Klasser 500+

500 NATURVETENSKAPER
501 Filosofi. Teori. Forskningsmetoder
502 Naturhandböcker. Läroböcker
503 Ordböcker. Uppslagsböcker
504 Essäer
505 Seriella publikationer
506 Organisationer. Institutioner. Möten
507 Studier
508 Samlingsverk. Polygrafier
508.1 Standarder
508.3 Statistik. Tabeller
508.4 Kartor
508.5 Museer. Arkiv. Samlingar. Utställningar
508.6 Miljövård. Naturskydd
508.61 Utrotningshotade arter. Naturskyddsområden
508.62 Skydd av jordmån, skog och myrar
508.63 Vattenskydd
508.64 Luftvård
509 Naturvetenskapernas historia
510 MATEMATIK
510.1 Matematiska tabeller och formelsamlingar. Räknemetoder
510.88 Matematik som hobby och fritidssysselsättning
511 Mängdlära
512 Talteori. Aritmetik
513 Algebra
514 Geometri
515 Trigonometri
516 Analys
518 Sannolikhetskalkyl
519 Övriga matematiska områden
520 ASTRONOMI
521 Världsalltet. Kosmologi. Kosmogoni
522 Astronomiska instrument. Tideräkning
522.1 Astronomiska instrument
522.3 Tideräkning
523 Liv i världsalltet. Astrobiologi
528 Stjärnsystem. Solsystem
529 Rymdforskning. Rymdfärder. Rymdteknologi
529.1 Ufon. Oidentifierade fenomen i atmosfären
530 FYSIK
530.88 Fysik som hobby och fritidssysselsättning
531 Allmän och teoretisk fysik
531.1 Relativitetsteorin
531.2 Kärnfysik. Atomfysik. Molekylfysik
531.3 Kvantteori. Kvantmekanik
532 Experimentell fysik
533 Mekanik
534 Värmelära
535 Ljudlära. Mekaniska svängningar
536 Ljuslära. Färglära. Strålningslära
537 Ellära. Magnetism
540 KEMI
540.88 Kemi som hobby och fritidssysselsättning
541 Teoretisk kemi
542 Experimentell kemi
543 Analytisk kemi
545 Oorganisk kemi
546 Organisk kemi. Plasternas kemi
547 Tillämpad kemi
550 FYSIKALISK KEMI
560 BIOKEMI
570 BIOLOGI
571 Biologisk filosofi
573 Allmän biologi
574 Ekologi. Biogeografi
575 Utvecklingslära. Evolution
576 Ärftlighetslära. Genetik
579 Allmän mikrobiologi
580 BOTANIK
582 Växtmorfologi. Växtanatomi
583 Växtfysiologi
584 Växtekologi
587 Systematisk botanik
587.1 Bålväxter
587.11 Svampar
587.4 Kärlväxter
588 Växtgeografi
590 ZOOLOGI
590.85 Zoologiska trädgårdar
590.86 Djurskydd
591 Etologi. Djursociologi
592 Djurmorfologi. Djuranatomi
593 Djurfysiologi
594 Djurekologi
597 Systematisk zoologi
597.6 Ryggradslösa djur
597.61 Insekter
597.9 Ryggradsdjur
597.91 Fiskar
597.92 Fåglar
597.93 Däggdjur
598 Djurgeografi

500 NATURVETENSKAPER

Hit och till klasserna 501-509 allmänna verk som rör naturvetenskap och naturlära samt verk som handlar om fler än ett naturvetenskapligt område
Hit och till klasserna 501-509 också verk som rör både den biotiska och den abiotiska naturen
Om något bestämt område inom naturvetenskaperna dominerar i verket ges företräde åt klassen för området
YKL : 50