500 LUONNONTIETEET

Tässä ja luokissa 501-509 luonnontieteiden, luonnontiedon ja luonnonopin yleisteokset sekä teokset, jotka koskevat useampaa kuin yhtä luonnontieteen alaa
Tässä ja luokissa 501-509 myös teokset, jotka koskevat sekä elävää että elotonta luontoa
Jos teos kuitenkin painottuu, johonkin luonnontieteen alaan, on etusija ko. alan luokalla
YKL : 50