Pikahaku:

Haettu sanalla "l"

Laadullinen tutkimus, tieteen metodit, yl.151.2
Laadullinen tutkimus, tieteenfilosofia, yl.151.1
Laadunarviointi, yl.672
Laadunhallinta, yl. (ks. myös aloittain)674+
Laadunhallinta, tavaraoppi, yl.672
Laadunhallinta, yrityshallinto, yl.674+
Laadunvalvonta, yl. (ks. myös aloittain)674+
Laadunvalvonta, elintarviketeollisuus649.91
Laadunvalvonta, elintarvikevalvonta613.3
Laadunvalvonta, rakennusala660 - 668
Laadunvalvonta, tavaraoppi, yl.672
Laadunvalvonta, yrityshallinto, yl.674+
Laadunvarmistus, yl. (ks. myös aloittain)674+
Laadunvarmistus, elintarviketeollisuus649.91
Laadunvarmistus, elintarvikevalvonta613.3
Laadunvarmistus, rakennusala660 - 668
Laadunvarmistus, tavaraoppi, yl.672
Laadunvarmistus, yrityshallinto, yl.674+
Laajakaistaverkot, yl.627.75+
Laajaverkot, yl.627.75+
Laajeneminen, Euroopan unioni326.2
Laajeneminen, globalisaatio, yl.367+
Laajeneminen, kansainvälinen talous, yl.367+
Laajeneminen, kansainvälinen yhteistyö, yl.326+
Laajeneminen, kansainväliset talousjärjestöt367.2
Laajeneminen, monikansalliset yritykset, yl.367.3
Laajeneminen, NATO325+
Laajeneminen, yritykset, yl.674+
Laajennettu kirjastotoiminta, yl.024.9
Laajennettu kirjastotoiminta, artoteekit ja kartoteekit022.8
Laajennettu kirjastotoiminta, kirjastotoiminta, yl.024.9
Laajennettu kirjastotoiminta, musiikkiesitykset025.52
Laajennettu kirjastotoiminta, tietokannat ja -verkot024.2
Laajennuskortit, yl.627.739
Laajentuminen, Euroopan unioni326.2
Laajentuminen, globalisaatio, yl.367+
Laajentuminen, kansainvälinen talous, yl.367+
Laajentuminen, kansainvälinen yhteistyö, yl.326+
Laajentuminen, kansainväliset talousjärjestöt367.2
Laajentuminen, monikansalliset yritykset, yl.367.3
Laajentuminen, NATO325+
Laajentuminen, yritykset, yl.674+
Laakakorvasieni, sienet587.11
Laakamadot597.6
Laakapaino005
Laakerikasvit587.4
Laakeripuu587.4
Laakeripuut587.4
Laakerit, koneen osat, yl.622.1
Laakerit, metalliteollisuus631
Laaksot, aluemaantiede, yl. (ks. myös maittain)409
Laaksot, geomorfologia492
Laama, eläintiede597.93
Laama, kotieläimet654.2
Laasti, laastin valmistus643
Laasti, muuraus- ja rappaustyöt667.11
Laastiteollisuus643
Laatat, keraaminen teollisuus643
Laatat, rakennuksen laatoitustyöt667.1
Laatikkoviljely, puutarhanhoito653+
Laatikot, metallilaatikot631
