000
KIRJA-ALA
010
BIBLIOGRAFIA
020
KIRJASTOT. KIRJASTOTOIMI
030
YLEISET TIETOSANAKIRJAT
040
YLEISET KOKOOMATEOKSET
050
YLEISET KAUSIJULKAISUT
060
YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA
070
SANOMALEHDET
100
FILOSOFIA
110
METAFYSIIKKA
120
PSYKOLOGIA
130
LOGIIKKA
140
TIETOTEORIA. TIETO-OPPI
150
TIEDEOPPI
160
ETIIKKA. ESTETIIKKA
170
ELÄMÄNFILOSOFIA. KULTTUURIFILOSOFIA
180
KASVATUS. OPETUS. KASVATUSTIEDE
190
RAJATIETO
200
YLEINEN USKONTOTIEDE. YLEINEN USKONNONFILOSOFIA
210
KRISTINUSKO. KRISTILLINEN TEOLOGIA
220
RAAMATTU. RAAMATUNTUTKIMUS
230
KRISTILLINEN DOGMATIIKKA
240
KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA
250
EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO
260
MUUT KRISTILLISET KIRKOT
270
KIRKKOHISTORIA
280
EI-KRISTILLISET USKONNOT JA MYTOLOGIAT
300
YHTEISKUNTATIETEET
310
TILASTOTIEDE
320
VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
330
OIKEUSTIEDE
340
HALLINTO
350
SOSIOLOGIA
360
TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
370
YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
380
LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
390
MAANPUOLUSTUS
400
MAANTIEDE
410
EUROOPPA
420
AASIA
430
AFRIKKA
440
AMERIKKA
450
AUSTRALIA. OSEANIA. NAPAMAAT
460
MATKAILU. MATKAT
470
KANSATIEDE. ANTROPOLOGIA
480
FYYSINEN MAANTIEDE
490
GEOLOGIA
500
LUONNONTIETEET
510
MATEMATIIKKA
520
TÄHTITIEDE
530
FYSIIKKA
540
KEMIA
550
FYSIKAALINEN KEMIA
560
BIOKEMIA
570
BIOLOGIA
580
KASVITIEDE
590
ELÄINTIEDE
600
SOVELLETUT TIETEET
610
LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
620
TEKNIIKKA. KULKUNEUVOT
630
METALLITEOLLISUUS. PUUNJALOSTUSTEOLLISUUSSÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS TEKSTIILI- JA NAHKATEOLLISUUS
640
KEMIAN TEOLLISUUS. KAIVOSTEOLLISUUS
650
MAATALOUS. METSÄTALOUS
660
YLEINEN RAKENNUSTEKNIIKKA. TALONRAKENNUS
670
LIIKETALOUS. KAUPPA. MARKKINOINTI. LIIKENNEOPETUS
680
HIENOMEKANIIKKA. KÄSI- JA KOTITEOLLISUUS
690
KOTITALOUS. LAITOSTALOUS. KAUNEUDENHOITO
700
TAITEEN TUTKIMUS. YLEINEN TAIDEHISTORIA
710
UUDET TAIDEMUODOT
720
ARKKITEHTUURI
730
KUVANVEISTOTAIDE
740
MAALAUSTAIDE. PIIRUSTUSTAIDE
750
GRAAFINEN TAIDE. VALOKUVAUS
760
TAIDETEOLLISUUS. TAIDEKÄSITYÖ
770
NÄYTTÄMÖTAIDE. ELOKUVATAIDE
780
MUSIIKKI
790
LIIKUNTA. URHEILU. LEIKIT. HUVIT
800
KIRJALLISUUSTIEDE
810
SUOMALAIS-UGRILAISTEN KIELTEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA TUTKIMUS
820
GERMAANISTEN KIELTEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA TUTKIMUS
830
ROMAANISTEN, SLAAVILAISTEN JA BALTTILAISTEN KIELTEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA TUTKIMUS
840
MUIDEN KIELTEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA JA TUTKIMUS
850
KIELITIEDE
860
INDOIRAANISET KIELET. ROMAANISET KIELET. KREIKKA. ALBANIA. ARMENIA
870
GERMAANISET, KELTTILÄISET, BALTTILAISET JA SLAAVILAISET KIELET
880
URALILAISET KIELET. ALTAILAISET KIELET
890
MUUT KIELET
900
HISTORIANTUTKIMUS. MAAILMANHISTORIA
910
HISTORIAN TUTKIMUSMENETELMÄT. ARKEOLOGIA. KULTTUURIHISTORIA
920
SUOMEN HISTORIA
930
POHJOISMAIDEN HISTORIA
940
SAKSAN HISTORIA
950
BRITTEIN SAARTEN HISTORIA
960
RANSKAN HISTORIA
970
MUIDEN EUROOPAN MAIDEN HISTORIA
980
MUIDEN MAANOSIEN HISTORIA
990
HENKILÖ- JA SUKUHISTORIA