Pikahaku:

Haettu sanalla "Osallistuva havainnointi, sosiologian metodit"

Osallistuva havainnointi, sosiologian metodit, yl.350

350 SOSIOLOGIA

Sosiologian yleisteokset. Sosiologian suuntaukset yleensä
Sosiologian filosofia, teoria ja tutkimusmenetelmät yleensä
Yleiset sosiologiset yhteiskuntatutkimukset
Sosiaalisia järjestelmiä ja rakenteita sekä niiden kehitystä koskevat yleisteokset
Erikoisalojen sosiologiset kysymykset alan mukaisessa luokassa
Jos teos koskee sekä sosiologiaa että sosiaalipolitiikkaa, on etusija luokilla 371-373
YKL : 30.1

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Asutustilat, maa- ja metsätalous yl. 350
Barometrit yl. (ks. myös aloittain) 350
Biografiatutkimus, sosiologian tutkimusmenetelmät yl. 350
Case-tutkimus, sosiologian metodit yl. 350
Elämäkerrallinen tutkimus, sosiologian tutkimusmenetelmät yl. 350
Elämäkertatutkimus, sosiologian tutkimusmenetelmät yl. 350
Elämänkertatutkimus, sosiologian tutkimusmenetelmät yl. 350
Etnometodologia yl. 350
Faktorianalyysi, sosiologia yl. 350
Gallupit yl. (ks. myös aloittain) 350
Galluptutkimus, sosiologian tutkimusmenetelmät yl. 350
Haastattelumenetelmät , sosiologia yl. 350
Haastattelut, sosiologia yl. 350
Haastattelututkimus, sosiologia yl. 350
Henkilöhistoriallinen tutkimus, sosiologian tutkimusmenetelmät yl. 350
Kyselytutkimus, sosiologia yl. 350
Lomaketutkimus, sosiologia yl. 350
Monimuuttujamenetelmät, sosiologia yl. 350
Osallistava tutkimus, sosiologian metodit yl. 350
Osallistuva havainnointi, sosiologian metodit yl. 350
Regressioanalyysi, sosiologia yl. 350
Sisällönanalyysi, sosiologia yl. 350
Survey-tutkimus, sosiologia yl. 350
Taloussosiologia, sosiologia yl. 350
Tapaustutkimus, sosiologian metodit yl. 350
Teemahaastattelut, sosiologia yl. 350
Tutkimushaastattelut , sosiologia yl. 350
Verkostot, sosiologia yl. 350
Vertaisryhmät, sosiologinen tutkimus yl. 350
Vertaissuhteet, sosiologinen tutkimus yl. 350
Yhteisöllisyys, sosiologia yl. 350
Yleisötutkimus, sosiologia yl. 350
Elämänhistoria, sosiologinen tutkimus 350 - 359
Kulttuurivaikuttajat, sosiologia yl. (ks. myös aloittain) 350 - 359
Käyttäytymistieteet, sosiologia 350 - 359
Q-menetelmä, sosiologia yl. (ks. myös aloittain) 350 - 359
Sosiaalitieteet, sosiologia yl. 350 - 359
Sosiaalitutkimus, sosiologia yl. 350 - 359
Sosialistiset yhteiskunnat, sosiologia yl. 350 - 359
Sosiodemografiset tekijät, yhteiskuntakuvaus, sosiologia yl. 350 - 359
Sosiografia, sosiologia yl. (ks. myös aloittain) 350 - 359
Sosiologia yl. (ks. myös aloittain) 350 - 359
Yhteiskuntakuvaus, sosiologia yl. (ks. myös aloittain) 350 - 359
Yhteiskuntatieteet, sosiologia yl. 350 - 359
Kastajaliikkeet, herätysliikkeet, ev.-lut. 270 - 379+
Kastajaliikkeet, kirkkohistoria yl. 270 - 379+
Eettinen kasvatus, kristillinen kasvatus, muut kristilliset yhteisöt 260 - 369