Pikahaku:

Haettu sanalla "ä"

Äidinkieli, kielitiede, yl. (ks. myös kielittäin)852
Äidinkieli, opetusoppi182.8
Äidinkieli, suomen kieli884+
Äidinmaito, imetys613.4
Äidinmaito, maitorauhasten fysiologia671.8
Äidinmaito, ravinto-oppi, yl.613.1
Äidit, elämäkerrat ja muist., yl.990 - 997+
Äidit, elämänohjeet, yl.188.1
Äidit, naisen asema yhteiskunnassa, yl.375
Äidit, perhepolitiikka, yl.371.5+
Äidit, perhepsykologia128.32
Äidit, perhesosiologia358
Äidit, sukupuolten psykologia128.5
Äidit, synnytys617.8
Äidit, vanhempien asema yhteiskunnassa, yl.371.5+
Äidit, äidin rooli358
Äidit, äitienpäivä, eri kansat475 - 476+
Äidit, äitienpäivä, etnologia, yl.473.1
Äidit, äitienpäivä, kotijuhlat692
Äidit, äitiysloma371.11
Äidit, äitiysneuvolat371.51
Äidit, äitiysvalmennus617.8
Äidittömyys, lapsi- ja nuorisopsykologia127
Äidittömyys, perhepolitiikka371.5
Äidittömyys, perhepsykologia128.32
Äidittömyys, perhesosiologia358
Äiti ja lapsi -voimistelu792
Äitienpäivä, juhlat, yl.379.1
Äitienpäivä, kansatiede, yl.473.1
Äitienpäivä, kansatiede, eri kansat475 - 476+
Äitienpäivä, kotijuhlat692
Äitipuolet, perhepsykologia128.32
Äitipuolet, perhesosiologia358
Äitipuolet, äidin rooli, yl.358
Äitiys, imetys613.4
Äitiys, lapsenhoito, yl.613.4
Äitiys, naisen asema yhteiskunnassa, yl.375
Äitiys, naisen psykologia128.5
Äitiys, perhepolitiikka, yl.371.5+
Äitiys, perhepsykologia128.32
Äitiys, perhesosiologia358
Äitiys, vanhempien asema yhteiskunnassa, yl.371.5+
Äitiys, äitiysneuvolat371.51
Äitiys, äitiysvalmennus617.8
Äitiysavustukset371.5
Äitiyshuolto617.8
Äitiyskuolevuus, lääketiede617.8
Äitiyskuolevuus, väestötiede312.1
Äitiyskuolevuus, väestötilastot312
Äitiyskuolleisuus, lääketiede617.8
Äitiyskuolleisuus, väestötiede312.1
Äitiyskuolleisuus, väestötilastot312
Äitiysloma371.5
Äitiysneuvolat371.51
Äitiyspakkaukset371.5
Äitiysraha371.5
Äitiysvapaa371.5
Äitiysvoimistelu792
Äkeet, kansatiede, yl.472
Äkeet, kansatiede, eri kansat475 - 476+
Äkeet, maanviljely652
Äkkikuolema, eri taudit617+
Äkkikuolema, kuolemansyyntutkimus614.1
Äkkikuolema, patologia, yl.616.2
Älykellot627.73
Älykkyys, psykologia121.1
Älykkyysikä, lapsen psyykkinen kehitys127
Älykkyysosamäärä121.1
Älykkyyspelit798.2+
Älykkyyspelit, matemaattiset probleemat510.88
Älykkyystestit121.1
Älykortit, yl.627.7+
