Klasser 800+

800 LITTERATURVETENSKAP
800.03 Ordböcker. Uppslagsböcker
800.05 Tidskrifter. Seriella publikationer
800.09 Historia
800.86 Författarens arbete. Översättarens arbete
801 Litteraturfilosofi, litteraturens teori och estetik. Poetik
802 Litteraturpsykologi och litteratursociologi
804 Essäer. Litteraturrecensioner
805 Litteraturhistoria och litteraturforskning som rör litterära temaområden och genrer
805.1 Litteraturhistoria och litteraturforskning som rör barn- och ungdomslitteratur
807 Folkdiktningens historia och folkminnesforskning
809 Allmän litteraturhistoria
809.1 Forntiden
809.2 Medeltiden
809.3 Nya tiden
809.4 Nutiden
810 DE FINSK-UGRISKA SPRÅKENS LITTERATURHISTORIA OCH FORSKNING I DE FINSK-UGRISKA SPRÅKENS LITTERATUR
811 Finsk litteraturhistoria och forskning i finsk litteratur
812 Den finska folkdiktningens historia och finsk folkminnesforskning
816 Litteraturhistoria och litteraturforskning som rör den finska litteraturens temaområden och genrer
816.1 Litteraturhistoria och litteraturforskning som rör den finska barn- och ungdomslitteraturen
817 Samisk litteraturhistoria och forskning i samisk litteratur
818 Estnisk litteraturhistoria och forskning i estnisk litteratur
819 Ungersk litteraturhistoria och forskning i ungersk litteratur
820 DE GERMANSKA SPRÅKENS LITTERATURHISTORIA OCH FORSKNING I DE GERMANSKA SPRÅKENS LITTERATUR
820.1 Nordisk litteraturhistoria och forskning i nordisk litteratur
821 Svensk litteraturhistoria och forskning i svensk litteratur
821.1 Finlandssvensk litteraturhistoria och forskning i finlandssvensk litteratur
822 Dansk litteraturhistoria och forskning i dansk litteratur
823 Norsk litteraturhistoria och forskning i norsk litteratur
824 Isländsk litteraturhistoria och forskning i isländsk litteratur
825 Tysk litteraturhistoria och forskning i tysk litteratur
826 Nederländsk litteraturhistoria och forskning i nederländsk litteratur
828 Engelsk litteraturhistoria och forskning i engelsk litteratur
829 Amerikansk engelsk litteraturhistoria och forskning i amerikansk engelsk litteratur
830 DE ROMANSKA SPRÅKENS LITTERATURHISTORIA OCH FORSKNING DE ROMANSKA SPRÅKENS LITTERATUR
831 Fransk litteraturhistoria och forskning i fransk litteratur
832 Italiensk litteraturhistoria och forskning i italiensk litteratur
833 Spansk litteraturhistoria och forskning i spansk litteratur
834 Portugisisk litteraturhistoria och forskning i portugisisk litteratur
835 De slaviska språkens litteraturhistoria och forskning i de slaviska språkens litteratur
836 Rysk litteraturhistoria och forskning i rysk litteratur
839 Baltisk litteraturhistoria och forskning i baltisk litteratur
840 ANDRA SPRÅKS LITTERATURHISTORIA OCH FORSKNING I ANDRA SPRÅKS LITTERATUR
841 Keltisk litteraturhistoria och forskning i keltisk litteratur
842 Grekisk litteraturhistoria och forskning i grekisk litteratur
842.1 Nygrekisk litteraturhistoria och forskning i nygrekisk litteratur
843 Den latinska litteraturens historia och forskning i latinsk litteratur
844 De turkiska språkens litteraturhistoria och forskning i de turkiska språkens litteratur
845 De semitiska språkens litteraturhistoria och forskning i de semitiska språkens litteratur
845.1 Hebreisk litteraturhistoria och forskning i hebreisk litteratur
845.2 Arabisk litteraturhistoria och forskning i arabisk litteratur
