Klasser 1 - 9+

1 FINSK SKÖNLITTERATUR
1.1 Folkdiktning på finska
1.2 Dikter på finska
1.3 Drama och hörspel på finska
1.4 Romaner, noveller och spelfilmer på finska
1.5 Bygdemålslitteratur på finska
1.7 Sagor på finska
1.79 Bilderböcker på finska
1.791 Tecknade serier och animationsfilmer på finska
1.8 Estnisk skönlitteratur
1.81 Folkdiktning på estniska
1.82 Dikter på estniska
1.83 Drama och hörspel på estniska
1.84 Romaner, noveller och spelfilmer på estniska
1.87 Sagor, bilderböcker och tecknade serier på estniska
1.9 Skönlitteratur på andra finsk-ugriska språk
1.91 Karelsk skönlitteratur
1.94 Ungersk skönlitteratur
1.941 Folkdiktning på ungerska
1.942 Dikter på ungerska
1.943 Drama och hörspel på ungerska
1.944 Romaner, noveller och spelfilmer på ungerska
1.947 Sagor, bilderböcker och tecknade serier på ungerska
1.98 Samisk skönlitteratur
2 SVENSK SKÖNLITTERATUR
2.1 Folkdiktning på svenska
2.2 Dikter på svenska
2.3 Drama och hörspel på svenska
2.4 Romaner, noveller och spelfilmer på svenska
2.5 Bygdemålslitteratur på svenska
2.7 Sagor på svenska
2.79 Bilderböcker på svenska
2.791 Tecknade serier och animationsfilmer på svenska
2.8 Dansk skönlitteratur
2.81 Folkdiktning på danska
2.82 Dikter på danska
2.83 Drama och hörspel på danska
2.84 Romaner, noveller och spelfilmer på danska
2.87 Sagor på danska
2.879 Bilderböcker på danska
2.8791 Tecknade serier och animationsfilmer på danska
2.89 Grönländsk skönlitteratur
2.9 Norsk skönlitteratur
2.91 Folkdiktning på norska
2.92 Dikter på norska
2.93 Drama och hörspel på norska
2.94 Romaner, noveller och spelfilmer på norska
2.97 Sagor på norska
2.979 Bilderböcker på norska
2.9791 Tecknade serier och animationsfilmer på norska
2.98 Isländsk skönlitteratur
2.99 Färöisk skönlitteratur
3 TYSK SKÖNLITTERATUR
3.1 Folkdiktning på tyska
3.2 Dikter på tyska
3.3 Drama och hörspel på tyska
3.4 Romaner, noveller och spelfilmer på tyska
3.7 Sagor på tyska
3.79 Bilderböcker på tyska
3.791 Tecknade serier och animationsfilmer på tyska
3.8 Nederländsk skönlitteratur
3.89 Skönlitteratur på afrikaans
3.9 Skönlitteratur på jiddisch
4 ENGELSK SKÖNLITTERATUR
4.1 Folkdiktning på engelska
4.2 Dikter på engelska
4.3 Drama och hörspel på engelska
4.4 Romaner, noveller och spelfilmer på engelska
4.7 Sagor på engelska
4.79 Bilderböcker på engelska
4.791 Tecknade serier och animationsfilmer på engelska
5 FRANSK SKÖNLITTERATUR
5.1 Folkdiktning på franska
5.2 Dikter på franska
5.3 Drama och hörspel på franska
5.4 Romaner, noveller och spelfilmer på franska
5.7 Sagor på franska
5.79 Bilderböcker på franska
5.791 Tecknade serier och animationsfilmer på franska
6 ITALIENSK SKÖNLITTERATUR
6.1 Folkdiktning på italienska
6.2 Dikter på italienska
6.3 Drama och hörspel på italienska
6.4 Romaner, noveller och spelfilmer på italienska
6.7 Sagor på italienska
