Klasser 100+

100 FILOSOFI
101 Teori. Forskningsmetoder
102 Läroböcker. Inledningar till filosofin
103 Ordböcker. Uppslagsböcker
104 Essäer
105 Tidskrifter. Seriella publikationer
106 Föreningar. Institutioner. Möten
107 Studier. Läroinrättningar
108 Filosofins historia
108.1 Österländsk filosofi
108.2 Forntidens filosofi
108.3 Medeltida filosofi
108.4 Renässansens och nya tidens filosofi
108.5 Nyare tidens filosofi
108.6 Nutida filosofi
108.9 Finland
110 METAFYSIK
120 PSYKOLOGI
121 Psykets struktur och funktioner
121.1 Tänkande. Intelligens. Fantasi
121.2 Känsla och vilja
121.4 Inlärningspsykologi
121.5 Perceptionspsykologi
121.9 Det omedvetna själslivet
121.91 Sömn och drömmar
121.92 Det undermedvetna
121.93 Hypnos. Suggestion
122 Experimentell psykologi. Psykometrik
123 Riktningar inom psykologin
123.3 Behaviorism
123.5 Djuppsykologi
124 Ärftlighetspsykologi
125 Typlära. Karakterologi
126 Differentialpsykologi. Personlighetspsykologi
126.1 Kommunikationspsykologi
127 Barn- och ungdomspsykologi
128 Övriga områden inom psykologin
128.2 Religions- och livsåskådningspsykologi
128.3 Socialpsykologi. Kulturpsykologi
128.32 De mänskliga relationernas psykologi
128.4 Utvecklingspsykologi. De olika åldrarnas psykologi
128.5 Kvinnans och mannens psykologi
128.7 Fysiologisk psykologi
129 Tillämpad psykologi
130 LOGIK
131 Satslogik. Satskalkyl
135 Logistik. Logisk kalkyl
140 KUNSKAPSTEORI. KUNSKAPSLÄRA
148 Kunskapsteorins historia och riktningar
150 VETENSKAPSTEORI. VETENSKAPSFILOSOFI
151 Vetenskapsfilosofi. Metodologi
151.1 Vetenskapsfilosofi
151.2 Metodologi
152 Vetenskapspolitik. Vetenskapssociologi
159 Vetenskapens historia. Lärdomshistoria
160 ETIK. ESTETIK
162 Etik. Moralfilosofi
166 Allmän estetik
170 LIVSFILOSOFI. KULTURFILOSOFI
171 Samlingar med tänkespråk och citat
172 Livsfilosofi
175 Kulturfilosofi
180 FOSTRAN. UNDERVISNING. PEDAGOGIK
180.1 Uppfostrans filosofi. Målen för uppfostran
180.2 Pedagogisk psykologi
181 Praktisk pedagogik
181.2 Experimentell pedagogik
181.4 Uppfostringsråd. Uppfostringsrådgivning
181.6 Familjefostran och hemuppfostran
181.7 Skoluppfostran. Skolpsykologi
181.8 Undervisning för specialbegåvade
181.9 Specialundervisning. Specialpedagogik. Specialskolor
181.91 Läs- och skrivsvårigheter. Talrubbningar
181.92 Hörselskadade
181.93 Synskadade
181.94 Rörelsehindrade
181.95 Utvecklingsstörda
182 Didaktik
182.1 Didaktik i filosofi och psykologi
182.2 Religionens didaktik
182.3 Samhällsvetenskapernas didaktik
182.4 Geografins och etnologins didaktik
182.5 Matematikens och naturvetenskapernas didaktik
182.6 Didaktik i tillämpade vetenskaper
182.7 Didaktik i konst
182.78 Musikens didaktik
182.79 Motionens och sportens didaktik
182.8 Didaktik i språk och kultur
182.9 Historiens didaktik
183 Skolväsen
183.1 Historiska skolformer
183.2 Förskolor
183.4 Grundskolor
183.5 Gymnasier
183.6 Mellanstadieutbildning
183.7 Lärarseminarier
183.8 Specialskolor. Experimentskolor
183.9 Skolväsen i övriga länder
184 Universitet och högskolor
184.1 Åbo Akademi (gamla)
184.2 Helsingfors universitet
184.3 Åbo universitet
184.4 Åbo Akademi (nya)
184.5 Jyväskylä universitet
184.6 Uleåborgs universitet
184.7 Tammerfors universitet
184.8 Övriga universitet och högskolor
184.81 Tekniska högskolor
184.82 Handelshögskolor
184.9 Universitet och högskolor i övriga länder
185 Vuxenutbildning. Fritt bildningsarbete
185.1 Medborgar- och arbetarinstitut. Folkhögskolor. Folkakademier
185.4 Studiecirklar
185.7 Övriga former av allmänt bildningsarbete
185.8 Ungdomsarbete
187 Yrkesval
188 Självuppfostran. Självstudier
188.1 Levnadsregler
188.4 Självstudier. Studieteknik
189 Uppfostrans och pedagogikens historia
190 PARANORMALA FENOMEN
191 Parapsykologi
192 Ockultism. Spiritism. Andevärlden
192.1 Astrologi. Horoskop
192.2 Drömböcker
193 Dödsupplevelser