Klasser 000+

000 BOKVÄSEN
001 Skrift. Skrivkonst
001.09 Skriftens historia. Paleografi. Epigrafi
001.1 Maskinskrivning
001.2 Stenografi
002 Symboler. Koder. Teckensystem
003 Bokens historia
004 Förlagsverksamhet. Bokhandel
005 Boktryckarkonst. Grafisk industri
006 Bokbindning. Bokbindningskonst
007 Läsning. Läskunnighet
008 Introduktioner till vetenskaperna
010 BIBLIOGRAFI
010.1 Anonym- och pseudonymförteckningar
010.5 Urvalsförteckningar
010.6 Kataloger över barn- och ungdomslitteratur
011 Allmänna bibliografier. Nationalbibliografier
011.1 Finland
012 Bibliotekskataloger
012.1 Finland
013 Förlags- och bokhandelskataloger
013.1 Finland
015 Bibliografier över specialområden
015.1 Filosofi. Psykologi. Pedagogik
015.2 Religion
015.3 Samhälle
015.4 Geografi. Resor. Etnologi
015.5 Naturvetenskaper. Matematik
015.6 Medicin. Teknik. Industri. Jord- och skogsbruk. Företagsekonomi. Hushåll. Hantverk och hemslöjd
015.7 Konst. Sport
015.8 Litteraturvetenskap. Språkvetenskap
015.9 Historia
016 Lokalbibliografier. Personbibliografier
018 Boksamlande. Bibliofili. Exlibris
020 BIBLIOTEK. BIBLIOTEKSVERKSAMHET
020.1 Bibliotekens uppgifter och syfte
021 Biblioteksadministration och biblioteksplanering
021.1 Biblioteksautomation
022 Biblioteksmedier. Skötsel av samlingarna
022.3 Val och anskaffning
022.4 Katalogisering
022.5 Innehållsanalys
022.8 Andra biblioteksmedier än böcker
023 Biblioteksanvändning. Bibliotekssociologi
024 Kundtjänst
024.1 Låneverksamhet
024.2 Informationsåtervinning och informationstjänst
024.3 Barnbibliotek
024.31 Skolbibliotek
024.4 Bibliotekstjänster för särskilda befolkningsgrupper
024.41 Sjukhusbibliotek
024.5 Specialsamlingar
024.51 Lokala samlingar
024.52 Musikbibliotek
024.6 Bokbussar. Bokbåtar
024.9 Annan biblioteksverksamhet
025 Biblioteksintroduktion
026 Allmänna bibliotek
026.1 Finland
027 Specialbibliotek. Förenings-, institutions- och företagsbibliotek
027.1 Finland
028 Allmänna vetenskapliga bibliotek
028.1 Finland
029 Bibliotekshistoria
029.1 Finland
030 ALLMÄNNA UPPSLAGSVERK
031 Finska
032 Svenska
033 Tyska
034 Engelska
035 Franska
036 Italienska
037 Spanska
038 Ryska
040 ALLMÄNNA SAMLINGSVERK
041 Finland
050 ALLMÄNNA SERIELLA PUBLIKATIONER
051 Finska
051.1 Finlandssvenska
051.2 Seriella publikationer utgivna på främmande språk i Finland
052 Svenska
053 Tyska
054 Engelska
054.1 Amerikanska
055 Franska
056 Italienska
057 Spanska
058 Ryska
060 ALLMÄN KULTURPOLITIK
060.1 Dokumentation och informationstjänst i allmänhet
060.2 Museiskötsel
060.3 Arkivskötsel
061 Allmänna kulturorganisationer och kulturinstitutioner i Finland
063 Allmänna kulturorganisationer och kulturinstitutioner i övriga länder
070 TIDNINGAR
071 Finska
071.1 Finlandssvenska
071.2 Tidningar utgivna på främmande språk i Finland
072 Svenska
073 Tyska
074 Engelska
074.1 Amerikanska
075 Franska
076 Italienska
077 Spanska
078 Ryska

