Klasser 900+

900 HISTORIEFORSKNING. VÄRLDSHISTORIA
909 Världshistorien. Europas historia
909.1 Forntidens historia
909.2 Medeltidens historia 400-1499
909.3 Nya tidens historia 1500-1788
909.4 Nya tidens historia 1789-1913
909.5 Nutidens historia 1914-1938
909.51 Första världskrigets historia 1914-1918
909.6 Nutidens historia 1939-
909.61 Andra världskrigets historia 1939-1945
910 HISTORISKA FORSKNINGSMETODER. ARKEOLOGI. KULTURHISTORIA
910.1 Historiska forskningsmetoder
911 Historiska hjälpvetenskaper
911.1 Allmän kronologi och kronografi
911.4 Diplomatik
911.5 Numismatik
911.6 Heraldik. Flaggor
911.7 Sigillografi
911.8 Ordnar. Titlar. Medaljvetenskap
914 Historiska kartor. Historisk geografi
915 Allmän arkeologi
915.1 Försvunna kontinenter. Utomjordiska kulturers inflytande på jordens fornhistoria
916 Egyptens och Främre Asiens fornhistoria och arkeologi
917 Greklands fornhistoria och arkeologi
918 Romarrikets historia och arkeologi
919 Allmän kulturhistoria
919.1 Forntidens kulturhistoria
919.2 Medeltidens kulturhistoria 400-1499
919.3 Nya tidens kulturhistoria 1500-1788
919.4 Nya tidens kulturhistoria 1789-1913
919.5 Nutidens kulturhistoria 1914-1938
919.6 Nutidens kulturhistoria 1939-
919.8 Erotikens historia
919.9 Modets historia
920 FINLANDS HISTORIA
921 Förhistoria och fornhistoria till 1154
922 Medeltiden 1155–1522
923 Reformationstiden 1523–1617
924 Sveriges stormaktstid 1618–1721
925 Frihetstiden och den gustavianska tiden 1722–1809
926 Autonomins tid 1810-1917
927 Självständighetstiden 1917–1938
927.1 Kriget 1918
928 Självständighetstiden 1939–
928.1 Krigen 1939-1945
929 Lokalhistoria
929.11 Helsingfors. Huvudstadsregionen
930 NORDENS HISTORIA
930.1 Förhistoria och fornhistoria
931 Sveriges historia
932 Sveriges historia 1060–1522
933 Sveriges historia 1523–1718
934 Sveriges historia 1719–1809
935 Sveriges historia 1810–
935.1 Sveriges historia 1810–1913
935.2 Sveriges historia 1914–1938
935.3 Sveriges historia 1939–
936 Svensk lokalhistoria
937 Danmarks historia
938 Norges historia
939 Islands historia
940 TYSKLANDS HISTORIA
941 Tysklands förhistoria och fornhistoria till 843
942 Tysklands medeltid 843–1518
943 Tysklands historia 1519–1647
944 Tysklands historia 1648–1814
945 Tysklands historia 1815–1913
946 Tysklands historia 1914–1945
946.1 Tysklands historia 1914–1932
946.2 Tysklands historia 1933–1938
946.3 Tysklands historia 1939–1945
948 Tysklands historia 1946–
950 BRITTISKA ÖARNAS HISTORIA
951 Storbritanniens förhistoria och fornhistoria till 1066
952 Storbritanniens medeltid 1067–1484
953 Storbritanniens historia 1485–1687
954 Storbritanniens historia 1688–1814
955 Storbritanniens historia 1815–1913
956 Storbritanniens historia 1914–1938
957 Storbritanniens historia 1939–
958 Irlands historia
958.1 Irländska republikens (Eires) historia
958.2 Nordirlands historia
960 FRANKRIKES HISTORIA
961 Frankrikes förhistoria och fornhistoria till 986
962 Frankrikes medeltid 987–1493
963 Frankrikes historia 1494–1588
964 Frankrikes historia 1589–1788
965 Frankrikes historia 1789–1814
966 Frankrikes historia 1815–1913
967 Frankrikes historia 1914–1938
968 Frankrikes historia 1939–
970 ANDRA EUROPEISKA LÄNDERS HISTORIA
971 Rysslands historia
971.2 Rysslands historia till 1917
971.21 Rysslands forntid och ryska medeltiden
971.22 Rysslands historia 1682–1856
971.23 Rysslands historia 1857–1917
971.7 Sovjetunionens historia 1917-1991
971.71 Sovjetunionens historia 1917–1938
971.72 Sovjetunionens historia 1939–1945
971.73 Sovjetunionens historia 1945-1991
971.8 Rysslands historia 1992-
971.9 Ukrainas, Vitrysslands och Moldovas (f.d. Moldaviens) historia
