Klasser 700+

700 KONSTVETENSKAP. ALLMÄN KONSTHISTORIA
701 Konstens estetik. Konstfilosofi. Konstpsykologi. Konstsociologi. Konstpolitik
702 Läroböcker. Övningsböcker. Samlingar av provuppgifterKonstens material och tekniker. Konstfostran
703 Ordböcker. Uppslagsböcker
704 Essäer. Konstkritik
705 Seriella publikationer
706 Organisationer. Institutioner. Möten
707 Konststudier
708 Samlingsverk. Polygrafier
708.5 Museer. Arkiv. Samlingar. Utställningar
708.6 Konsthandel
709 Allmän konsthistoria
709.01 Ursprungsfolkens konst
709.02 Förhistorisk konst
709.1 Utomeuropeiska fornkulturernas konst
709.2 Antikens konsthistoria
709.3 Medeltidens konsthistoria
709.4 Renässansens konsthistoria
709.5 Nya tidens konsthistoria
709.6 Nutidens konsthistoria
709.9 Finlands allmänna konsthistoria
710 NYA KONSTFORMER
720 ARKITEKTUR
720.1 Arkitekturens teori, estetik och filosofi
720.85 Arkitekttävlingar. Arkitektutställningar. Arkitekturpris
720.9 Arkitekturens historia
720.901 Ursprungsfolkens arkitektur
720.902 Förhistoriska tidens arkitektur
720.903 Forntidens arkitektur. Utomeuropeiska fornkulturers arkitektur
720.904 Medeltida arkitektur
720.905 Renässansens arkitektur
720.906 Nya tidens arkitektur
720.907 Nutida arkitektur
720.91 Europa
720.92 Norden. Baltikum
720.921 Finland
720.93 Västeuropa och Centraleuropa
720.931 Tyskland
720.933 Frankrike
720.934 Brittiska öarna
720.94 Sydeuropa
720.941 Italien
720.942 Spanien
720.95 Östeuropa
720.951 Ryssland
720.96 Asien
720.97 Afrika
720.98 Amerika
720.981 Förenta Staterna
720.99 Australien. Oceanien
721 Fysisk planering
725 Ornamentering av byggnader
726 Byggnader. Byggnadstyper
726.1 Bostadshus
726.2 Slott. Fästningar. Palats. Herrgårdar
726.4 Kyrkor och andra religiösa byggnader
726.5 Kulturbyggnader
727 Stadsplanering. Stadsarkitektur
727.11 Helsingfors. Huvudstadsregionen
728 Inredningsarkitektur
729 Planering av natur- och kulturlandskap
730 SKULPTUR
730.1 Skulpturens teori, estetik och filosofi
730.9 Skulpturens historia
730.901 Ursprungsfolkens skulptur
730.902 Förhistoriska tidens skulptur
730.903 Forntidens skulptur. Utomeuropeiska fornkulturers skulptur
730.904 Medeltida skulptur
730.905 Renässansens skulptur
730.906 Nya tidens skulptur
730.907 Nutida skulptur
730.91 Europa
730.92 Norden. Baltikum
730.921 Finland
730.93 Västeuropa och Centraleuropa
730.931 Tyskland
730.933 Frankrike
730.934 Brittiska öarna
730.94 Sydeuropa
730.941 Italien
730.942 Spanien
730.95 Östeuropa
730.951 Ryssland
730.96 Asien
730.97 Afrika
730.98 Amerika
730.981 Förenta staterna
730.99 Australien. Oceanien
731 Skulpturens material och tekniker
739 Medaljkonst
740 MÅLARKONST. TECKNINGSKONST
740.1 Målarkonstens teori, estetik och filosofi
740.9 Målarkonstens historia
740.901 Ursprungsfolkens målarkonst
740.902 Förhistoriska tidens målarkonst
740.903 Forntidens målarkonst. Utomeuropeiska fornkulturers målarkonst
740.904 Medeltida målarkonst
740.905 Renässansens målarkonst
740.906 Nya tidens målarkonst
740.907 Nutida målarkonst
740.91 Europa
740.92 Norden. Baltikum
740.921 Finland
740.922 Sverige
740.923 Danmark
740.924 Norge
740.925 Island
740.926 Baltikum
740.9261 Estland
740.9262 Lettland
740.9263 Litauen
740.93 Västeuropa och Centraleuropa
740.931 Tyskland
740.932 Nederländerna. Belgien. Luxemburg