Laatikot, muovilaatikot649.5
Laatikot, pahvilaatikot636
Laatikot, pakkaus, yl.675.7
Laatikot, puulaatikot634
Laatoitus667.1
Laatu, yl. (ks. myös aloittain)674+
Laatu, laatujohtaminen, yl.674.1
Laatu, tavaraoppi, yl.672
Laatu, työntutkimus, yl.674.3
Laatu, yritysorganisaatio, yl.674+
Laatujohtaminen, yl.674.1
Laatujärjestelmät, yl. (ks. myös aloittain)674+
Laatujärjestelmät, laatujohtaminen, yl.674.1
Laatujärjestelmät, työntutkimus, yl.674.3
Laatujärjestelmät, yritysorganisaatio, yl.674+
Laatukuvat, Alankomaiden maalaustaide740.932
Laatukuvat, maalaustaiteen historia740.9+
Laatukäsikirjat, kauppa, yl.675+
Laatukäsikirjat, liiketalous, yl.674.2+
Laatuluokitukset, tavaraoppi, yl.672
Laatupalkinnot, yl. (ks. myös aloittain)674+
Laatupalkinnot, tuotteet, yl.672
Laatupalkinnot, yritykset, yl.674+
Laatupiirit, yl.674.5
Laatutyö, yl.674.5
Laatuyksiköt, tiedepolitiikka, yl. (ks. myös aloittain)152
Laava, laavakivilajit493
Laava, tulivuoret492
Laavut, retkeily, leirintämatkailu, yl.461
Laboratoriokokeet, diagnostiikka, yl.617.1
Laboratoriokokeet, fysiikka, yl.532
Laboratoriokokeet, kemia, yl.542
Laboratoriokokeet, tieteen metodit, yl.151.2
Laboratoriot, fysiikka, yl.532
Laboratoriot, kemia, yl.542
Laboratoriot, lääketiede, yl.610.71
Laboratoriot, tieteen metodit, yl.151.2
Laboratoriotekniikka, fysiikka, yl.532
Laboratoriotekniikka, kemia, yl.542
Laboratoriotekniikka, lääketiede, yl.610.71
Laboratoriotekniikka, tieteen metodit, yl.151.2
Laboratoriotutkimus, diagnostiikka, yl.617.1
Laboratoriotutkimus, fysiikka, yl.532
Laboratoriotutkimus, kemia, yl.542
Laboratoriotutkimus, tieteen metodit, yl.151.2
Laboratoriotyöt, fysiikka, yl.532
Laboratoriotyöt, kemia, yl.542
Laboratoriotyöt, lääketiede, yl.610.71
Laboratoriotyöt, tieteen metodit, yl.151.2
Laboratoriovälineet, fysiikka, yl.532
Laboratoriovälineet, kemia, yl.542
Laboratoriovälineet, lääketiede, yl.610.71
Laboratoriovälineet, tieteen metodit, yl.151.2
Labrador442
Labrador, historia, yl.987.1
Labrador, maantiede, matkat442
Labyrintit, arkeologia, yl. (ks. myös aikakausittain ja maittain)915
Labyrintit, folkloristiikka, yl. (ks. myös kielittäin)807
Labyrintit, folkloristiikka, kreikan kieli842
Labyrintit, uskontotiede, yl.209
Labyrintit, uskontotiede, eri uskonnot280 - 289+
Lacrosse796.3
Ladinon kieli864
