Klasser 200+

200 ALLMÄN RELIGIONSVETENSKAP. ALLMÄN RELIGIONSFILOSOFI
201 Religionsfilosofi
204 Teosofi. Antroposofi. Frimurarna
204.1 Teosofi
204.2 Antroposofi
204.3 Frimurarna
205 Livet. Döden
206 Skapelsen. Evolutionen
207 Religionen och staten
208 Religionssociologi
209 Allmän religionsvetenskap. Allmän religionshistoria
210 KRISTENDOM. KRISTEN TEOLOGI
211 Kristendomens filosofi
212 Läroböcker
213 Ordböcker. Uppslagsböcker
214 Essäer
215 Tidskrifter. Seriella publikationer
216 Föreningar. Institutioner. Möten. Ekumenik
217 Studier
218 Samlingsverk. Polygrafi
218.4 Kartor
218.5 Museer. Arkiv. Samlingar. Utställningar
219 Kristna teologins historia
220 BIBELN. BIBELFORSKNING
221 Gamla testamentet
222 Gamla testamentets historiska böcker
223 Gamla testamentets poetiska böcker
224 Gamla testamentets profetiska böcker
225 Nya testamentet
226 Evangelierna
227 Apostlagärningarna. Apostlabreven
228 Johannes uppenbarelse
229 Apokryferna. Apostoliska fäderna
230 KRISTEN DOGMATIK
231 Guds väsen
232 Kristologi
234 Frälsningsläran. Kristen antropologi
235 Änglar. Djävlar. Demoner
236 Eskatologi
237 Döden och livet efter detta
238 Trosbekännelser. Katekeser
239 Apologetik
240 PRAKTISK TEOLOGI
241 Kristen etik
242 Andaktslitteratur
242.1 Bönböcker
245 Psalmböcker och andliga sånger
246 Kyrkliga föremål och symboler
247 Själavård
248 Enskild andaktsutövning
250 EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKAN
251 Sakrament. Kyrkliga förrättningar
252 Kyrkliga fester och högtider
253 Kyrkorätt
254 Församlingen. Församlingsarbete
255 Institutioner. Organisationer
256 Predikolära
257 Predikningar. Postillor. Kristna samlingar med tal och morgonsamlingar
258 Inremission. Evangelisation
259 Missionsarbete
260 ANDRA KRISTNA KYRKOR
261 Österlandets kyrkor
262 Romersk-katolska kyrkan
263 Ortodoxa kyrkan
265 Protestantiska kyrkor och samfund
269 Andra samfund av kristet ursprung
270 KYRKOHISTORIA
271 Forntiden
272 Medeltiden
273 Nya tiden
274 Nyare tid. Nutid
279 Olika länders kyrkohistoria
279.1 Finland
279.2 Norden
279.21 Sverige
279.3 Övriga Europa
279.31 Tyskland
280 ICKE-KRISTNA RELIGIONER OCH MYTOLOGIER
281 Östasiatiska religioner och mytologier
282 Indiska religioner och mytologier
283 Buddhism och buddhistisk mytologi
284 Fornegyptiska och främreasiatiska religioner och mytologier
285 Religioner och mytologier i det antika Grekland och Rom
286 Persiska religioner och mytologier
287 Islam och islamisk mytologi
288 Judendom och judisk mytologi
289 Övriga religioner och mytologier
289.1 De afrikanska ursprungsfolkens religioner och mytologier
289.2 De amerikanska ursprungsfolkens religioner och mytologier
289.3 Ursprungsfolkens religioner och mytologier i Australien och Oceanien
289.8 Fornfinska och finsk-ugriska religioner och mytologier
289.9 Forngermanska, fornbaltiska, fornslaviska och fornkeltiska religioner och mytologier
289.91 Fornnordiska religioner och mytologier

200 ALLMÄN RELIGIONSVETENSKAP. ALLMÄN RELIGIONSFILOSOFI

Verk som innehåller både allmän religionsvetenskap och allmän religionsfilosofi Allmänna läroböcker i religion
Läroböcker i religion som rör både kristendom och övriga religioner
YKL : 20