Snabbsök:

Sökord "Pohjoismaalaiset, historia, Suomi" (fi)

Nordbor, historia, Finland920 - 929+

920 FINLANDS HISTORIA

Hit allmänna verk om och läroböcker i Finlands historia
Hit och till klasserna 921-929+ Finlands allmänna historia
Hit och till klasserna 921-929+ också allmänna verk om Finlands politiska historia, samhällshistoria, kulturhistoria och krigshistoria
Verk om krigshistoria som rör rent militära frågor eller krigsvetenskap förs till klassen för försvar 399.1
Hit och till underklasserna också det avträdda Karelens och de avträdda Petsamo- och Sallaområdenas historia till 1944
Historiska verk som rör ett bestämt ämnesområde klassificeras enligt ämnesområde
Om verket passar i klasserna för både ämnesområde och land, ges företräde åt ämnesområde
Om verket passar i klasserna för både Finlands historiska tidsperioder och lokalhistoria, ges företräde åt klassen för lokalhistoria
Om verket handlar om minst tre tidsperioder inom klasserna 921-928+ förs det till huvudklass 920
Om verket behandlar två tidsperioder jämbördigt förs det till klassen för den tidigare tidsperioden, i andra fall till klassen för den tidsperiod som klart dominerar i verket
YKL : 92

Termer som refererar till denna klass

Nationalmuseer, Finlands nationalmuseum allm. 920
Slaget vid Pälkäne, Svenska tiden 920
Svenska tiden allm. 920
Folkfronten, historia, Finland allm. 920 - 928
Politisk utveckling, historia, Finland allm. 920 - 928
Finlandsbild, historia allm. 920 - 928+
Inrikespolitik, politisk historia, Finland allm. 920 - 928+
Internationell politik, politisk historia, Finland allm. 920 - 928+
Interpellationer, Finlands politiska historia allm. 920 - 928+
Koalitioner, historia, Finland allm. 920 - 928+
Krigspolitik, politisk historia, Finland allm. 920 - 928+
Politisk förändring, historia, Finland allm. 920 - 928+
Politiska kriser, historia, Finland allm. 920 - 928+
Regeringar, historia, Finland 920 - 928+
Regeringsbildning, historia, Finland 920 - 928+
Säkerhetspolitik, politisk historia, Finland allm. 920 - 928+
Utrikespolitik, politisk historia, Finland allm. 920 - 928+
Världspolitik, politisk historia, Finland allm. 920 - 928+
Finland, krigshistoria allm. 920 - 928.1
Avträdda Karelen, historia till år 1944 920 - 929
Avträdda områden, historia till år 1944 920 - 929
Finlands historia allm. 920 - 929
Finlands historia, kulturhistoria allm. (se även resp. område) 920 - 929
Östrelationer, Finlands historia allm. 920 - 929
Arbetare, historia, Finland allm. (se även resp. land) 920 - 929+
Finland, historia allm. (se även resp. område) 920 - 929+
Finland, kulturhistoria allm. (se även resp. område) 920 - 929+
Finlandssvenskhet, kulturhistoria allm. (se även resp. område) 920 - 929+
Finländare, Finlands historia 920 - 929+
Finskhet, kulturhistoria allm. (se även resp. område) 920 - 929+
Folket, historia, Finland (se även resp. land) 920 - 929+
Hållskjuts, Finlands historia allm. 920 - 929+
Karelen, Finland, förlorat område, historia till år 1944 920 - 929+
Karelen, Finland, historia allm. 920 - 929+
Karelskhet, kulturhistoria allm. (se även resp. område) 920 - 929+
Kronoskjuts, Finlands historia allm. 920 - 929+
Nationell identitet, kulturhistoria, Finland 920 - 929+
Nationell kultur, kulturhistoria, Finland allm. (se även resp. område) 920 - 929+
Nordbor, historia, Finland 920 - 929+
Skjutsväsen, Finlands historia allm. 920 - 929+
Skjutsväsendet, Finlands historia allm. 920 - 929+
Uthållighet, Finlands kulturhistoria allm. 920 - 929+
Alternativ historia, personhistoria, regenter och kungligheter 916 - 989
Barndom, regenter och kungligheter 916 - 989
Bemärkta personer, regenter och kungligheter 916 - 989
Biografier, regenter och kungligheter 916 - 989
Brev, regenter och kungligheter 916 - 989
Dagböcker, regenter och kungligheter 916 - 989
Flyktingar, personhistoria, regenter och kungligheter 916 - 989
Föregångare, regenter och kungligheter 916 - 989
Historia, personhistoria, regenter och kungligheter 916 - 989
Hov, regenter och kungligheter 916 - 989
Immigranter, personhistoria, regenter och kungligheter 916 - 989
Intervjuer, personhistoria, regenter och kungligheter 916 - 989
Invandrare, personhistoria, regenter och kungligheter 916 - 989
Kärleksbrev, regenter och kungligheter 916 - 989
Landsflykt, personhistoria, regenter och kungligheter 916 - 989
Levnadsteckningar, regenter och kungligheter 916 - 989
Livshistoria, personhistoria, regenter och kungligheter 916 - 989
Memoarer, regenter och kungligheter 916 - 989
Minnesrunor, regenter och kungligheter 916 - 989
Nationella stormän, regenter och kungligheter 916 - 989
Nekrologer, regenter och kungligheter 916 - 989
Offentliga personer, regenter och kungligheter 916 - 989
Personer, regenter och kungligheter 916 - 989
Personhistoria, regenter och kungligheter 916 - 989
Personporträtt, regenter och kungligheter 916 - 989
Pionjärer, regenter och kungligheter 916 - 989
Självbiografier, regenter och kungligheter 916 - 989
Statsöverhuvud, kungligheter (se även resp. land) 916 - 989
Stormän, regenter och kungligheter 916 - 989
Alternativ historia allm. (se även resp. område) 900 - 989
Historia allm. (se även resp. område) 900 - 989
Sanningskommissioner, historia allm. 900 - 989