Ladonta005
Ladot, kansatiede, yl.472
Ladot, kansatiede, eri kansat475 - 476+
Ladot, maanviljely652
Ladot, rakentaminen667.9
Ladut791.5
Laguunit, aluemaantiede, yl. (ks. myös maittain)409
Laguunit, ekologia, yl.574
Laguunit, geomorfologia492
Laguunit, hydrologia, yl.485
Laguunit, suojelualueet508.61
Laguunit, vesiensuojelu508.63
Lahdet, aluemaantiede (ks, myös maittain)409
Lahdet, ekologia, yl.574
Lahdet, geomorfologia492
Lahdet, hydrologia, yl.485
Lahdet, suojelualueet508.61
Lahdet, vesiensuojelu508.63
Lahjakkuus, erikoislahjakkaiden opetus181.8
Lahjakkuus, psykologia126+
Lahjakkuustestit126+
Lahjat, askartelu, yl.798
Lahjat, juhlat, yl.379.1
Lahjat, kotijuhlat692
Lahjat, käytös- ja tapatieto379+
Lahjavero333.23
Lahjoittajat, elämäkerrat ja muistelmat, yl.990 - 997+
Lahjoittajat, kulttuuripolitiikka, yl. (ks. myös aloittain)061 - 063
Lahjoittajat, taidekauppa, yl. (ks. myös aloittain)708.6
Lahjoittajat, taiteen rahoitus, yl. (ks. myös aloittain)701
Lahjoittajat, tieteen rahoitus, yl. (ks. myös aloittain)152
Lahjoitukset, kulttuuripolitiikka, yl. (ks. myös aloittain)060
Lahjoitukset, lahjavero333.23
Lahjoitusmaat, historia371.209
Lahjonta, rikosoikeus332.4
Lahjonta, talousrikollisuus359
Lahkot, eliökunnan järjestelmä, yl.570
Lahkot, kristilliset260 - 269
Lahkot, uskontososiologia208
Lahkot, uskontotiede, yl.209
Lahkot, uskontotiede, eri uskonnot280 - 289+
Lahna, eläintiede597.91
Lahna, kalaruoat691.131
Lahna, kalastus658.2
Laho, metsänhoito657
Lahoaminen, ekologia, yl.574
Lahoaminen, kompostointi652 - 653+
Lahoaminen, lahottajat, mikrobit579
Lahoaminen, lahottajat, sienet587.11
Lahontorjunta667.12
Lahontorjunta, lahontorjunta-aineet648
Lahopuut, ekologia, yl.574
Lahopuut, kolopesijät, linnut597.92
Lahopuut, kolopesijät, nisäkkäät597.93
Lahopuut, metsänhoito657
Lahopuut, suojelu508.62
Laidunnus654+
Laidunnus, eroosio508.62
Laidunnus, luonnonsuojelu508.6+
Laiduntaminen654+
Laiduntaminen, eroosio508.62
Laiduntaminen, luonnonsuojelu508.6+
Laihduttaminen613.1
Laihdutus613.1
Laihdutuslääkkeet613.1
Laihdutustuotteet613.1
Laihdutusvalmisteet613.1
Laihuus613.1
Laihuushäiriö618.67
Laika788.491
Laillisuus, yl.332.5
Laillisuusharkinta, yl.332.5
Laillisuuskasvatus180.1
Laillisuusperiaate, yl.332.5
Laillisuusvalvonta, yl.332.5
Laiminlyönti, lastensuojelu371.5