6.79 Bilderböcker på italienska
6.791 Tecknade serier och animationsfilmer på italienska
7 SPANSK SKÖNLITTERATUR
7.1 Folkdiktning på spanska
7.2 Dikter på spanska
7.3 Drama och hörspel på spanska
7.4 Romaner, noveller och spelfilmer på spanska
7.7 Sagor på spanska
7.79 Bilderböcker på spanska
7.791 Tecknade serier och animationsfilmer på spanska
7.8 Portugisisk skönlitteratur
7.9 Skönlitteratur på andra romanska språk
7.91 Rumänsk skönlitteratur
7.95 Katalansk skönlitteratur
8 RYSK SKÖNLITTERATUR
8.1 Folkdiktning på ryska
8.2 Dikter på ryska
8.3 Drama och hörspel på ryska
8.4 Romaner, noveller och spelfilmer på ryska
8.7 Sagor på ryska
8.79 Bilderböcker på ryska
8.791 Tecknade serier och animationsfilmer på ryska
8.8 Polsk skönlitteratur
8.9 Skönlitteratur på andra slaviska språk
8.91 Tjeckisk skönlitteratur
8.92 Slovakisk skönlitteratur
8.93 Bulgarisk skönlitteratur
8.94 Serbisk skönlitteratur
8.95 Kroatisk skönlitteratur
8.96 Slovensk skönlitteratur
8.97 Skönlitteratur i Bosnien
8.98 Ukrainsk skönlitteratur
8.99 Vitrysk skönlitteratur
9 SKÖNLITTERATUR PÅ ÖVRIGA SPRÅK
9.1 Baltisk skönlitteratur
9.11 Lettisk skönlitteratur
9.12 Litauisk skönlitteratur
9.2 Grekisk skönlitteratur
9.21 Nygrekisk skönlitteratur
9.3 Skönlitteratur på latin
9.4 Turkisk skönlitteratur
9.5 Semitisk skönlitteratur
9.51 Arabisk skönlitteratur
9.52 Hebreisk skönlitteratur
9.53 Amharisk skönlitteratur
9.54 Skönlitteratur på tigrinja
9.6 Indoiransk skönlitteratur
9.61 Persisk skönlitteratur
9.612 Skönlitteratur på dari
9.62 Kurdisk skönlitteratur
9.63 Skönlitteratur på bengali
9.64 Skönlitteratur på gujarati
9.65 Skönlitteratur på hindi
9.66 Skönlitteratur på panjabi
9.67 Skönlitteratur på pashto
9.68 Skönlitteratur på romani
9.69 Skönlitteratur på urdu
9.7 Skönlitteratur på tibeto-burmanska och austroasiatiska språk
9.71 Kinesisk skönlitteratur
9.72 Vietnamesisk skönlitteratur
9.73 Thailändsk (siamesisk) skönlitteratur
9.74 Burmesisk skönlitteratur
9.75 Khmerisk skönlitteratur
9.8 Japansk skönlitteratur
9.9 Skönlitteratur på övriga språk
9.92 Albansk skönlitteratur
9.93 Skönlitteratur på keltiska språk
9.95 Georgisk skönlitteratur
9.97 Skönlitteratur på övriga asiatiska, australiska och oceaniska språk
9.971 Koreansk skönlitteratur
9.973 Azerbajdzjansk skönlitteratur
9.974 Nepalesisk skönlitteratur
9.976 Skönlitteratur på dravidiska språk
9.9761 Malayalamisk skönlitteratur
9.9762 Tamilisk skönlitteratur
9.9763 Skönlitteratur på kannada
9.9765 Skönlitteratur på telugu
9.978 Skönlitteratur på austronesiska språk
9.9781 Skönlitteratur på tagalog
9.9783 Skönlitteratur på indonesiska
9.98 Afrikansk skönlitteratur
9.981 Somalisk skönlitteratur
9.984 Skönlitteratur på swahili
9.986 Skönlitteratur på lingala
9.99 Skönlitteratur på artificiella språk
9.991 Skönlitteratur på esperanto

