Klasser 000+

000 BOKVÄSEN
001 Skrift. Skrivkonst
001.09 Skriftens historia. Paleografi. Epigrafi
001.1 Maskinskrivning
001.2 Stenografi
002 Symboler. Koder. Teckensystem
003 Bokens historia
004 Förlagsverksamhet. Bokhandel
005 Boktryckarkonst. Grafisk industri
006 Bokbindning. Bokbindningskonst
007 Läsning. Läskunnighet
008 Introduktioner till vetenskaperna
010 BIBLIOGRAFI
010.1 Anonym- och pseudonymförteckningar
010.5 Urvalsförteckningar
010.6 Kataloger över barn- och ungdomslitteratur
011 Allmänna bibliografier. Nationalbibliografier
011.1 Finland
012 Bibliotekskataloger
012.1 Finland
013 Förlags- och bokhandelskataloger
013.1 Finland
015 Bibliografier över specialområden
015.1 Filosofi. Psykologi. Pedagogik
015.2 Religion
015.3 Samhälle
015.4 Geografi. Resor. Etnologi
015.5 Naturvetenskaper. Matematik
015.6 Medicin. Teknik. Industri. Jord- och skogsbruk. Företagsekonomi. Hushåll. Hantverk och hemslöjd
015.7 Konst. Sport
015.8 Litteraturvetenskap. Språkvetenskap
015.9 Historia
016 Lokalbibliografier. Personbibliografier
018 Boksamlande. Bibliofili. Exlibris
020 BIBLIOTEK. BIBLIOTEKSVERKSAMHET
020.1 Bibliotekens uppgifter och syfte
021 Biblioteksadministration och biblioteksplanering
021.1 Biblioteksautomation
022 Biblioteksmedier. Skötsel av samlingarna
022.3 Val och anskaffning
022.4 Katalogisering
022.5 Innehållsanalys
022.8 Andra biblioteksmedier än böcker
023 Biblioteksanvändning. Bibliotekssociologi
024 Kundtjänst
024.1 Låneverksamhet
024.2 Informationsåtervinning och informationstjänst
024.3 Barnbibliotek
024.31 Skolbibliotek
024.4 Bibliotekstjänster för särskilda befolkningsgrupper
024.41 Sjukhusbibliotek
024.5 Specialsamlingar
024.51 Lokala samlingar
024.52 Musikbibliotek
024.6 Bokbussar. Bokbåtar
024.9 Annan biblioteksverksamhet
025 Biblioteksintroduktion
026 Allmänna bibliotek
026.1 Finland
027 Specialbibliotek. Förenings-, institutions- och företagsbibliotek
027.1 Finland
028 Allmänna vetenskapliga bibliotek
028.1 Finland
029 Bibliotekshistoria
029.1 Finland
030 ALLMÄNNA UPPSLAGSVERK
031 Finska
032 Svenska
033 Tyska
034 Engelska
035 Franska
036 Italienska
037 Spanska
038 Ryska
040 ALLMÄNNA SAMLINGSVERK
041 Finland
050 ALLMÄNNA SERIELLA PUBLIKATIONER
051 Finska
051.1 Finlandssvenska
051.2 Seriella publikationer utgivna på främmande språk i Finland
052 Svenska
053 Tyska
054 Engelska
054.1 Amerikanska
055 Franska
056 Italienska
057 Spanska
058 Ryska
060 ALLMÄN KULTURPOLITIK
060.1 Dokumentation och informationstjänst i allmänhet
060.2 Museiskötsel
060.3 Arkivskötsel
061 Allmänna kulturorganisationer och kulturinstitutioner i Finland
063 Allmänna kulturorganisationer och kulturinstitutioner i övriga länder
070 TIDNINGAR
071 Finska
071.1 Finlandssvenska
071.2 Tidningar utgivna på främmande språk i Finland
072 Svenska
073 Tyska
074 Engelska
074.1 Amerikanska
075 Franska
076 Italienska
077 Spanska
078 Ryska

000 BOKVÄSEN

Verk som rör boken eller det skrivna ordet i allmänhet
Verk som rör läs- och skrivkonst
Verk som rör både bokväsen och biblioteksverksamhet
YKL : 00

Termer som refererar till denna klass