055 Franska

YKL : 05,  05.1,  05.2,  05.3

Termer som refererar till denna klass

Tidningspress, historia allm. 050.09 - 058.09
Allmänna tidskrifter (se även resp. område) 050 - 058
Almanackor allm. (se även resp. område) 050 - 058
Alternativa tidningar allm. (se även resp. område) 050 - 058
Annonstidningar, tidskrifter (se även resp. område) 050 - 058
Babytidningar 050 - 058
Barntidningar allm. (se även resp. område) 050 - 058
Damtidningar allm. (se även resp. område) 050 - 058
Danstidningar allm. 050 - 058
Datum, kalendrar allm. (se resp. område) 050 - 058
Elektroniska tidningar allm. (se även resp. område) 050 - 058
e-tidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
e-tidskrifter, tidskrifter allm. 050 - 058
Evenemangstidningar, tidskrifter (se även resp. område) 050 - 058
Facktidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
Fanziner, tidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
Födelsedagar, kalendrar, almanackor allm. 050 - 058
Gratistidningar, tidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
Herrtidningar 050 - 058
Humortidningar 050 - 058
Insändarsidor, tidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
Jultidningar allm. (se även resp. område) 050 - 058
Kalendrar allm. (se även resp. område) 050 - 058
Kassettidningar, tidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
Kolumner, tidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
Kolumnister, tidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
Kommersiell masskommunikation, tidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
Kultursidor, tidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
Kulturtidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
Kundtidningar allm. (se även resp. bransch) 050 - 058
Kåserier, tidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
Kåsörer, tidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
Ledare, tidningar, tidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
Livsstilstidningar, tidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
Lättlästa tidningar, tidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
Masskommunikationsmedel, tidskrifter allm. 050 - 058
Massmedia, tidskrifter allm. 050 - 058
Massmedier, tidskrifter allm. 050 - 058
Medlemstidningar allm. (se även resp. område) 050 - 058
Månader, kalendrar allm. 050 - 058
Nättidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
Nättidskrifter, tidskrifter allm. 050 - 058
Obundna tidningar, tidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
Opinionstidningar allm. (se även resp. område) 050 - 058
Organisationstidningar allm. (se även resp. område) 050 - 058
Periodika allm. (se även resp. område) 050 - 058
Personaltidningar allm. (se även resp. område) 050 - 058
Personaltidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
Porrtidningar 050 - 058
Publikationer, allmänna periodika (se även resp. område) 050 - 058
Publikationsserier allm. (se även resp. område) 050 - 058
Pysseltidningar, tidskrifter (se även resp. område) 050 - 058
Reportage, tidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
Sensationspress, tidskrifter allm. 050 - 058
Sensationstidningar, tidskrifter allm. 050 - 058
Seriella publikationer allm. (se även resp. område) 050 - 058
Seriepublikationer allm. (se även resp. område) 050 - 058
Serier, seriella publikationer allm. (se även resp. område) 050 - 058
Sextidningar 050 - 058
Skandaler, tidskrifter allm. 050 - 058
Skottårsdag, kalendrar allm. (se även resp. område) 050 - 058
Skvaller, sensationstidningar allm. 050 - 058
Skämttidningar allm. (se även resp. område) 050 - 058
Studenttidningar allm. (se även resp. område) 050 - 058
Taltidningar, tidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
Teatertidningar 050 - 058
Tidningar och tidskrifter, tidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
Tidningsannonser, tidningar och tidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
Tidningspress, tidningar och tidskrifter allm. 050 - 058
Tidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
Ungdomssidor, tidningar och tidskrifter (se även resp. område) 050 - 058
Ungdomstidningar allm. (se även resp. område) 050 - 058
Vetenskapliga tidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
Vetenskapstidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
Videomagasin, tidskrifter allm. (se även resp. område) 050 - 058
År, kalendrar allm. (se även resp. område) 050 - 058
Årsberättelser allm. (se även resp. område) 050 - 058
Årsböcker allm. (se även resp. område) 050 - 058