Älykäs suunnittelu, kristillinen dogmatiikka231
Älykäs suunnittelu, metafyysinen filosofia110
Älykäs suunnittelu, uskonnonfilosofia, yl.201
Älykäs suunnittelu, uskontotiede, yl.206
Älykäs suunnittelu, uskontotiede, eri uskonnot280 - 289+
Älyllinen kehitys, lapsen127
Älyllinen kehitysvammaisuus617.2
Älyllisesti kehitysvammaiset, kehitysvammaisten koulut181.95
Älyllisesti kehitysvammaiset, kehitysvammaisten opetus181.95
Älyllisesti kehitysvammaiset, lääketieteellinen hoito617.2
Älyllisesti kehitysvammaiset, neurologia617.2
Älyllisesti kehitysvammaiset, sosiaalipalvelut373
Älymystö, kulttuurifilosofia, yl.175
Älymystö, kulttuurihistoria, yl. (ks. myös aloittain ja maittain)919+
Älymystö, kulttuuripolitiikka, yl. (ks. myös aloittain)060
Älymystö, osakulttuurit, yl.357.1
Älymystö, yliopistot ja korkeakoulut184+
Älypelit798.2+
Älypelit, matemaattiset probleemat510.88
Älypuhelimet627.752
Älytaulut, yl.627.7532
Änkytys181.91
Ärsykkeet, ehdollistuminen121.4
Ärsykkeet, etologia, yl.591
Ärsykkeet, havaintopsykologia121.5
Ärtyvyys, hermosto, neurologia617.2
Ärtyvyys, hermosto, psykiatria618+
Ärtyvyys, hermosto, psykologia128.7
Äyriäiset, elintarviketeollisuus649.91
Äyriäiset, eläintiede597.6
Äyriäiset, kalastus658.2
Äyriäiset, ruokaohjeet691.131
Ääneneristys, meluntorjunta613.3+
Ääneneristys, talonrakennus667.8
Äänenkäsittely627.7531
Äänenkäyttö, yl.778
Äänenkäyttö, laulu783.2+
Äänenkäyttö, lausuntataide778
Äänenkäyttö, näyttelijän työ, elokuva777.1
Äänenkäyttö, näyttelijän työ, teatteri771
Äänenkäyttö, puhetaito778
Äänenlaatu627.7531
Äänenmuodostus, yl.778
Äänenmuodostus, laulu783.2+
Äänenmuodostus, lausuntataide778
Äänenmuodostus, puhetaito778
Äänenmuokkaus627.7531
Äänenmurros617.91
Äänenmurros, laulaminen783.2+
Äänenpainot, ilmaisupsykologia126.1
Äänenpainot, kielipsykologia, yl. (ks. myös kielittäin)852
Äänenpainot, suomen kieli884+
Äänentallennus627.7531
Äänentallennuslaitteet627.7531
Äänentoisto627.7531
Äänentoistolaitteet627.7531
Äänenvaimentimet, asetekniikka393
Äänenvaimentimet, meluntorjunta613.3+
Äänestykset, ay-vaalit377.2
Äänestykset, EU-vaalit326.2
Äänestykset, järjestöjen, yl.377
Äänestykset, kirkolliset, ev.-lut.250
Äänestykset, kirkolliset, muut kirkot260 - 269
Äänestykset, kunnalliset, muut maat348
Äänestykset, kunnalliset, Suomi345+
Äänestykset, valtiofilosofia, yl.321
