Klasser 400+

400 GEOGRAFI
401 Filosofi. Teori. Forskningsmetoder
402 Läroböcker. Övningsböcker. Samlingar av provuppgifter
403 Ordböcker. Uppslagsböcker
404 Världskartor. Kartböcker
405 Seriella publikationer
406 Organisationer. Institutioner. Möten
407 Studier
408 Samlingsverk. Polygrafier
408.3 Statistik. Tabeller
408.5 Museer. Arkiv. Samlingar. Utställningar
409 Allmän regionalgeografi. Allmän kulturgeografi. Allmän politisk geografi
410 EUROPA
411 Norden. Baltikum
411.1 Sverige
411.11 Stockholm
411.2 Norge
411.21 Oslo
411.3 Island
411.4 Danmark
411.41 Köpenhamn
411.42 Färöarna
411.5 Baltikum
411.51 Estland
411.52 Lettland
411.53 Litauen
412 Finland
412.008 Svenskbygderna
412.1 Nyland
412.11 Helsingfors. Huvudstadsregionen
412.2 Egentliga Finland. Satakunda
412.21 Åbo
412.3 Åland
412.4 Tavastland. Birkaland
412.41 Tammerfors
412.5 Kymmenedalen. Södra Karelen
412.51 De avträdda karelska områdena
412.6 Södra Savolax
412.7 Norra Savolax
412.79 Norra Karelen
412.8 Södra Österbotten. Mellersta Österbotten
412.89 Mellersta Finland
412.9 Norra Österbotten. Kajanaland. Koillismaa
412.91 Lappland
413 Centraleuropa
413.2 Beneluxländerna
413.21 Nederländerna, Holland
413.22 Belgien
413.23 Luxemburg
413.4 Ungern
413.5 Polen
413.6 Det tidigare Tjeckoslovakien
413.61 Tjeckien
413.62 Slovakien
413.7 Rumänien
413.8 Schweiz
413.9 Österrike
413.91 Wien
414 Tyskland
414.1 Berlin
415 Frankrike
415.1 Paris
417 Brittiska öarna
417.1 Storbritannien
417.11 London
417.2 Irland
417.21 Irländska republiken, Eire
417.22 Nordirland
418 Oberoende staternas samvälde (OSS)
418.2 Ryssland
418.21 Moskva
418.22 S:t Petersburg
418.3 Ukraina
418.4 Vitryssland
418.5 Moldova
419 Sydeuropa
419.1 Pyreneiska halvön
419.11 Spanien
419.12 Portugal
419.2 Italien
419.21 Rom
419.3 Balkanhalvön
419.31 Grekland
419.32 Före detta Jugoslavien
419.321 Slovenien
419.322 Kroatien
419.323 Bosnien och Hercegovina
419.324 Serbien
419.325 Makedonien (i det tidigare Jugoslavien)
419.326 Montenegro
419.327 Kosovo
419.33 Bulgarien
419.34 Albanien
419.4 Malta
420 ASIEN
421 Främre Asien
421.1 Turkiet
421.2 Cypern
422 Israel. Palestina
423 De asiatiska länderna inom OSS
424 Centralasien
425 Korea
426 Kina
427 Japan
428 Sydöstasien
429 Sydasien
430 AFRIKA
431 Nordafrika
432 Egypten. Sudan. Sydsudan
434 Västafrika
435 Centralafrika
436 Östafrika
437 Djibouti. Eritrea. Etiopien. Somalia
438 Sydafrika
439 Öarna kring Afrika
440 AMERIKA
441 Nordamerika
442 Kanada
443 Förenta Staterna, USA
443.11 New York
444 Mexico
445 Centralamerika
446 Karibiska öarna
447 Sydamerika
448 Brasilien
449 Argentina
450 AUSTRALIEN. OCEANIEN. POLARLÄNDERNA
451 Australien. Nya Zeeland. Nya Guinea
453 Hawaii
456 Öarna i Stilla havet
458 Arktis, nordliga polarländerna
459 Antarktis, sydliga polarländerna
460 TURISM. RESOR
461 Allmänna resehandböcker
462 Reseskildringar
469 Upptäcktsresor. Forskningsexpeditioner
470 ETNOLOGI. ANTROPOLOGI
471 Hembygdsforskning
472 Föremålskultur
473 Folkseder. Folkliv
473.1 Festtraditioner. Mat- och dryckestraditioner
475 Finsk-ugriska folk
475.1 Finnarna
476 Etnologiska verk om andra folk
476.1 Europeiska folk
476.11 Nordgermanska folk
476.12 Samer
476.5 Asiatiska folk
476.6 Afrikanska folk
476.7 Amerikanska folk
476.8 Australiska och oceaniska folk och polarfolk
479 Antropologi
479.2 Biologisk antropologi
479.3 Kulturantropologi. Socialantropologi
480 FYSISK GEOGRAFI
482 Kartografi
483 Geodesi. Lantmäteri. Positionsbestämning. Geoinformatik
485 Hydrologi
487 Meteorologi. Klimatologi
490 GEOLOGI
492 Geomorfologi. Geodynamik
493 Mineralogi. Kristallografi. Petrologi
495 Fennoskandiens geologi
495.1 Finlands geologi
498 Historisk geologi
499 Paleontologi