750 GRAFISK KONST. FOTOGRAFI

Allmänna verk om den grafiska konstens historia och teknik
Allmänna verk om både bruksgrafik och konstgrafik
Allmänna verk om både grafisk konst och fotografi
Om något bestämt område dominerar i verket ges företräde åt klassen för området
Om verket rör både teckningskonst och grafik ges företräde åt klass 749.1+
YKL : 75,  75.1

Termer som refererar till denna klass

Bildkonst, grafisk konst 750 - 753+
Bildkonster, grafisk konst 750 - 753+
Konstarter, grafisk konst 750 - 753+
Grafisk kommunikation, grafisk konst 750 - 756+
Alternativ historia, personhistoria, konstnärer 710 - 789+
Barndom, konstnärer 710 - 789+
Barnstjärnor, offentliga personer, konstnärer 710 - 789+
Bemärkta personer, konstnärer och musik 710 - 789+
Biografier, konstnärer 710 - 789+
Brev, konstnärer 710 - 789+
Dagböcker, konstnärer 710 - 789+
Flyktingar, personhistoria, konstnärer 710 - 789+
Föregångare, konstnärer 710 - 789+
Historia, personhistoria, konstnärer 710 - 789+
Immigranter, personhistoria, konstnärer 710 - 789+
Intervjuer, personhistoria, konstnärer 710 - 789+
Invandrare, personhistoria, konstnärer 710 - 789+
Kärleksbrev, konstnärer 710 - 789+
Landsflykt, personhistoria, konstnärer 710 - 789+
Levnadsteckningar, konstnärer och musik 710 - 789+
Livshistoria, personhistoria, konstnärer 710 - 789+
Memoarer, konstnärer 710 - 789+
Minnesrunor, konstnärer 710 - 789+
Nationella stormän, konstnärer och musik 710 - 789+
Nekrologer, konstnärer 710 - 789+
Offentliga personer, konstnärer 710 - 789+
Personer, konstnärer 710 - 789+
Personhistoria, konstnärer 710 - 789+
Personporträtt, konstnärer 710 - 789+
Pionjärer, konstnärer 710 - 789+
Professorer, konstnärer 710 - 789+
Självbiografier, konstnärer 710 - 789+
Stormän, konstnärer och musik 710 - 789+
Åsiktsfångar, konstnärer, biografier och memoarer 710 - 789+
Verk, konstnärers opusförteckningar 703 - 776.03