Pikahaku:

Haettu sanalla "Valvetila, unitila"

Valvetila, unitila121.91

121.91 Uni

Unen tutkimus yleensä. Uni psykologisena tai psykofyysisenä ilmiönä
Uni- ja valvetila ja niiden vertailu
Unen vaiheet. Uniliikkeet. Unissakävely. Unissa puhuminen
YKL : 14.451

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Hidasaaltouni 121.91
Nukkuminen yl. 121.91
Painajaiset, unitutkimus yl. 121.91
Päiväunet 121.91
REM-uni 121.91
Selkounet, unitutkimus yl. 121.91
Unet, unitutkimus yl. 121.91
Uni yl. 121.91
Uni, unitutkimus 121.91
Unissakävely yl. 121.91
Unissapuhuminen 121.91
Unitutkimus yl. 121.91
Valvetila, unitila 121.91
Vilkeuni 121.91
Freudilaisuus, tiedostamaton sielunelämä 121.9+
Kokemukset, tiedostamaton sielunelämä 121.9+
Näyt, tiedostamaton sielunelämä 121.9+
Psykologia, tiedostamaton sielunelämä 121.9+
Sielunelämä, tiedostamaton sielunelämä 121.9+
Tiedostamaton , psykologia yl. 121.9+
Tiedostamaton sielunelämä, psykologia yl. 121.9+
Unohtaminen, tiedostamaton sielunelämä 121.9+
Vietit, tiedostamaton sielunelämä 121.9+
Yö, uni yl. 121.9+
Assosiaatio, kognitiivinen psykologia 121+
Déjà vu -ilmiö, kognitiivinen psykologia 121+
Henkinen toimintakyky, psyyken rakenne ja toiminnot 121+
Intersubjektiivisuus, psyyken rakenne yl. 121+
Itsesäätely, kognitiivinen psykologia 121+
Itsetajunta, kognitiivinen psykologia 121+
Kognitiivinen kehitys yl. 121+
Kognitiivinen psykologia yl. 121+
Kognitiiviset prosessit yl. 121+
Kognitiiviset taidot yl. 121+
Kognitio yl. 121+
Kognitiotiede yl. 121+
Metakognitio 121+
Mielenfilosofia, psyyken rakenne 121+
Mieli, psyyken rakenne 121+
Narratiivinen psykologia, psyyken rakenne ja toiminta 121+
Neuromarkkinointi, kognitiivinen psykologia yl. 121+
Psykologia, kognitiivinen psykologia 121+
Psykologia, psyyken rakenne ja toiminta 121+
Psyyke, rakenne ja toiminta 121+
Psyykkinen toimintakyky, psyyken rakenne ja toiminnot 121+
Reaktiot, psykologia 121+
Sielunelämä, psyyken rakenne 121+
Sosiaalinen neurotiede, kognitiivinen psykologia 121+
Subjektiivisuus, psyyken rakenne yl. 121+
Tajunta, psykologia 121+
Tiedostaminen, psykologia yl. 121+
Tietoinen läsnäolo, psykologia 121+
Tietoisuus yl. 121+
Tietoisuus, psykologia yl. 121+
Tilannekuva,kognitiiviset taidot yl. 121+
Torjunta, psykologia, tietoisuus, psykologia 121+
Valvetila, kognitiivinen psykologia 121+
Ymmärtäminen, kognitiivinen psykologia 121+
Defenssimekanismit, psykologia 120 - 129
Koehenkilöt, psykologia 120 - 129
Käyttäytyminen, psykologia 120 - 129
Käyttäytymismallit, psykologia 120 - 129
Käyttäytymistieteet, psykologia 120 - 129
Psykologisointi, psykologia yl. 120 - 129
Skeemat, psykologia 120 - 129
Vaikeneminen, psykologia 120 - 129