Äänestykset, valtiolliset, muut maat328
Äänestykset, valtiolliset, Suomi327
Äänestyskäyttäytyminen, ay-vaalit377.2
Äänestyskäyttäytyminen, EU-vaalit326.2
Äänestyskäyttäytyminen, järjestötekniikka, yl.377
Äänestyskäyttäytyminen, kirkolliset, ev.-lut.250
Äänestyskäyttäytyminen, kirkolliset, muut kirkot260 - 269
Äänestyskäyttäytyminen, kunnalliset, muut maat348
Äänestyskäyttäytyminen, kunnalliset, Suomi345+
Äänestyskäyttäytyminen, valtiofilosofia, yl.321
Äänestyskäyttäytyminen, valtiolliset, muut maat328
Äänestyskäyttäytyminen, valtiolliset, Suomi327
Äänestäminen, ay-vaalit377.2
Äänestäminen, EU-vaalit326.2
Äänestäminen, järjestötekniikka, yl.377
Äänestäminen, kirkolliset, ev.-lut.250
Äänestäminen, kirkolliset, muut kirkot260 - 269
Äänestäminen, kunnalliset, muut maat348
Äänestäminen, kunnalliset, Suomi345+
Äänestäminen, valtiofilosofia, yl.321
Äänestäminen, valtiolliset, muut maat328
Äänestäminen, valtiolliset, Suomi327
Äänet, eläinten äänet, eri lajit597+
Äänet, eläinten äänet, etologia, yl.591
Äänet, lauluäänet783+
Äänet, lintujen äänet597.92
Äänet, luonnonäänet, yl.508
Ääni, fysiikka, ääniaallot535
Ääni, äänitekniikka627.7531
Äänialat, lauluääni783.2+
Äänialat, puhetaito778
Äänialat, soittimet786+
Ääniarkistot, arkistonhoito, yl. (ks. myös aloittain)060.3
Ääniarkistot, arkistot, yl. (ks. myös aloittain)061 - 063
Ääniarkistot, musiikkiarkistot, yl.780.6
Ääniarkistot, musiikkibibliografiat780.15
Äänielimet, eläinanatomia, yl.592
Äänielimet, eläinfysiologia, yl.593
Äänielimet, ihmisen anatomia ja fysiologia617.91
Äänielimet, yleisbiologia573
Äänielokuvatekniikka777.1
Äänien kuuleminen, korvataudit617.91
Äänien kuuleminen, neurologia617.2
Äänien kuuleminen, okkultismi192
Äänien kuuleminen, parapsykologia191
Äänien kuuleminen, psykiatria618+
Äänieristys, meluntorjunta, yl.613.3+
Äänieristys, talonrakennus667.8
Äänifysiologia, yl.617.91
Äänifysiologia, laulaminen783+
Äänifysiologia, puhetaito778
Äänifysiologia, puheterapia181.91
Ääniharjoitukset, laulaminen783.2+
Ääniharjoitukset, puhetaito778
Ääniharjoitukset, puheterapia181.91
Äänihoito, yl.615.2
Äänihuulet617.91
Äänihäiriöt181.91
Ääni-installaatiot, elektroakustinen musiikki785.7
Ääni-installaatiot, installaatiotaide710
Ääni-installaatiot, musiikki785+
Ääni-installaatiot, radio- ja tv-musiikki783.68

