Klasser 610 - 618+

610 MEDICIN. HÄLSOVÅRD
610.1 Medicinsk filosofi och etik
610.2 Läkarböcker. Handledningar i första hjälpen
610.7 Vårdvetenskap. Vårdarbete. Vårdpersonal
610.71 Vårdinrättningar. Sjukhusteknik
610.72 Medicinska studier
610.73 Läkarens arbete
610.74 Sjukskötarens och hälsovårdarens arbete
611 Anatomi
612 Fysiologi
613 Hälsovård
613.1 Näringsfysiologi. Dieter
613.2 Personlig hälsovård. Friskvård
613.22 Yoga
613.3 Socialmedicin. Miljömedicin
613.31 Arbetsmedicin
613.4 Barnavård
613.5 Hälsovård för äldre. Geriatriska sjukdomar
613.6 Sexologi
614 Medicinska specialområden
614.1 Rättsmedicin
614.2 Idrottsmedicin
615 Behandlingsmetoder
615.1 Kemoterapi. Farmakologi
615.11 Apotek
615.2 Fysioterapi. Fysiologiska behandlingsmetoder
615.3 Hydroterapi
615.5 Serumbehandling. Vaccineringar. Blodtransfusioner
615.8 Akupunktur. Akupressur. Shiatsu. Zonterapi
615.9 Alternativ medicin. Naturläkemetoder
616 Medicinsk grundforskning
616.1 Medicinsk kemi och fysik
616.2 Patologi
616.3 Medicinsk mikrobiologi och parasitologi
616.4 Immunologi. Serologi. Hematologi
617 Klinisk medicin
617.1 Diagnostik
617.2 Nervsystemet. Neurologi
617.3 Inre organen. Invärtes sjukdomar
617.31 Cancersjukdomar
617.32 Diabetes
617.33 Reumatiska sjukdomar
617.34 Hjärtat och cirkulationsorganen. Hjärtats och cirkulationsorganens sjukdomar. Blod. Blodsjukdomar
617.4 Barnsjukdomar
617.5 Smittsamma sjukdomar
617.6 Huden. Hudsjukdomar. Könsorganen. Könssjukdomar
617.7 Kirurgi. Anestesiologi
617.8 Graviditet. Fosterutveckling. Förlossning. Gynekologi
617.9 Andra områden inom den kliniska medicinen
617.91 Örat. Näshålan. Halsen. Öron-, näs- och halssjukdomar
617.92 Andningsorganen. Andningsorganens sjukdomar
617.93 Tänderna. Odontologi
617.94 Rörelseorganen. Rörelseorganens sjukdomar
617.95 Urinvägsorganen. Sjukdomar i urinvägsorganen
617.96 Ögat. Ögonsjukdomar
617.97 Allergier
617.99 Psykosomatiska sjukdomar. Smärta
618 Psykiatri
618.1 Barn- och ungdomspsykiatri
618.2 Mental hälsa. Störningar i känslolivet
618.24 Mental hälsa och döden
618.241 Självmord och förebyggande av dem
618.3 Missbrukare
618.4 Rättspsykiatri
618.6 Psykiska sjukdomar. Störningar i den mentala hälsan
618.61 Schizofreni
618.62 Bipolär sjukdom
618.67 Neuroser
618.8 Psykoterapi. Mentalhygien
618.84 Analytisk psykoterapi
618.85 Familje-, grupp- och miljöterapi
618.86 Kreativitets- och aktivitetsterapi
618.9 Mentalvård