971.91 Ukrainas historia
971.92 Vitrysslands historia
971.93 Moldovas historia
972 Polens historia
973 De baltiska ländernas historia
973.1 Estlands historia
973.3 Lettlands historia
973.4 Litauens historia
974 Österrikes och Ungerns historia
974.1 Österrikes historia
974.2 Ungerns historia
975 Schweiz historia
976 Nederländernas historia
977 Belgiens historia
978 Andra centraleuropeiska länders historia
978.1 Tjeckiens och Slovakiens historia
978.11 Tjeckiens historia
978.12 Slovakiens historia
978.2 Rumäniens historia
979 De sydeuropeiska ländernas historia
979.1 Spaniens historia
979.2 Portugals historia
979.3 Italiens historia
979.4 Greklands nutidshistoria
979.5 Det före detta jugoslaviska områdets historia
979.51 Sloveniens historia
979.52 Kroatiens historia
979.53 Bosnien och Hercegovinas historia
979.54 Serbiens historia
979.55 Makedoniens historia
979.56 Montenegros historia
979.57 Kosovos historia
979.6 Bulgariens historia
979.7 Albaniens historia
979.8 Maltas historia
980 ANDRA VÄRLDSDELARS HISTORIA
981 Asiens historia
981.1 Främre Asiens historia
981.11 Israels och Palestinas historia
981.2 Sydasiens historia
981.3 Sydöstasiens historia
981.4 Centralasiens och Ostasiens historia
981.5 Japans historia
981.6 Historiska verk om de asiatiska länderna inom OSS
985 Afrikas historia
985.1 Nordafrikas historia
985.2 Västafrikas, Östafrikas och Centralafrikas historia
985.3 Sydafrikas historia
987 Amerikas historia
987.1 Kanadas historia
987.2 Förenta staternas historia
987.21 Förenta staternas historia till 1775
987.22 Förenta staternas historia 1775–1860
987.23 Förenta staternas historia 1861–1938
987.24 Förenta staternas historia 1939–
987.3 Centralamerikas historia
988 Sydamerikas historia
989 Australiens och Oceaniens samt polarländernas historia
990 PERSONHISTORIA OCH SLÄKTHISTORIA
990.03 Biografiska uppslagsböcker
990.1 Finland
990.103 Allmänna biografiska uppslagsböcker som rör Finland
991 Filosofer. Psykologer. Företrädare för de pedagogiska vetenskaperna
991.1 Finland
992 Företrädare för religioner och kyrkosamfund
992.1 Finland
993 Företrädare för samhällslivet, massmedier, trafik och försvar
993.1 Finland
994 Geografer. Forskningsresande. Upptäcktsresande. Etnologer. Antropologer
994.1 Finland
995 Naturvetare. Matematiker
995.1 Finland
996 Företrädare för medicin, produktion, teknik, handel och näringsliv
996.1 Finland
997 Företrädare för humanistiska vetenskaper
997.1 Finland
999 Släkthistoria. Släktforskning
999.1 Släktforskningens historia och metoder

900 HISTORIEFORSKNING. VÄRLDSHISTORIA

Allmänna verk om historia som rör t.ex. såväl historieforskningen och dess metoder som världshistoriska händelser. Allmänna läroböcker i historia
Allmän historiefilosofi. Filosofiska betraktelser över historia
Historiefilosofiska betraktelser över kulturer och kulturutveckling
Allmänna museer, samlingar och utställningar som hänför sig till historiska områden
Historia och historisk forskning samt museer, samlingar och utställningar som hänför sig till specialområden klassificeras enligt område
Verk om ett bestämt lands eller geografiskt områdes allmänna historia förs till klassen för landets eller det geografiska områdets historia
Om ett historiskt verk passar i klasserna för både ämnesområde, land och tidsperiod, ges företräde åt dessa i följande ordning: ämnesområde, land och tidsperiod
Om verket handlar om både kulturfilosofi och historiefilosofi ges företräde åt klass 900
Om verket handlar om både historia och geografi ges företräde åt klassen för geografi
Om verket handlar om både historia och etnologi ges företräde åt klassen för historia
YKL : 90,  90.1