740.933 Frankrike
740.934 Brittiska öarna
740.94 Sydeuropa
740.941 Italien
740.942 Spanien
740.95 Östeuropa
740.951 Ryssland
740.96 Asien
740.97 Afrika
740.98 Amerika
740.981 Förenta staterna
740.99 Australien. Oceanien
741 Målarkonstens material och tekniker
741.1 Oljemåleriets material och tekniker
741.2 Akvarellmåleriets material och tekniker
742 Motiv i målarkonsten
742.1 Ikonmåleri
745 Tatuering. Kroppskonst
747 Glasmålning. Mosaikkonst
748 Miniatyrmålning. Bokmåleri
749 Teckningskonst. Kalligrafi
749.1 Teckningskonst
749.11 Teckningens material och tekniker
749.19 Skämtteckningar. Karikatyrer
749.2 Textning. Kalligrafi
750 GRAFISK KONST. FOTOGRAFI
750.1 Den grafiska konstens teori, estetik och filosofi
750.9 Den grafiska konstens historia
750.921 Finland
751 Illustrationskonst
752 Bruksgrafik
753 Konstgrafik
753.1 Konstgrafikens material och tekniker
756 Fotografi
756.1 Fotokonst
756.2 Material och tekniker inom fotografin. Fotohandböcker
760 KONSTINDUSTRI. KONSTHANTVERK
760.1 Konstindustrins teori, estetik och filosofi
760.85 Antikvitetssamlande
760.9 Konstindustrins historia
760.921 Finland
761 Konstsmide
762 Guldsmideskonst och silversmideskonst. Smyckekonst
763 Konstsnickeri
763.1 Möbelkonst
764 Textilkonst. Textilhandarbete
764.1 Ryor
764.2 Prydnadssömnad. Broderi. Märkning
764.3 Sömnad
764.4 Knytning. Makramé. Fransflätning
764.5 Mattor
764.6 Stickning
764.61 Virkning. Spetsvirkning. Krokning. Knyppling
764.7 Tygvävning. Tygtryck
764.8 Lapptäcksarbete. Lapptäcken
764.9 Spinning. Kardning. Färgning
765 Keramikkonst. Porslinskonst
765.1 Keramikkonst
765.2 Porslinskonst. Porslinsmålning
766 Andra konstindustriella områden
766.1 Glaskonst
766.2 Papperskonst
766.3 Läderabete. Pälsvaruarbete
767 Utsmyckningskonst. Ornamentik
768 Blomsterarrangemang och blomsterbindning. Ikebana
769 Folkkonst
770 SCENKONST. FILMKONST
770.1 Teater- och scenkonstens teori, estetik och filosofi
770.2 Amatörteater
770.9 Teater- och scenkonstens historia
770.921 Finland
771 Teaterarbete
772 Teaterteknik
773 Teaterformer
774 Dockteater
775 Danskonst
775.1 Balett
775.2 Jazzbalett. Modern dans
776 Pantomim
777 Film. Filmkonst
777.1 Filmteknik. Videoinspelningsteknik
777.9 Filmens och filmkonstens historia
777.91 Europa
777.92 Norden. Baltikum
777.921 Finland
777.93 Västeuropa och Centraleuropa

Klasser: 1 - 200 / 728

[|<] [<] 1 2 3 4 [>] [>|]

700 KONSTVETENSKAP. ALLMÄN KONSTHISTORIA

Allmänna verk om konst som innehåller både konstvetenskap och allmän konsthistoria
Konstvetenskapens historia i allmänhet
Hit och till underklasserna verk som rör flera konstarter, också litteratur eller musik
Hit och till underklasserna verk som rör flera områden inom bildkonst. Bildkonst i allmänhet
Om någon konstform trots allt dominerar i verket ges företräde åt klassen för konstarten i fråga
Verk som rör enskilda konstarter klassificeras enligt konstart
Videoinspelningar som rör konst klassificeras enligt innehåll
Om ett verk som rör konst passar i klasserna för respektive konstarts motivkrets, teknik, land och tidsperiod, ges företräde åt dessa i följande ordning: motivkrets, teknik, land och tidsperiod
Verk som rör enskilda konstnärer eller deras produktion klassificeras dock alltid enligt landet för konstarten, om konstarten har en sådan klass
YKL : 70