846 De indoiranska språkens litteraturhistoria och forskning i de indoiranska språkens litteratur
846.1 De iranska språkens litteraturhistoria och forskning i de iranska språkens litteratur
846.2 De indiska språkens litteraturhistoria och forskning i de indiska språkens litteratur
847 Kinesisk litteraturhistoria och forskning i kinesisk litteratur
848 Japansk litteraturhistoria och forskning i japansk litteratur
849 Andra språks litteraturhistoria och forskning i andra språks litteratur
850 SPRÅKVETENSKAP
850.7 Översättning. Tolkning
851 Språkfilosofi
852 Språkpsykologi. Språksociologi. Språkpolitik
853 Flerspråkiga ordböcker. Ordböcker över främmande ord
855 Betydelselära. Formlära. Satslära. Ordlära
856 Ljudlära
857 Etymologi. Onomastik
858 Artificiella språk
859 Språkhistoria
860 INDOIRANSKA SPRÅK. ROMANSKA SPRÅK. GREKISKA. ALBANSKA. ARMENISKA
861 Indoiranska språk
861.1 Fornindiska språk
861.3 Levande indiska språk
861.5 Iranska språk
862 Grekiska
862.1 Modern grekiska
863 Latin
864 Galego, katalanska, ladino, occitanska, rätoromanska och sardiska
865 Italienska
866 Franska
867 Spanska
868 Portugisiska
869 Rumänska
870 GERMANSKA, KELTISKA, BALTISKA OCH SLAVISKA SPRÅK
871 Nordiska språk
871.1 Danska
871.2 Norska
871.3 Isländska
872 Svenska
872.1 Svensk ljudlära
872.2 Svensk etymologi och onomastik
872.3 Enspråkiga svenska ordböcker
872.5 Svensk satslära (syntax) och betydelselära (semantik)
872.6 Svenska dialekter
872.7 Finlandssvenska
872.8 Handböcker i uppsatsskrivning på svenska
872.9 Svensk språkhistoria
874 Tyska
874.3 Enspråkiga tyska ordböcker
874.5 Tysk grammatik och betydelselära (semantik)
874.7 Jiddisch
875 Engelska
875.3 Enspråkiga engelska ordböcker
875.5 Engelsk grammatik och betydelselära (semantik)
875.7 Amerikansk engelska
876 Nederländska
877 Keltiska språk
878 Baltiska språk
879 Slaviska språk
879.1 Ryska
879.2 Polska
879.3 Tjeckiska och slovakiska
879.4 Bulgariska
879.5 Bosniska, kroatiska, makedonska, montenegrinska, serbiska och slovenska
879.6 Ukrainska och vitryska
880 URALISKA SPRÅK. ALTAISKA SPRÅK
881 Finsk-ugriska språk
882 Volgafinska språk. Permiska språk
883 Östersjöfinska språk
884 Finska
884.1 Finsk ljudlära
884.2 Finsk etymologi och onomastik
884.3 Enspråkiga finska ordböcker
884.5 Finsk grammatik och betydelselära (semantik)
884.6 Finska dialekter
884.8 Handböcker i uppsatsskrivning på finska
884.9 Finsk språkhistoria
885 Estniska
886 Samiska
887 Ugriska språk
887.3 Ungerska
888 Mongoliska språk. Tungusiska språk. Koreanska
889 Turkiska språk. Turkiska
890 ANDRA SPRÅK
891 Semitiska språk. Hamitiska språk
891.1 Semitiska språk
891.11 Hebreiska
891.12 Arabiska
891.2 Hamitiska språk
892 Japanska
896 Tibeto-burmanska språk
898 Afrikanska språk
899 Andra icke-indoeuropeiska språk
899.9 Teckenspråk

800 LITTERATURVETENSKAP

Allmänna verk om litteraturvetenskap och litteraturforskning
Verk som handlar om både allmän litteraturvetenskap och allmän litteraturhistoria. Allmänna läroböcker i litteraturvetenskap
Om verket representerar en bestämd genre eller ett bestämt temaområde inom litteraturen eller om det hänför sig till litteraturen på ett bestämt språk eller under en bestämd tidsperiod, är prioritetsordningen följande: litterär genre eller temaområde, språk, tidsperiod
Verk som handlar om enskilda författare och deras produktion klassificeras alltid enligt författarens språk
YKL : 86