000
BOKVÄSEN
010
BIBLIOGRAFI
020
BIBLIOTEK. BIBLIOTEKSVERKSAMHET
030
ALLMÄNNA UPPSLAGSVERK
040
ALLMÄNNA SAMLINGSVERK
050
ALLMÄNNA SERIELLA PUBLIKATIONER
060
ALLMÄN KULTURPOLITIK
070
TIDNINGAR
100
FILOSOFI
110
METAFYSIK
120
PSYKOLOGI
130
LOGIK
140
KUNSKAPSTEORI. KUNSKAPSLÄRA
150
VETENSKAPSTEORI. VETENSKAPSFILOSOFI
160
ETIK. ESTETIK
170
LIVSFILOSOFI. KULTURFILOSOFI
180
FOSTRAN. UNDERVISNING. PEDAGOGIK
190
PARANORMALA FENOMEN
200
ALLMÄN RELIGIONSVETENSKAP. ALLMÄN RELIGIONSFILOSOFI
210
KRISTENDOM. KRISTEN TEOLOGI
220
BIBELN. BIBELFORSKNING
230
KRISTEN DOGMATIK
240
PRAKTISK TEOLOGI
250
EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKAN
260
ANDRA KRISTNA KYRKOR
270
KYRKOHISTORIA
280
ICKE-KRISTNA RELIGIONER OCH MYTOLOGIER
300
SAMHÄLLSVETENSKAP
310
STATISTIK
320
STATSLÄRA. POLITIK
330
RÄTTSVETENSKAP
340
FÖRVALTNING
350
SOCIOLOGI
360
EKONOMI. NATIONALEKONOMI
370
SAMHÄLLSPOLITIK
380
TRAFIK. MASSKOMMUNIKATION
390
MILITÄRVÄSEN
400
GEOGRAFI
410
EUROPA
420
ASIEN
430
AFRIKA
440
AMERIKA
450
AUSTRALIEN. OCEANIEN. POLARLÄNDERNA
460
TURISM. RESOR
470
ETNOLOGI. ANTROPOLOGI
480
FYSISK GEOGRAFI
490
GEOLOGI
500
NATURVETENSKAPER
510
MATEMATIK
520
ASTRONOMI
530
FYSIK
540
KEMI
550
FYSIKALISK KEMI
560
BIOKEMI
570
BIOLOGI
580
BOTANIK
590
ZOOLOGI
600
TILLÄMPAD VETENSKAP
610
MEDICIN. HÄLSOVÅRD
620
TEKNIK. TRANSPORTMEDEL
630
METALLINDUSTRI. TRÄFÖRÄDLINGSINDUSTRI. ELEKTROTEKNISK INDUSTRI. TEXTIL- OCH LÄDERINDUSTRI
640
KEMISK INDUSTRI. BERGSBRUK
650
LANTBRUK. SKOGSBRUK
660
ALLMÄN BYGGNADSTEKNIK. HUSBYGGNAD
670
FÖRETAGSEKONOMI. HANDEL. MARKNADSFÖRING. TRAFIKUNDERVISNING
680
FINMEKANIK. HANTVERK OCH HEMSLÖJD
690
HUSHÅLL. STORHUSHÅLL. SKÖNHETSVÅRD
700
KONSTVETENSKAP. ALLMÄN KONSTHISTORIA
710
NYA KONSTFORMER
720
ARKITEKTUR
730
SKULPTUR
740
MÅLARKONST. TECKNINGSKONST
750
GRAFISK KONST. FOTOGRAFI
760
KONSTINDUSTRI. KONSTHANTVERK
770
SCENKONST. FILMKONST
780
MUSIK
790
MOTION. SPORT. LEKAR. NÖJEN
800
LITTERATURVETENSKAP
810
DE FINSK-UGRISKA SPRÅKENS LITTERATURHISTORIA OCH FORSKNING I DE FINSK-UGRISKA SPRÅKENS LITTERATUR
820
DE GERMANSKA SPRÅKENS LITTERATURHISTORIA OCH FORSKNING I DE GERMANSKA SPRÅKENS LITTERATUR
830
DE ROMANSKA SPRÅKENS LITTERATURHISTORIA OCH FORSKNING DE ROMANSKA SPRÅKENS LITTERATUR
840
ANDRA SPRÅKS LITTERATURHISTORIA OCH FORSKNING I ANDRA SPRÅKS LITTERATUR
850
SPRÅKVETENSKAP
860
INDOIRANSKA SPRÅK. ROMANSKA SPRÅK. GREKISKA. ALBANSKA. ARMENISKA
870
GERMANSKA, KELTISKA, BALTISKA OCH SLAVISKA SPRÅK
880
URALISKA SPRÅK. ALTAISKA SPRÅK
890
ANDRA SPRÅK
900
HISTORIEFORSKNING. VÄRLDSHISTORIA
910
HISTORISKA FORSKNINGSMETODER. ARKEOLOGI. KULTURHISTORIA
920
FINLANDS HISTORIA
930
NORDENS HISTORIA
940
TYSKLANDS HISTORIA
950
BRITTISKA ÖARNAS HISTORIA
960
FRANKRIKES HISTORIA
970
ANDRA EUROPEISKA LÄNDERS HISTORIA
980
ANDRA VÄRLDSDELARS HISTORIA
990
PERSONHISTORIA OCH SLÄKTHISTORIA