350 SOCIOLOGI

Allmänna verk som rör sociologi. Riktningar inom sociologin i allmänhet
Sociologins filosofi, teori och forskningsmetoder i allmänhet
Allmänna sociologiska samhällsundersökningar
Sociala system och strukturer samt allmänna verk som rör deras utveckling
Sociologiska frågor som rör specialområden klassificeras enligt område
Om verket handlar om både sociologi och socialpolitik ges företräde åt klasserna 371-373
YKL : 30.1

Termer som refererar till denna klass

Biografiforskning, sociologins forskningsmetoder allm. 350
Case-forskning, sociologins metoder allm. 350
Delaktig forskning, sociologins metoder allm. 350
Deltagande observation, sociologins metoder allm. 350
Ekonomisk sociologi, sociologi allm. 350
Enkätundersökning, sociologi allm. 350
Etnometodologi allm. 350
Faktoranalys, sociologi allm. 350
Fallstudie, sociologins metoder allm. 350
Forskningsintervjuer, sociologi allm. 350
Gallupar allm. (se även resp. område) 350
Gallupforskning, sociologins forskningsmetoder allm. 350
Innehållsanalys, sociologi allm. 350
Intervjuer, sociologi allm. 350
Intervjumetoder, sociologi allm. 350
Intervjuundersökning, sociologi allm. 350
Kamratförhållanden, sociologisk forskning allm. 350
Kolonisationslägenheter, jord- och skogsbruk allm. 350
Livsberättelseforskning, sociologins forskningsmetoder allm. 350
Livshistorieforskning, sociologins forskningsmetoder allm. 350
Multivariata metoder, sociologi allm. 350
Nätverk, sociologi allm. 350
Opinionsmätare allm. (se även resp. område) 350
Publikundersökning, sociologi allm. 350
Referensgrupper, sociologisk forskning allm. 350
Regressionsanalys, sociologi allm. 350
Sammanhållning, sociologi allm. 350
Surveyundersökning, sociologi allm. 350
Temaintervjuer, sociologi allm. 350
Beteendevetenskaper, sociologi 350 - 359
Kulturpåverkare, sosiologi allm. (se även resp. område) 350 - 359
Livshistoria, sociologisk forskning 350 - 359
Q-metoden, sociologi allm. (se även resp. område) 350 - 359
Samhällsskildring, sociologi allm. (se även resp. område) 350 - 359
Samhällsvetenskaper, sociologi allm. 350 - 359
Socialforskning, sociologi allm. 350 - 359
Socialistiska samhällen, sociologi allm. 350 - 359
Socialvetenskaper, sociologi allm. 350 - 359
Sociodemografiska faktorer, samhällsskildring, sociologi allm. 350 - 359
Sociografi, sociologi allm. (se även resp. område) 350 - 359
Sociologi allm. (se även resp. område) 350 - 359
Döparrörelser, kyrkohistoria allm. 270 - 379+
Döparrörelser, väckelserörelser, ev.luth. 270 - 379+
Andlig väckelse, väckelserörelser, övriga kristna samfund 260 - 369