Hakutulokset: 1 - 200 / 334

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]

852 Kielipsykologia. Kielisosiologia. Kielipolitiikka

Kielipsykologian-, sosiologian- ja -politiikan yleisteokset
Psykolingvistiikka eli kielipsykologia yleensä. Sosiolingvistiikka yleensä
Kielenhuolto ja oikeakielisyys yleensä
Kielitaito. Kaksi- ja monikielisyys. Selkokieli
Tiettyä kieltä tai kieliryhmää koskeva kielipsykologia, -sosiologia ja -politiikka ko. kielen tai kieliryhmän luokassa
YKL : 14.14,  87

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Diskurssi, kielisosiologia yl. 852
Diskurssintutkimus, kielisosiologia yl. 852
Etnolingvistiikka yl. (ks. myös kielittäin) 852
Eurooppalainen kielisalkku, kielitaito yl. (ks. myös kielittäin) 852
Hiipuvat kielet, kielisosiologia yl. (ks. myös kielittäin) 852
Häviäminen, uhanalaiset kielet yl. (ks. myös kielittäin) 852
Interaktiivisuus, kielellinen yl. 852
Interaktio, kielellinen yl. 852
Interferenssi, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kaksikielisyys 852
Kansalliskielet yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielellinen identiteetti yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielellinen kehitys yl. 852
Kielellinen lahjakkuus yl. 852
Kielellinen viestintä, kielitiede yl. 852
Kielellinen vuorovaikutus, kielisosiologia yl. 852
Kielelliset häiriöt, kielen omaksuminen yl. 852
Kielelliset oikeudet, kielipolitiikka yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielelliset väestöryhmät, kielipolitiikka (ks. myös kielittäin) 852
Kielelliset vähemmistöt, kielipolitiikka yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielen kuoleminen, kielisosiologia yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielen omaksuminen yl. 852
Kielen oppiminen yl. 852
Kielen vaihto 852
Kielenhuolto yl. 852
Kielenkäyttö yl. 852
Kielenoppaat yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielenoppiminen yl. 852
Kielentarkastus yl. 852
Kielentarkistus yl. 852
Kielenvaihto 852
Kielihäiriöt, kielen omaksuminen yl. 852
Kieli-identiteetti yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielikontaktit, kielisosiologia yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielikysymys yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielioppaat yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielipolitiikka yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielipsykologia yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielisosiologia yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielitaito yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielivirheet yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kielivähemmistöt, kielipolitiikka yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kiertoilmaisut yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kirjoittaminen, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kliseet, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 852
Kontaktit, kielikontaktit yl. (ks. myös kielittäin) 852
Koodinvaihto 852
Kuolevat kielet, kielisosiologia yl. (ks. myös kielittäin) 852
Lastenkieli, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 852
Monikielisyys 852
Muoti-ilmaukset, kielenhuolto yl. (ks. myös kielittäin) 852
Oikeakielisyys yl. (ks. myös kielittäin) 852
Oikeinkirjoitus yl. (ks. myös kielittäin) 852
Pragmatiikka, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 852
Psykolingvistiikka yl. (ks. myös kielittäin) 852
Puheakti, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 852
Puolikielisyys yl. (ks. myös kielittäin) 852
Reseptiivinen monikielisyys 852
Sammuvat kielet, kielisosiologia yl. (ks. myös kielittäin) 852
Siirtolaisuus, kielisosiologia 852
Sosiolingvistiikka yl. (ks. myös kielittäin) 852
Soveltava kielitiede, sosiolingvistiikka yl. (ks. myös kielittäin) 852
Suomenkieliset, kielipolitiikka yl. 852
Suomenruotsalaiset, kielipolitiikka yl. 852
Suomenruotsalaisuus, kielipolitiikka yl. 852
Suullinen kielitaito yl. (ks. myös kielittäin) 852
Toinen kieli, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 852
Uhanalaiset kielet, kielisosiologia yl. (ks. myös kielittäin) 852
Vieraskielisyys, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 852
Viralliset kielet yl. (ks. myös kielittäin) 852
Vuorovaikutteisuus, kielellinen yl. 852
Vuorovaikutus, kielellinen yl. 852
Vähemmistökielet, kielipolitiikka yl. (ks. myös kielittäin) 852
Yhteydet, kielikontaktit yl. (ks. myös kielittäin) 852
Yksikielisyys yl. (ks. myös kielittäin) 852
Ymmärrettävyys, kielitiede yl. 852
Äidinkieli, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 852
Äänenpainot, kielipsykologia yl. (ks. myös kielittäin) 852
Eksonyymit, kielitiede yl. 850 - 859
Ilmaukset, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Itämaiset kielet yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Kielelliset vaikutukset, kielitiede 850 - 859
Kielentutkimus yl. 850 - 859
Kielet, kielitiede yl. 850 - 859
Kielitiede yl. 850 - 859
Kontrastiivinen tutkimus, vertaileva kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Korpukset yl. 850 - 859
Korpuslingvistiikka yl. 850 - 859
Lingua franca yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Lingvistiikka yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Luonnollinen kieli, kielitiede 850 - 859
Orientalistiikka, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Tekstijulkaisut, kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Tyylioppi, kielitiede yl. 850 - 859
Universaalikielioppi, kielitiede yl. 850 - 859
Vertaileva kielitiede yl. (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Yleinen kielitiede (ks. myös kielittäin) 850 - 859
Filologia 850 - 899+