Pikahaku:

Haettu sanalla "Painatteet, bibliografiat"

Painatteet, bibliografiat010 - 016

010 BIBLIOGRAFIA

Bibliografisten julkaisujen laatiminen julkaisun aineistotyypistä riippumatta
Bibliografioiden, kirjallisuusluetteloiden, valikoimaluetteloiden, indeksi-, referaatti- ja abstraktijulkaisujen sekä kirjallisuuskatsausten ja tiivistelmien laatiminen
Bibliografisten tiedostojen ja tietokantojen laatiminen
Bibliografiain bibliografiat
Bibliografiat tutkimuksen kohteena
YKL : 01

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aikakauslehti-indeksit, laadinta 010
Arvostelevat luettelot, laatiminen 010
Bibliografiain bibliografiat 010
Bibliografiat, bibliografiain bibliografiat 010
Bibliografiat, laadinta 010
Bibliografiset tietokannat, bibliografiain bibliografiat 010
Bibliografiset tietokannat, laadinta 010
Kirjallisuuskatsaukset, laatiminen 010
Kirjallisuusluettelot, laatiminen 010
Kirjaluettelot, bibliografiain bibliografiat 010
Kirjaluettelot, laadinta 010
Abstraktit 010 - 016
Atk-tallenteet, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
BD-levyt, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Bibliografia 010 - 016
blu ray -levyt, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Blu-ray-levyt, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
CD-kuvalevyt, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
CD-R-levyt, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
CD-ROM-levyt, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
CD-tietolevyt, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
CD-äänilevyt, diskografiat, muut 010 - 016
Diakuvat, luettelot 010 - 016
Diapositiivit, luettelot 010 - 016
Digitaaliset tallenteet, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Digitaaliset videolevyt, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Diskografiat, muut alat 010 - 016
DVD-levyt, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
e-books, bibliografiat 010 - 016
e-julkaisut, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
e-kirjat, bibliografiat 010 - 016
e-lehdet, bibliografiat 010 - 016
Elektroniset asiakirjat, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Elektroniset julkaisut, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Elektroniset lehdet, bibliografiat 010 - 016
Ensipainokset, bibliografiat 010 - 016
Esikoisteokset, bibliografiat 010 - 016
Helppolukuiset kirjat, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Indeksijulkaisut 010 - 016
Indeksit, indeksijulkaisut 010 - 016
Isotekstiset kirjat, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Julkaisut, bibliografiat 010 - 016
Karttaluettelot 010 - 016
Kasettiluettelot yl. 010 - 016
Kausijulkaisuluettelot 010 - 016
Kirjallisuuskatsaukset 010 - 016
Kirjallisuusluettelot 010 - 016
Kirjat, kirjaluettelot 010 - 016
Kuultokuvat, luettelot 010 - 016
Kuvatallenneluettelot 010 - 016
Kuvatallenteet, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Laserlevyluettelot, muut laserlevyluettelot 010 - 016
Lehtiluettelot 010 - 016
Listat, bibliografiat 010 - 016
Luettelot, bibliografiat 010 - 016
Magneettiset tallenteet, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Nauhoitteet, bibliografiat yl. 010 - 016
Näköispainokset, bibliografiat 010 - 016
Optiset tallenteet, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Painatteet, bibliografiat 010 - 016
Painetut julkaisut, bibliografiat 010 - 016
Painotuotteet, bibliografiat 010 - 016
Pienpainatteet, bibliografiat 010 - 016
Referaatit, referaattijulkaisut 010 - 016
Rekisterit, bibliografiset rekisterit 010 - 016
Romput, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Sanomalehdet, bibliografiat 010 - 016
Sanomalehtiartikkelit, bibliografiat 010 - 016
Sanomalehtiluettelot 010 - 016
Selkokirjat, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Selkolehdet, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Sähköiset asiakirjat, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Sähköiset julkaisut, bibliografiat ja luettelot 010 - 016
Sähköiset kirjat, bibliografiat 010 - 016
Sähkökirjat, bibliografiat 010 - 016
Tallenteet, bibliografiat 010 - 016
Teokset, bibliografiat 010 - 016
Teosluettelot, bibliografiat 010 - 016
Tiedonhankinta, bibliografiat 010 - 016
Tiedonkeruu, bibliografiat 010 - 016
Tiedonlähteet, bibliografiat 010 - 016
Tietokannat, bibliografiset 010 - 016
Tietopankit, bibliografiset 010 - 016
Tietorekisterit, bibliografiset 010 - 016
Tietovarastot, bibliografiset 010 - 016
Tiivistelmät, tiivistelmäjulkaisut 010 - 016
Verkkojulkaisut, bibliografiat 010 - 016
Verkkokirjat, bibliografiat 010 - 016
Verkkolehdet, bibliografiat 010 - 016
Viitetietokannat 010 - 016
Yleisteokset 010 - 016
Äänilevyluettelot, muut alat 010 - 016
Äänitallenteet, bibliografiat yl. 010 - 016
Ääniteluettelot, muut alat 010 - 016
Äänitteet, bibliografiat yl. 010 - 016