1 FINSK SKÖNLITTERATUR

I klasserna för skönlitteraturen klassificeras verken enligt publikationens språk, inte enligt klassen för utgivningslandets eller originaltitelns språk
Om det ena språket i ett tvåspråkigt verk år översättningsspråk klassificeras verket enligt översättningsspråket
Om texterna i ett tvåspråkigt eller flerspråkigt verk inte är översättningar av varandra klassificeras verket enligt publikationens huvudspråk
Om verket inte har något huvudspråk klassificeras det enligt det första språket i publikationen
Fiktiva videoinspelningar och filminspelningar förs till de skönlitteraära klasserna; spelfiler förs till klasserna för romaner, inspelningar av teaterföreställningar förs till klasserna för drama, sagofilmer förs till klasserna för sagor och tecknade filmer, dockfilmer samt animationsfilmer förs till klasserna för tecknade serier
Textade videoinspelningar och filminspelningar klassificeras enligt textningens språk
Filmmanus förs till klassen för filmens historia 777.9+
Ljudupptagningar med skönlitteratur förs till de skönlitterära klasserna; hörspel förs till klasserna för drama och inläst litteratur klassificeras enligt litterärt temaområde eller genre
Hit skönlitterära samlade verk, verk i urval, antologier, textböcker, läseböcker, program och ABC-böcker med blandat innehåll,
Om någon skönlitterär genre dominerar i verket ges företräde åt klassen för den litterära genren i fråga
YKL : 80.2

Termer som refererar till denna klass

ABC-böcker 1 osv.
Antologier, skönlitterära med blandat innehåll 1
Krestomatier, skönlitteratur allm. 1
Läseböcker, skönlitteratur allm. 1
Samlade verk, skönlitteratur allm. 1
Samlingsverk, skönlitteratur allm. 1
Urvalsverk, skönlitteratur allm. 1
Valda verk, skönlitteratur allm. 1
Verk, samlade verk allm. 1
Verk, valda verk allm. 1
Finsk-ugriska språk, skönlitteratur 1+
Finska, skönlitteratur 1 - 1.791
Finskspråkig skönlitteratur 1 - 1.791
Tornedalsfinska, skönlitteratur 1 - 1.791
Arbetarlitteratur, skönlitteratur 1 - 9+
Bandinspelningar, skönlitterära bandinspelningar 1 - 9+
Emigrantlitteratur, skönlitteratur 1 - 9+
Exillitteratur, skönlitteratur 1 - 9+
Fanfiction, skönlitteratur 1 - 9+
Fiktion, skönlitteratur 1 - 9+
Fonogram, skönlitterära ljudupptagningar 1 - 9+
Grammofonskivor, skönlitterära ljudupptagningar 1 - 9+
Invandrarlitteratur, skönlitteratur 1 - 9+
Kasettböcker, skönlitterära 1 - 9+
Kassetter, skönlitterära 1 - 9+
Klassiker, skönlitteratur 1 - 9+
Konstarter, skönlitteratur 1 - 9+
Kristen litteratur, skönlitteratur 1 - 9+
Kärleksförhållande, skönlitteratur 1 - 9+
Litteratur, skönlitteratur 1 - 9+
Litteraturinspelningar, skönlitteratur 1 - 9+
Litterära inspelningar, skönlitteratur 1 - 9+
Ljudband, skönlitterära ljudupptagningar 1 - 9+
Ljudkassetter, skönlitterära ljudupptagningar 1 - 9+
Ljudupptagningar, skönlitterära ljudupptagningar 1 - 9+
Lättlästa böcker, helppolukuiset kirjat, skönlitteratur 1 - 9+
Lättlästa böcker, selkokirjat, skönlitteratur 1 - 9+
Multimedier, skönlitterära 1 - 9+
Optiska skivor, skönlitterära 1 - 9+
Pastischer, skönlitteratur 1 - 9+
Populärlitteratur, skönlitteratur 1 - 9+
Proletärlitteratur, skönlitteratur 1 - 9+
Religiös litteratur, skönlitteratur 1 - 9+
Skönlitteratur 1 - 9+
Talböcker, skönlitterära ljudupptagningar 1 - 9+
Versioner, skönlitteratur (se även resp. språk) 1 - 9+
Älskare, skönlitteratur 1 - 9+
Älskarinnor, skönlitteratur 1 - 9+
Översättningar, skönlitteratur 1 - 9+