03 Ordböcker. Uppslagsböcker

Alfabetiskt, kronologiskt eller systematiskt indelade ordböcker eller uppslagsböcker
- också i annan form än bokform
Uppslagsverk. Register

- Exkluderar formtilläggen: 05, 081, 09
- Exkluderas av formtilläggen: 083, 084

Används inte i klasser: 010-018 - Använd: 010-018
Används inte i klasser: 030-038 - Använd: 030-038
Används inte i klass: 210 - Använd: 213
Används inte i klass: 780.15 - Använd: 780.15
Används inte i klass: 853 - Använd: 853
Används inte i klass: 872.3 - Använd: 872.3
Används inte i klass: 874.3 - Använd: 874.3
Används inte i klass: 875.3 - Använd: 875.3
Används inte i klass: 884.3 - Använd: 884.3
Används inte i klasser: 1-9+ - Använd: 1-9+

05 Seriella publikationer

I princip kontinuerligt utkommande publikationer som ges ut regelbundet eller oregelbundet
och som har katalogiserats enligt den seriella publikationens samlingstitel
Tidskrifter. Dagstidningar. Enskilda nummer. Årgångar.
Serier. Serier katalogiserade enligt seriens titel.
Årsböcker. Årsberättelser. Kalendrar. Almanackor

- Exkluderar formtillägget: 09
- Exkluderas av formtilläggen: 03, 081, 083, 084

Används inte i klasser: 050-058 - Använd: 050-058
Används inte i klasser: 070-078 - Använd: 070-078
Används inte i klass: 210 - Använd: 215
Används inte i klasser: 1-9+ - Använd: 1-9+

081 Standarder. Normer

- Exkluderar formtilläggen: 05, 09
- Exkluderas av formtilläggen: 03, 083, 084

Används inte i klass: 600.2 - Använd: 600.2
Används inte i klasser: 1-9+ - Använd: 1-9+

083 Tabeller. Statistik

Ett verk där minst hälften utgörs av tabeller eller statistik betraktas som en tabell- eller statistikpublikation

- Exkluderar formtilläggen: 03, 05, 081, 09
- Exkluderas av formtillägget: 084

Används inte i klasser: 310-316 - Använd: 310-316
Används inte i klass: 510 - Använd: 510.1 (tillåtet i klasser 510.88-519)
Används inte i klasser: 1-9+ - Använd: 1-9+

084 Kartor. Kartböcker

Kartblad. Hopvikbara kartor. Väggkartor. Jordglober. Kartor i mikroformat. Digitala kartor.
Kartor och kartverk i bokform.
Tematiska kartor. Sjökort. Flygbildskartor.
Som karta räknas också en bok där minst hälften av sidorna. är kartblad

- Exkluderar formtilläggen: 03, 05, 081, 083, 09
- Exkluderas av formtilläggen: -

Används inte i klass: 210 - Använd: 218.4
Används inte i klass: 404 - Använd: 404
Används inte i klass: 914 - Använd: 914
Används inte i klasser: 1.9+ - Använd: 1-9+

09 Historia

- Exkluderar formtilläggen: -
- Exkluderas av formtilläggen: 03, 05, 081, 083, 084

Används inte i klasser: 029-029.1 - Använd: 029-029.1
Används inte i klasser: 030-038 - Använd: 003
Används inte i klasser: 140-148 - Använd: 148
Används inte i klass: 150 - Använd: 159 (tillåtet i klasser 151-152)
Används inte i klass: 180 - Använd: 189 (tillåtet i klasser 180.1-188+)
Används inte i klass: 210 - Använd: 219
Används inte i klass: 250 - Använd: 270-279+ (tillåtet i klasser 251-259)
Används inte i klass: 339 - Använd: 339
Används inte i klass: 369 - Använd: 369
Används inte i klasser: 399-399.1 - Använd: 399-399.1
Används inte i klass: 469 - Använd: 469
Används inte i klass: 509 - Använd: 509
Används inte i klass: 670.9 - Använd: 670.9
Används inte i klass: 675 - Använd: 670.9 (tillåtet i klasser 675.2-675.8)
Används inte i klasser: 709-789+ - Använd: 709-789+
Används inte i klasser: 790-791 - Använd: 790.9+ (tillåtet i klasserna 791.1-799)
Används inte i klasser: 809-849 - Använd: 809-849
Används inte i klass: 872.9 - Använd: 872.9
Används inte i klass: 884.9 - Använd: 884.9
Används inte i klasser: 909-999+ - Använd: 909-999+
Används inte i klasser: 1-9+ - Använd: 1-9+