Historiallinen arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Historiallisen ajan arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Isotooppigeologia, iänmääritys, arkeologia yl. 915
Iänmääritys, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Jatulintarhat, labyrintit, arkeologia (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Jäljet, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Kaivaukset, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Kasviarkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Kaupunkiarkeologia, arkeologia yl. (ks. myös maittain) 915
Keltit, arkeologia yl. (ks. myös maittain) 915
Kenotafit, arkeologia yl. (ks. myös maittain) 915
Kenttätyö, arkeologia 915
Kerrostumat, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Kiinteät muinaisjäännökset yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Kirjoittamattomat lähteet, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Klassillinen arkeologia yl. 915
Klassillinen arkeologia, arkeologia yl. 915
Klassinen arkeologia yl. 915
Klassinen arkeologia, arkeologia yl. 915
Kronologia, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Kulttuuriesineet, arkeologia yl. (ks. myös maittain) 915
Kupariesineet, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Kuppikivet, arkeologia yl. (ks. myös maittain) 915
Käyttöesineet, arkeologia yl. (ks. myös maittain) 915
Labyrintit, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Linnat, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Linnavuoret, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Linnoitukset, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Lustot, dendrokonologia yl. 915
Luuesineet, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Luulöydöt, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Luuoppi, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Lähteet, uhrilähteet, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Löydöt, arkeologia yl. 915
Maailmankaudet, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Makrofossiilit 915
Mausoleumit, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Meriarkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Muinaisesineet, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Muinaishaudat yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Muinaisjäännökset yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Muinaislinnat yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Muinaislöydöt yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Muinaismuistoalueet yl. (ks. myös maittain) 915
Muinaistiede yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Nuorakeraaminen kulttuuri, arkeologia yl. 915
Osteologia, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Polttohaudat, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Polttohautaus, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Pronssiesineet, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Pyhäköt, arkeologia yl. (ks. myös maittain) 915
Pyhätöt, arkeologia yl. (ks. myös maittain) 915
Radiohiiliajoitus, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Rahalöydöt, arkeologia yl. (ks. myös aloittain ja maittain) 915
Rauniot, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Rautakausi, arkeologia yl. (ks. myös maittain) 915
Rekonstruktio, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Roomalainen rautakausi, arkeologia yl. (ks. myös maittain) 915
Ruumishaudat, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Sarkofagit, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Saviastiat, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Siitepölyanalyysi, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Skyyttalaiset, arkeologia yl. (ks. myös maittain) 915
Stratigrafia, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Suolöydöt, arkeologia yl. (ks. myös maittain) 915
Tekstiilikeramiikka, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Temppelit, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Teollisuusarkeologia, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Termoluminesenssi, arkeologinen iänmääritys yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Tulisijat, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Uhrikivet, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Uhripaikat, arkeologia yl. (ks. aikakausittain ja maittain) 915
Varhaishistoria, arkeologia yl. (ks. myös maittain) 915
Vasarakirveskulttuuri, arkeologia yl. 915
Vedenalainen arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Votiivilöydöt, arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915
Vuosilustot, dendrokonologia yl. 915
Vuosirenkaat, dendrokonologia yl. 915
Arkeologia yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain) 915+
Historia yl. (ks. myös aloittain) 900 - 989
Totuuskomissiot, historia yl. 900 - 989

Viittaukset: 1 - 100 / 102

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]