Hakutulokset: 1 - 200 / 4287

[|<] [<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [>] [>|]

151.2 Metodologia

Tieteellisen tutkimuksen menetelmät yleensä
Tieteellisen tutkimuksen tai tutkielman laadinta yleensä
Yleiset tutkielman laadintaoppaat
Ongelmanasettelu, aksioomat, hypoteesit, mallit ja lait tieteellisessä tutkimuksessa
Tässä myös humanististen tieteiden yleinen metodologia
Erikoisalojen metodologia alan mukaisessa luokassa
YKL : 16.7,  38.3

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Abduktiivinen päättely, tieteen metodit yl. 151.2
Abstraktit, tutkielman laadinta yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Aineistolähtöinen teoria, tieteen metodit yl. 151.2
Aineistot, tutkimusmenetelmät yl. 151.2
Aistihavainnot, tieteen metodit yl. 151.2
Aksiomaattinen menetelmä, tieteen metodit yl. 151.2
Aksioomat, tieteen metodologia yl. 151.2
Altmetriikka, tiede yl. 151.2
Analyysi, tieteen metodit yl. 151.2
Analyysimenetelmät, tieteen metodit yl. 151.2
Argumentaatioteoria, tieteen metodit yl. 151.2
Argumentointi, tieteen metodit yl. 151.2
Arviointitutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Autentikointi yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Bibliometria, tiede yl. 151.2
Bibliometriikka, tiede yl. 151.2
Case-tutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Deskriptio, metodit yl. 151.2
Diskurssianalyysi, tieteen metodit yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Diskurssintutkimus, tieteen metodit yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Eläinkokeet, tieteen metodit yl. 151.2
Empiirinen tutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Epävarmuus, tieteen metodit yl. 151.2
Evaluaatiotutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Falsifiointi, tiede yl. 151.2
Fokusryhmähaastattelut, tieteen metodit 151.2
Gradut, tutkielman laadinnan oppaat yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Grounded theory, tieteen metodit yl. 151.2
Haastattelumenetelmät , tieteen metodit yl. 151.2
Haastattelututkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Harrastajatutkijat, metodologia 151.2
Havainnointi, tieteen metodit yl. 151.2
Havainnot, tieteen metodit yl. 151.2
Humanistiset tieteet, tutkimusmenetelmät yl. 151.2
Hypoteesit, tieteen metodit yl. 151.2
Ihmistieteet, tutkimusmenetelmät yl. 151.2
Julkaisun laadinnan oppaat yl. 151.2
Juurisyyanalyysi, tieteen metodit yl. 151.2
Kaaosteoria, tieteen metodit yl. 151.2
Katastrofiteoria, tieteen metodit yl. 151.2
Kausaalisuus, tieteen metodit yl. 151.2
Kausaliteetti, tieteen metodit yl. 151.2
Kenttätutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Kenttätyö, tieteellinen tutkimus yl. 151.2
Keskustelu, tutkimus yl. 151.2
Keskusteluanalyysi, tieteen metodit yl. 151.2
Keskustelunanalyysi, tieteen metodit yl. 151.2
Keskusteluntutkimus, tieteen metodit yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Kirjallisuusviitteet, bibliometriikka yl. 151.2
Kirjallisuusviitteet, tutkielman laadinta yl. 151.2
Koe-eläinmallit, tieteen metodit yl. 151.2
Koehenkilöt yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Koehenkilöt, tieteen metodit yl. 151.2
Koetoiminta, tiede yl. 151.2
Kokeellinen tutkimus yl. 151.2
Kokeelliset menetelmät yl. 151.2
Kokeet, tieteen metodit yl. 151.2
Kompleksisuus, tieteen metodit yl. 151.2
Korvaavat menetelmät yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Koulukunnat, tieteen metodit yl. 151.2
Kriittisyys, tieteen metodit yl. 151.2
Kvalitatiivinen tutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Kvantitatiivinen tutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Kyseenalaistaminen, tieteen metodit yl. 151.2
Kyselytutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Kysymykset, kyselytutkimus yl. 151.2
Käyttäjätutkimus yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Käytäntö yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Laadullinen tutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Laboratoriokokeet, tieteen metodit yl. 151.2
Laboratoriot, tieteen metodit yl. 151.2
Laboratoriotekniikka, tieteen metodit yl. 151.2
Laboratoriotutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Laboratoriotyöt, tieteen metodit yl. 151.2
Laboratoriovälineet, tieteen metodit yl. 151.2
Laudaturtyöt, tutkielman laadinnan oppaat yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Lisensiaatintyöt, tutkielman laadinta yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Lomaketutkimus, tiede yl. 151.2
Luotettavuus, tieteen metodit, yl. 151.2
Lähdeaineisto, tieteellinen tutkimus yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Lähdejulkaisut, tieteellinen tutkimus yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Lähdekritiikki, tieteellinen tutkimus yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Lähteet, tieteellinen tutkimus yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Menetelmät yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Metodit yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Metodologia yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Mikrodata, tutkimusaineisto yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Mittausvirheet, tieteen metodit yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Monimutkaisuus, tieteen metodit yl. 151.2
Monitahoarviointi yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Määrällinen tutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Neksusanalyysi, tieteen metodit yl. 151.2
Ongelmanratkaisu, tiede yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Ongelmat, ongelmanratkaisu, tiede yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Operaatioanalyysi, tieteen metodit yl. 151.2
Opinnäytetyöt, tutkimuksen laatiminen yl. 151.2
Opinnäytteet, tutkimuksen laatiminen yl. 151.2
Oppiriidat, tieteen metodit yl. 151.2
Osallistava tutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Osallistuva havainnointi, tieteen metodit yl. 151.2

Viittaukset: 1 - 100 / 209

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]